Svaret på borgerinddragelse findes i Hampton

Ledelse

29/01/2014 14:31

Freja Eriksen

Både herhjemme og i USA opfattes innovation i det offentlige ofte som bebudede besparelser. Men et initiativ i Hampton viser et andet eksempel: Her spurgte man borgerne, hvad der var vigtigst for dem, hvis man ikke kunne få det hele? Borgernes deltagelse i borgermøder steg med 2900 %

Hvilken kommune ønsker du I fremtiden? Hvis services er nyttige at have adgang til, og hvilke kan du ikke leve uden? Hvordan lytter vi højere til dig som offentlig instans?

Det var tre af de meget direkte og involverende spørgsmål, som den amerikanske by Hampton første gang stillede sine borgere i 2012. Ligesom mange steder i resten af verden stod byens ledere overfor at skulle prioritere, hvordan de begrænsede midler til rådighed kunne bruges på den bedst mulige måde. Det førte til innovationsspørgsmålet: Kan vi gribe prioriteringsspørgsmålet mere innovativt an end hidtil?

Tankerne bag ”I Value”

Svaret på spørgsmålet blev et initiativ, der nu kører på tredje år med overvældende succes og resultater til følge. Døbt ”I Value”. Et navn der udspringer af et grundlæggende og oprigtigt ønske om at forstå, hvad der for byens borgere er ”nice to have” og ”need to have”. Hvad vægter vi højest af services og tiltag fra kommunen, hvis vi ikke kan få det hele?

Det gælder både herhjemme og i USA, at innovation ofte opfattes som et spørgsmål om besparelser, når det kommer til den offentlige sektor. Dette faktum medfører en udbredt iblandt kommunernes medarbejdere, når ledelserne begynder at italesætte behovet for mere innovation. Dét er en udfordring.

Denne udfordring til trods så er vi alle bevidste om, at enhver dansk kommune dagligt står overfor prioriteringsspørgsmål. Vi kan ikke gøre det hele, så hvordan prioriterer vi bedst muligt, hvor der skal spares, og hvor der skal investeres?

”I Value” var Hamptons løsning på behovet for at prioritere på den bedste mulige måde. Det er på mange måder et initiativ, der satte nye standarder for, hvordan man kombinerer det bedste fra borgerinddragelse med internetbaserede involveringsværktøjer og innovative metoder.

Initieret af byens topchefer og med støtte fra ansatte i markedsføring, kommunikation, IT og borgerkonsulenter igangsatte man tilbage i 2012 en proces ”I Value”-initiativet, der havde ét hovedbudskab: ”Vi kan gøre mange ting, men vi kan ikke læse dine tanker. Vi prioriterer lige nu de skattemidler, vi har fået ind fra jer, og vi har brug for jeres input. Vi beder jer derfor om at dele jeres værdier og kernebehov med os, så vi sammen kan skabe den bedst mulige løsning.”

I praksis iværksatte Hampton en lang række tiltag, der skulle sikre, at både stærke og svage borgere blev hørt – samt at borgerinddragelsen blev så udbredt og effektiv som overhovedet muligt. Dette inkluderede alt fra online chats med byens topfolk, et dedikeret website (www.hamptonvalues.com) til at sikre vidensdeling og transparens, spørgeskemaer ved byens mange forskellige events, Facebook kampagner, tweets or informations- og debatmøder rundt omkring på caféer, kirker, biblioteker, plejehjem m.m.

Frem for at forvente, at borgerne automatisk ville deltage på disse møder, opsøgte byens ledere i høj borgerne ved at være til stede de steder, hvor borgerne oftest kom og opholdt sig. Dette blev kombineret med et innovativt og simpelt IT-værktøj, så byens ansatte på en let tilgængelig og valid vis kunne høste borgernes feedback og ønsker og samle disse i IT-værktøjet.
Efter at borgeren havde svaret på spørgsmålene, blev vedkommende præsenteret for nogle nemt forståelige grafer, der illusterede medborgernes prioriteringer, som de så ud i det pågældende øjeblik. Transparens, klar kommunikation og simpel fremstilling og kommunikation af komplekse data var nøglen.

De første resultater af ”I Value”

Det er centralt at forstå i forhold til offentlig innovation, at man som innovations- og udviklingsansvarlig altid bør søge at afdække behov frem for løsninger.

Al forskning indenfor offentlig innovation peger på vigtigheden af, at borgerne ikke tildeles en rolle, hvor de skal komme med løsningerne på et givent problem eller behov. Dette matcher ikke nødvendigvis med borgerens egen selvopfattelse, der ofte vil gå i retning af: ”Jeg kender mine egne behov bedst” eller ”Hvordan kan I vide, hvad jeg i virkeligheden ønsker?”.Begge indvendinger er plausible i den forstand, at de udtrykker et ønske om at blive forstået bedre. At vi lytter højere til borgeren. At vi spørger dybere ind til deres behov. Misforståelsen opstår imidlertid, hvis de mennesker, der skal levere løsningerne (dvs. virksomheden eller kommunen), tager borgerens løsningsforslag for gode varer og begynder at agere herudfra.

Derfor blev de ansatte i Hampton trænet i, hvordan de stillede borgerne de bedst mulige spørgsmål i forhold til byens budgetter og prioriteringer, så borgernes behov blev hørt højest muligt.  ”I Value” kampagnen handledes således i høj grad om, at byens ansatte og tilknyttede innovationseksperter skulle sikre, at man kvalificerede den store mængde data, der blev indsamlet. Selvom dette måske kan lyde komplekst, så blev kampagnen faktisk iværksat med en minimal grad af funding og resulterede alligevel i over 2 mio. svar fra tusindvis af borgere fra alle lag af samfundet.

Der blev anvendt 30 forskellige kommunikationskanaler og indgange for at sikre størst mulig diversitet og dækning i responsen, og borgernes involvering i offentlige møder steg med imponerende 2900 %.

Byen garanterede samtidig, at man indenfor 24 timer efter en aktivitet ville publicere borgernes samlede feedback online, hvilket gav den nødvendige transparens og følelse af medbestemmelse. Og baseret på borgernes feedback og prioriteringer påtog byen sig herefter opgaven af prioritere de tilgængelige midler og skabe innovationer der, hvor prioriteringerne umiddelbart ville betyde besparelser og potentielle forringelser.

Det interessante har efterfølgende været at iagttage, hvorledes metoden og tilgangen bag ”I Value” nu også bruges til at skabe innovationer indenfor områder, der ikke handler om budgetter eller hårde tal, men i stedet har fokus på størst mulig borgerinddragelse og bedst mulig vægtning af balancen imellem behov og løsninger. ”I Value” er således blevet en læringscase og en løftestang for, hvordan byen og området i det hele taget griber spørgsmålet omkring borgerinddragelse og innovation an.

Facts om ”I Value” kampagnen

  • Budgettet de første to år krævede samlede besparelser på over 8%
  • Besparelserne blev gennemført UDEN et faldt i borgertilfredsheden, tværtimod
  • Borgernes deltagelse i borgermøder steg med 2900%
  • Over 2 mio. svar blev indsamlet årligt fra borgerne
  • Tusindvis af borgere deltog aktivt i ét eller flere af tiltagene fra Hampton
  • ”I Value” har modtaget en række priser. Heriblandt innovationsprisen ”The Reinhard Mohn Prize” “The Ditsinguished Budget Award”

Mest Læste

Annonce