Seks anbefalinger til indsatser for uddannelse af svage unge

Velfærd

28/08/2017 08:42

KVUC

Design forløb til hver enkelt og husk arbejdet med de personlige kompetencer. Det er to af seks anbefalinger fra treårigt regionsprojekt om, hvordan svage unge bedst hjælpes videre i uddannelse og beskæftigelse.

Regeringens ekspertudvalg med Metropols rektor, Stefan Hermann, lancerede den 28. februar sine anbefalinger til indsatser, der kan sikre, at alle unge får en ungdomsuddannelse. 

Læs også: Svage unge skal ikke smides fra kasse til kasse

Det forventes, at regeringen er på vej med et udspil til, hvilke indsatser der skal iværksættes. 

VUC - Rigtig uddannelse til dem, der kan og vil – springbræt til fremtiden

Danske VUC’er inviterer til dialog om, hvordan vi i Danmark bedst kan sikre opkvalificeringen af de meget forskellige målgrupper, som VUC uddanner.

Læs mere her

I hovedstaden markeres afslutningen af et stort treårigt projekt ved en konference på KVUC på den 5. april, der har haft som sigte netop at finde veje til, hvordan svage unge bedst hjælpes videre. 

Den afsluttende UPGRADE rapport ””Ny retning for forberedende uddannelser: Koncept, resultater og anbefalinger” peger på seks overordnede anbefalinger i fremtidige indsatser:

  1. 1.Design uddannelsesforløb til hver enkelt ung. Hver enkelt ung skal have et personligt tilrettelagt forløb med vægt på den unges egne ønsker og motivation og på opgaver rettet mod konkrete brancher og erhvervsuddannelser, så uddannelsen bliver anvendelsesorienteret og virkelighedsnær.
  2. Opbyg korte intensive forløb med klare mål og forventninger. Der skal stilles klare krav og forventninger til de unge i et fuldt skema i et kort intensivt forløb. Der skal forventningsafstemmes tidligt i en visitationsproces, hvor den unges faglige og personlige kompetencer samtidig bliver afklaret. Lærere og vejledere skal kompetenceudvikles til at undervise netop denne gruppe, så de er klædt godt på til at varetage relationen til de unge.
  3. Målet er at få mindst 02 i dansk og matematik. Det intensive forløb skal sikre, at de unge oplever, at de på ret kort tid kan få de nødvendige karakterer, som kan sikre dem adgang til erhvervsuddannelserne. De unge får papir på deres forløb og opnåede niveau.
  4. Der skal også arbejdes med de unges personlige kompetencer. Det er ikke nok at kigge på faglig opkvalificering. Der skal også fokus på de studiestrategier og personlige kompetencer, der er afgørende for at gennemføre et uddannelsesforløb. Fx ved at arbejde med syv konkrete kompetencer: Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.
  5. Vis vej til videre uddannelsesmuligheder. Det er vigtigt, at de unge undervejs bliver godt introduceret til deres videre uddannelsesmuligheder, fx besøg på erhvervsskoler.
  6. Hvis det skal lykkes for de unge – skal aktørerne om hver enkelt ung samarbejde tæt. Jobcentre, uddannelsesvejledninger og VUC’ere skal være gode til at samarbejde for at skabe succes for de enkelte unge. Både om at visitere de unge til de rette forløb, tilrettelægge forløbene og til at aftale klare rollefordelinger og rammer om forløbene.

Rapporten bliver offentliggjort på DenOffentlige onsdag den 5. april kl 12. 

Artiklen udkom første gang 5. april. Genudgivet 28. august. 

Mest Læste

Annonce