Gode erfaringer med sagsbehandling ude hos borgerne

Velfærd

27/4/15 9:44

Karen Thougård Pedersen

Borgerne trives bedre, samarbejdet i kommunen bliver styrket, og borgernes egne mål og ønsker kommer mere i fokus. Det er nogle af erfaringerne fra et treårigt udviklingsprojekt om fremskudt sagsbehandling, som SUS har gennemført for Socialstyrelsen.

Der er mange gevinster ved at flytte sagsbehandlingen fra skrivebordet i forvaltningen og ud til borgeren – på arbejdspladsen, uddannelsesstedet, værestedet, sygehuset eller hjemme hos borgeren selv.

Det viser et treårigt udviklings- og afprøvningsprojekt i Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal Kommuner.

Sammen med SUS har de fire kommuner udviklet og afprøvet forskellige organisatoriske modeller for fremskudt indsats ude hos borgeren. Sagsbehandleren kan træffe afgørelser på stedet eller umiddelbart efter mødet med borgeren.

Hurtigere og mere helhedsorienteret hjælp 
Evalueringen af projektet viser, at sagsbehandling på stedet gør, at flere borgere får den nødvendige hjælp og støtte fra kommunen. Og at indsatsen iværksættes hurtigere. Mere end halvdelen af de borgere, der har modtaget fremskudt sagsbehandling, trives bedre, efter at de har påbegyndt et forløb med fremskudt sagsbehandling.

Desuden er borgerens egne mål og ønsker til samarbejdet med kommune og region kommet tydeligere i centrum for indsatsen.

Bedre samarbejde på tværs
Organisatorisk er der også gode erfaringer:

Kommunens samarbejdsrelationer er blevet styrket – både det interne samarbejde i forvaltningen og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Det har bidraget til mere helhedsorienterede løsninger for borgerne.

Endelig skønnes det, at fremskudt sagsbehandling sparer penge for både kommuner og regioner.

Gør det selv-guide til kommunen
I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, der trin for trin beskriver, hvordan kommunen kan arbejde med fremskudt sagsbehandling. Hent Fremskudt sagsbehandling – arbejdsgange og redskaber

Læs mere om udviklingsarbejdet og erfaringerne i  evalueringsrapporten: Fremskudt sagsbehandling – en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder, 2014.

Besøg Socialstyrelsens projektside om fremskudt sagsbehandling.