Foto: Shutterstock

Nye undersøgelser giver indblik i det pædagogiske personales hverdag

I to nye undersøgelser bliver personalet i danske dagtilbud blandt andet spurgt til deres pædagogiske aktiviteter med børnene.

Undersøgelserne fokuserer desuden på, hvilke tilbud om kompetenceudvikling der findes i dagtilbuddene – og hvem de tilfalder.

I 2018 trådte den styrkede pædagogiske læreplan i kraft. To nye rapporter, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet, kaster nu lys over, hvilket pædagogisk landskab reglerne blev implementeret i.

I undersøgelserne spørges det pædagogiske personale blandt andet til, hvordan de selv mener, de har brug for at blive fagligt stærkere. Her peger personalet i særlig grad på, at de savner efteruddannelse i arbejdet med børn med særlige behov og flersprogede børn.

Undersøgelserne peger desuden på, at personalet i 9 ud af 10 tilfælde indtænker særlige vilkår for børn i udsatte positioner i dagtilbuddenes læringsmiljø, men at dagplejerne i højere grad end det pædagogiske personale i daginstitutioner oplever et tættere forældresamarbejde.

Blandt rapporternes øvrige konklusioner lyder blandet andet:

 • Aktiviteter i daginstitutioner og dagplejer tager ofte afsæt i børnenes interesser
 • Dagplejere vurderer i højere grad end personalet i daginstitutionerne, at de kan give børnene tryghed, tilpasse deres arbejde til børnenes individuelle behov samt hjælpe børnene med at udvikle selvtillid og evnen til at lære selvstændigt
 • I de fleste dagtilbud føres der tilsyn med proceskvalitet én gang om året eller hyppigere. Tilsyn med proceskvalitet vurderes for eksempel i kvaliteten af interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter. I 17 procent af dagplejerne føres der dog ifølge de adspurgte dagplejepædagoger aldrig denne form for tilsyn
 • Undersøgelserne viser, at der typisk gives meget faglig sparring – også i dagplejen, idet 9 ud af 10 af de adspurgte ledere og dagplejepædagoger overværer det pædagogiske personales praksis med børnene på månedlig basis - eller oftere
 • Personalet giver i 9 ud af 10 tilfælde udtryk for, at de ugentligt eller oftere drøfter børnenes udvikling, trivsel og læring med hinanden
 • I daginstitutionerne er det oftest de pædagoguddannede, der deltager i faglig kompetenceudvikling
 • I daginstitutioner på 0-2-årsområdet er det personale med over 25 års erfaring, som oftest deltager i faglig kompetenceudvikling. Billedet er omvendt i dagplejen
 • Det pædagogiske personale i daginstitutioner og i dagplejen ønsker andre kompetenceudviklingsforløb end dem, de har deltaget i.

Resultaterne kommer fra den såkaldte TALIS-spørgeskemaundersøgelse, der undersøger pædagogernes praksis i ni lande, herunder Danmark.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 11.06.21 Erhvervsliv
  Fødevare tilbagekaldes

  Froneri tilbagekalder Smarties Push Up i æsker á 4 stk., da der er risiko for indhold af ethylenoxid.

 • 10.06.21 Erhvervsliv
  Særlig corona-indsats hjælper ledige

  Mange familier er blevet ramt økonomisk af corona, fordi mor eller far har mistet jobbet. I Rødovre har man sat ind med en ekstraordinær beskæftigelsesindsats. Nu viser tallene, at det har virket - mange er blevet hjulpet til at finde ny beskæftigelse.

 • 09.06.21 Erhvervsliv
  Onlinemøder er en ulempe for kvindestemmer

  Forskere fra SDU og universitetet i Magdeburg har undersøgt, hvordan forskellige stemmer opfattes via onlineværktøjer som Zoom, Skype eller Teams. Ikke alle frekvenser transmitteres fuldt ud, hvilket går ud over især kvinder, som opfattes mindre kompetente, udtryksfulde og karismatiske end mænds stemmer.

 • 03.06.21 Erhvervsliv
  Vær opmærksom: Nyt initiativ indføres ved Lillebæltsbroen

  En digital tavle og rumlestriber på den ny Lillebæltsbro skal skærpe trafikanternes opmærksomhed, når de kører forbi det igangværende malearbejde på broen og derved forebygge ulykker på stedet.

 • 01.06.21 Erhvervsliv
  Rapport: Danmark er på vej ud af krisen

  Danmark er sluppet nådigere gennem pandemien end mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er særligt på privatforbrug og eksport, at Danmark har klaret sig bedre. Det viser ny vismandsrapport. Det betyder til gengæld også, at vi skal begynde at holde et vågent øje med antallet af faglærte.