25 kommuner i partnerskab om tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Velfærd

28/10/15 10:00

Karen Thougård Pedersen

Et nyt partnerskabsnetværk under Socialstyrelsen skal arbejde med at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Igennem de seneste år har man fra både statslig og kommunal side arbejdet målrettet med at styrke det forebyggende arbejde med udsatte børn og unge samt deres familier.

Regeringen har vedtaget Overgrebspakken, der bl.a. skal sikre øjeblikkelig håndtering af underretninger, Socialstyrelsen har etableret en task force på børneområdet, og tilsyns- og godkendelsesreformen er implementeret. Samtidig arbejder mange kommuner med eksempelvis tværgående forebyggelsesstrategier, fremskudte sagsbehandlere på skolerne, styrket opsporende arbejde i daginstitutionerne og målrettet arbejde med metoder og programmer som f.eks. familierådslagning.

Trods de mange initiativer er der stadig væsentlige udfordringer: Færre udsatte børn og unge får en uddannelse end deres jævnaldrende, gruppen klarer sig generelt dårligere i skolen, og flere kæmper med psykiske sygdomme, misbrug og social isolation. På skolerne kæmper man med at finde de rigtige rammer for inklusion, og sagsbehandlerne oplever et stadigt større administrativt pres i sagsbehandlingen med mindre tid til relationen, opfølgningen og etableringen af den rette indsats.

Forebyggelse hele vejen rundt

Derfor har Socialstyrelsen invitereret 25 kommuner med i et partnerskabsprojekt, hvor omdrejningspunktet er at tænke forebyggelse ’hele vejen rundt’ – på tværs af sagsbehandlingen, kommunens tilbud til udsatte børn og unge samt den tidlige indsats på almenområdet. Samtidig skal udsatte børn, unge og deres familier opleve endnu bedre sammenhæng i mødet med det kommunale system – i sagsbehandlingen, i foranstaltninger og i deres hverdagsliv.

Udviklingsarbejdet tager derfor udgangspunkt i en bred forståelse af forebyggelsesbegrebet. Der er fokus på en helhedsorienteret og sammentænkt forebyggende indsats på det specialiserede børneområde, der bygger bro til den tidlige indsats på almenområdet.

Understøtter kommunernes arbejde

Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Implement i den treårige projektperiode til opgave at tilrettelægge og facilitere aktiviteter, der skal understøtte kommunernes arbejde med at omlægge den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Vi skal desuden afvikle temaseminarer og en konference på tværs af kommunerne.

- Det er en særlig opgave, som vi ser frem til, og som forudsætter, at vi bringer vores samlede kompetencer i spil. For at løse opgaven på et højt fagligt niveau, skal vi spille ind med kompetencer i forhold til både strategi- og forandringsledelse og implementering. Kommunerne efterspørger også faglig ekspertise om udsatte børn og unge generelt, ligesom vi skal bruge vores viden om kommunernes ledelse, organisering, styring, samt de generelle rammer for sagsbehandlingen på området, siger chefkonsulent Louise Boye Larsen, som er projektleder i SUS.

Partnerskabsprojektet løber fra 2015 til 2017.

Kontakt
Louise Boye Larsen, chefkonsulent
tlf. 3112 5030, [email protected]

---

De 25 kommuner

3 partnerskabskommuner: Hvidovre, Herning, Haderslev. 22 referencekommuner: København, Hillerød, Lyngby-Taarbæk, Odsherred, Roskilde, Rudersdal, Svendborg, Guldborgsund, Kerteminde, Kolding, Nyborg, Ringsted, Slagelse, Næstved, Odense, Brønderslev, Jammerbugt, Randers, Syddjurs, Vesthimmerland, Viborg.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce