Lastet med besværligheder

23/04/2013 15:06

Dansk Industri

Særregel om farligt gods kos­ter havnene et trecifret millionbeløb og skader konkurrenceevnen, mener DI. Siden år 2005 har danske havne skulle registrere farligt gods. Men en dansk særregel betyder, at de danske havne nu står over for at skulle investere i overkanten af 100 mio. kr., vurderer DI. Baggrunden er EU’s Seveso-direktiv om håndtering af farligt gods.

Ingen saglig begrundelse
I EU’s direktiv er transport og midlertidig opbevaring undtaget fra reglerne. Men i Danmark er områderne medtaget efter en anbefaling fra Seest-­udvalget efter ulykken på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik.

- Men fyrværkerifabrikken var en risikovirksomhed, der er omfattet af direktivet, og der er ingen fortilfælde med ulykker i forbindelse med transport og midlertidig oplagring af farligt gods. De danske særregler har derfor ingen saglig begrundelse, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

Spildt papirarbejde
Royal Arctic Logistics i Aalborg Havn er en af de virksomheder, der er omfattet af særreglen. For dem betyder det, at de f.eks. skal bygge en betonbunker til 15 – 20 mio. kr., og at medarbejderne skal lave registreringer om noget, som de reelt set ikke ved noget om.

- Det danske regelsæt passer i bund og grund ikke til en transportvirksomhed som vores. Det er lavet til virksomheder, der reelt opbevarer farligt gods, men hos os glider godset jo bare mere eller mindre igennem, siger kvalitetsleder Benny Mortensen.

Regningen går videre til kunderne
Han påpeger, at virksomheden er nødt til at sende regningen videre til kunderne. Det samme gør sig gældende for andre shippingselskaber, og det er til skade for dansk konkurrenceevne, mener DI.

- Danske havne er i stærk konkurrence med andre havne og især med havnen i Hamborg, så når man påfører dem sådan en unødvendig ekstraudgift, er det klart til skade for dansk konkurrenceevne, siger Michael Svane.

Mest Læste

Annonce