Neutral miljøpåvirkning fra havvindmøller

19/02/2013 14:50

Administrator

Nye danske undersøgelser bekræfter, at det er muligt at konstruere havvindmølleparker på en måde, som ikke medfører væsentlig skade på naturen.

I perioden 2007 til 2012 er opfølgningen af miljødemonstrationsprogrammet for store havmølleparker blevet gennemført. Programmets afslutning markeres med offentliggørelsen af publikationen "Key Environmental Issues – a follow-up", udarbejdet af Miljøgruppen, som er ledet af Energistyrelsen og desuden består af Naturstyrelsen og operatørerne af havmølleparkerne Horns Rev 1 (Vattenfall) og Nysted (Dong Energy).

Som i det tidligere forskningsprogram fra 2006, beskriver denne opfølgning resultaterne og konklusionerne af en række undersøgelser, der skal afdække virkningerne af havmølleparker, med fokus på fisk, marsvin, fugle og kumulative virkninger. Fælles for undersøgelserne er, at de giver en unik viden om effekterne af vindmølleparker på det naturlige miljø. Generelt viser de beskrevne resultater i rapporten ingen betydelige negative virkninger af havmølleparker på hverken marsvin og fugle, men snarere at miljøeffekterne er meget små. Dog er planlægning vigtig for placeringen af havmøller.

Positiv indvirkning på fiskebestanden

Et af forskningsresultaterne viser, at havmølleparker kan have en positiv indvirkning på fiskebestandene, da flere fiskearter blev fundet inden for mølleområdet sammenlignet med områder uden for havmølleparken. Dette peger i retning af, at fundamenter kan tjene som tilflugtssteder, hvor fiskene kan fouragere.

Effekten af sælskræmmere og menneskeskabt støj

En undersøgelse beskriver omfanget af effekten af sælskræmmere på marsvin og bekræfter, at de har en afskrækkende virkning og dermed beskytter marsvin mod skader fra støj. Der er ligeledes udviklet en model, der undersøger effekten af menneskeskabt støj i havet, såsom støj fra skibe og vindmøller samt på marsvin i de indre danske farvande.

Påvirkninger af sortænder og lommer er undersøgt

For rød-strubet lom blev en model udviklet, som peger i retning af at selv en ambitiøs udbygning med vind ikke vil kan forventes at påvirke populationen. Desuden er de to vigtigste byttedyr for sortænder på Horns Rev er blevet modelleret. Resultaterne viser at sortænder i vid udstækning følger deres føde.

Rapporten "Key Environmental Issues – a follow-up" kan downloades her

Som et andet slutprodukt fra programmet, har Energistyrelsen udarbejdet en VVM vejledning for havvindmøller og naturen i havet. Denne guide er i offentlig høring, og vil blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside i februar 2013.  

Mest Læste

Annonce