Foto: Shutterstock

Nye undersøgelser giver indblik i det pædagogiske personales hverdag

I to nye undersøgelser bliver personalet i danske dagtilbud blandt andet spurgt til deres pædagogiske aktiviteter med børnene.

Undersøgelserne fokuserer desuden på, hvilke tilbud om kompetenceudvikling der findes i dagtilbuddene – og hvem de tilfalder.

I 2018 trådte den styrkede pædagogiske læreplan i kraft. To nye rapporter, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet, kaster nu lys over, hvilket pædagogisk landskab reglerne blev implementeret i.

I undersøgelserne spørges det pædagogiske personale blandt andet til, hvordan de selv mener, de har brug for at blive fagligt stærkere. Her peger personalet i særlig grad på, at de savner efteruddannelse i arbejdet med børn med særlige behov og flersprogede børn.

Undersøgelserne peger desuden på, at personalet i 9 ud af 10 tilfælde indtænker særlige vilkår for børn i udsatte positioner i dagtilbuddenes læringsmiljø, men at dagplejerne i højere grad end det pædagogiske personale i daginstitutioner oplever et tættere forældresamarbejde.

Blandt rapporternes øvrige konklusioner lyder blandet andet:

  • Aktiviteter i daginstitutioner og dagplejer tager ofte afsæt i børnenes interesser
  • Dagplejere vurderer i højere grad end personalet i daginstitutionerne, at de kan give børnene tryghed, tilpasse deres arbejde til børnenes individuelle behov samt hjælpe børnene med at udvikle selvtillid og evnen til at lære selvstændigt
  • I de fleste dagtilbud føres der tilsyn med proceskvalitet én gang om året eller hyppigere. Tilsyn med proceskvalitet vurderes for eksempel i kvaliteten af interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter. I 17 procent af dagplejerne føres der dog ifølge de adspurgte dagplejepædagoger aldrig denne form for tilsyn
  • Undersøgelserne viser, at der typisk gives meget faglig sparring – også i dagplejen, idet 9 ud af 10 af de adspurgte ledere og dagplejepædagoger overværer det pædagogiske personales praksis med børnene på månedlig basis - eller oftere
  • Personalet giver i 9 ud af 10 tilfælde udtryk for, at de ugentligt eller oftere drøfter børnenes udvikling, trivsel og læring med hinanden
  • I daginstitutionerne er det oftest de pædagoguddannede, der deltager i faglig kompetenceudvikling
  • I daginstitutioner på 0-2-årsområdet er det personale med over 25 års erfaring, som oftest deltager i faglig kompetenceudvikling. Billedet er omvendt i dagplejen
  • Det pædagogiske personale i daginstitutioner og i dagplejen ønsker andre kompetenceudviklingsforløb end dem, de har deltaget i.

Resultaterne kommer fra den såkaldte TALIS-spørgeskemaundersøgelse, der undersøger pædagogernes praksis i ni lande, herunder Danmark.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også