Ny regeringsstrategi for overvægt: Vi har brug for mere end oplysning

Sundhed

17/8/18 7:00

Det er positivt med en fælles strategi fra fem ministre. Men der er også behov for konkrete og strukturelle tiltag – ’kan’ må blive til ’skal’, mener Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

Et nyt regeringsudspil om strategi for mad, måltider og sundhed blev onsdag præsenteret af fem ministre. Målet er at gøre det lettere for os alle at vælge sund mad og at understøtte os i, at vi danskere har de rette kompetencer til at træffe sunde, gode madvalg gennem hele livet. Midlet er oplysning.

Bag regeringsstrategien står Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet. Det tværministerielle regeringsudspil skaber for første gang grundlag for handling på tværs af de fire ministerier.

Kost & Ernæringsforbundet på DenOffentlige

Kost & Ernæringsforbundet er redaktør for eget indhold på DenOffentlige og udgiver artikler, blogs, cases, synspunkter og pressemeddelelser om, af og for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige.

Læs mere om Kost & Ernæringsforbundet her.

Læs mere om at blive redaktør for eget indhold her.

- Det er meget positivt at se en fælles strategi. For hvis vi skal påvirke og meget gerne ændre danskernes mad- og måltidsvaner, kræver det en fokuseret og samlet indsats på mange parametre, der rækker ind i de forskellige ministerområder, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet og fortsætter: 

- Vi er klar, og har været det i flere år. Kost & Ernæringsforbundets medlemmer har længe løftet opgaverne, hvad enten det handler om den køkkenansvarlige i børnehaven, i arbejdspladsens kantine, kostvejledere til familierne, undervisere i skolereg,i eller målrettede måltider til syge og ældre.

- Så vi kan ikke andet end at være enige i regeringens gode tanker, som både forbundet og medlemmerne har været med til at sætte på mange dagsordener gennem årene.

Mere 'skal' end 'kan'

Der er rigtig meget, man kan gøre. Og det er ikke viden, vi mangler. Men ’kan-løsninger’ må blive til politiske ’skal-løsninger’ og helt konkrete initiativer, så viden og ambitioner ikke ender i støvede papirbunker, mener formanden.

- Oplysning og opfordring er fint. Men skal vi som samfund rykke i forhold til at knække kurven for overvægt og andre livsstilssygdomme, skal der sættes ind med strukturelle tiltag. Er målgruppen fx overvægtige børn, så sæt ind og giv meningsfulde tilbud til både børn og deres familier i form at permanente madordninger i daginstitutioner og skoler, rådgivning til hele familien, tilbud om ophold på julemærkehjem og sidst, men ikke mindst, en systematisk opfølgning, når opholdet slutter.

- Tiden er inde til at søsætte effektive forløbsprogrammer. Engangsevents, oplysningskampagner og midlertidige projekter er, som det ligger i ordet, midlertidige, siger Ghita Parry og slutter:

- Regeringsstrategien tegner et fint billede af sundhedsudfordringerne, mulige aktører og de forskellige målgrupper. Fremtiden vil vise, hvordan de omsættes konkret og langsigtet. Det ser jeg frem til at bidrage med sammen med Kost & Ernæringsforbundets medlemmer.

FAKTA

  • Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed består af 14 initiativer. Læs hele strategien her (pdf)
  • Bag strategien står fem ministre fra Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Børen- og Socialministeriet.
  • Der er afsat 40 millioner kroner til initiativerne over en fireårig periode.

Annonce