Ny i ledelse … på vej mod en ny rolle

COK sætter i her i 2019 fokus på det at være ny i ledelse. En ny rolle som ofte giver mange frustrationer midt i glæden over at være udvalgt og tildelt det ledelsesmæssige ansvar.

Især de første fem år er svære for nyudnævnte ledere. Så hvis du synes, at det er svært at mestre lederrollen, er du ikke alene. De færreste er fødte ledere – det kræver for de fleste mange års træning og erfaring med lederrollens mange facetter, før man som ny leder mestrer sin rolle og funktion.

Ledelseskommissionen peger på, at nye ledere de første fire år af deres virke systematisk føler sig mindre kompetente end deres lederkolleger med mere erfaring. 

Det tager tid at komme på omgangshøjde med lederrollen. Som ny leder er din faglige identitet som regel stærk og et sikkert fundament at stå på, når alt andet er nyt. Det er helt naturligt, da du gennem din faglighed har viden, færdigheder og kompetencer, som du kan høste af. Men desværre får faglig viden dig ikke til at lykkes som leder.

Kvalitet og trivsel er udfordret 
Det tager tid at finde sig til rette i lederrollen – at træde i karakter uden at træde ved siden af i en verden fyldt med paradokser, dilemmaer, interessemodsætninger og politisk oversættelsesarbejde. Men det koster også på bundlinjen, når nye ledere skal finde fodfæste. 

Ledelseskommissionens undersøgelser viser bl.a., at nye ledere føler et begrænset handle- og mulighedsrum. De går så og sige med livrem og seler for ikke at træde ved siden af og udviser ikke en særlig høj grad af risikovillighed. 

På den store klinge viser det sig ved, at mange nye ledere undlader at sætte retning og skabe en fælles vision. En dialog om mening med medarbejderne går således tabt.

På den lille klinge viser manglende lederidentitet sig ved, at nye ledere har en større uvilje mod at uddelegere end mere erfarne ledere. En adfærd der kan have en negativ betydning for kvaliteten i opgaveløsningen – og for medarbejdertrivslen i organisationen. 

Personlig omkostninger
Manglende lederidentitet kaster mange nye ledere ud i personlige kriser, hvor troen på eget værd bliver udfordret, fordi det, du lykkedes med tidligere, ikke mere er det, der giver dig succes som leder.  

Når du skal finde fodfæste i din nye rolle som leder, er det afgørende for både organisationen og dig selv, at du opbygger ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer - nu med ledelse som fag. 

En vej til større afklaring af dit personlige fodfæste er at få fat i dine værdier - dit personlige ledelsesgrundlag - som afsæt for, de handlinger dine medarbejdere kan forvente af dig. Ikke som et frit svævende dokument, men som et personligt afsæt formuleret på skuldrene af organisationens ledelsesstrategier.

Læs mere om ny i ledelse hos COK her 

Emneord: Ledelsesavisen, COK, Offentlig ledelse, Ledelseskommisionen, 030519
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 133 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 03.05.19 Sundhed
  Tryggere vej fra sygehus til eget hjem

  En sygeplejerske fra Lejre Kommune får nu sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er at gøre det tryggere at vende hjem efter indlæggelsen.

 • 09.04.19 Uddannelse
  COK investerer i nye uddannelser

  Med et overskud på knap 2 mio. kr. er COKs regnskab afsluttet og godkendt. COKs bestyrelse har valgt at anvende overskuddet på at udvikle nye uddannelsesforløb i samarbejde med landets kommuner.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 24.10.18 Ledelse
  Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

  Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.