Psykiatriske ambulancer vil skabe øget tryghed på bosteder

Social

07/08/2018 11:18

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Regeringens planer om flere psykiatriske ambulancer er et vigtigt skridt i at styrke akutpsykiatrien. Det mener LOS landsorganisationen for sociale tilbud, der gerne ser initiativet suppleret af en kortlægning af behovet, så indsatsen optimeres.

”Hvert initiativ, der styrker psykiatrien og specielt akutpsykiatrien, skal hilses velkomment. Det er et område med et kæmpe behov og en problematik, der skaber stor utryghed for både de berørte borgere, deres pårørende, ansatte inden for det specialiserede socialområde, psykiatrien og politiet. Her er psykiatriske ambulancer et vigtigt element,” siger Michael Graatang, der er direktør i LOS – landsorganisationen af social tilbud.

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

 

 

Regeringen og Dansk Folkeparti lancerede mandag et initiativ for flere psykiatriske ambulancer. Parterne vil afsætte en pulje på 20 millioner kroner om året over de næste fire år, som de danske regioner kan søge til oprette psykiatriske udrykningstjenester. Hidtil er det kun i københavnsområdet, at man kan ringe efter en ambulance i det såkaldte ”psykiatriske akutberedskab”, hvis en psykisk syg har akut brug for hjælp uden for normale åbningstider.

”Akut psykisk sygdom kræver behandling her og nu. Det er ikke en sygdom, hvor man kan vente eller se tiden an. I LOS oplever vore medlemsvirksomheder et stort behov for mere kapacitet i akutpsykiatrien. Når personalet på et bosted står med en beboer, der er akut psykisk syg, og de enten bliver afvist på psykiatrisk skadestue eller der ganske enkelt er lukket, så udsætter vi både beboere og personale for en stor fare og belastning,” siger Michael Graatang.

Kender ikke problemets omfang
Ifølge en undersøgelse blandt LOS’ medlemssteder har en tredjedel af stederne oplevet at blive afvist, når de stod med en borger, som de mente burde indlægges til psykiatrisk behandling. LOS har ønsket at skabe overblik over problemets omfang bl.a. ved at rette henvendelse til alle regioner, men der findes i dag ikke et egentligt tal for, hvor mange borgere, der hvert år bliver afvist en akut indlæggelse eller behandling. Derfor opfordrer Michael Graatang til en grundig analyse af problematikken.

”Jeg kan se, at der er lidt uenighed i regionerne om, hvordan man skal bruge de penge, som regeringen har afsat. Det må ikke være en uenighed, der skygger for at komme i gang nu og her med de psykiatriske ambulancer. Men det viser, at vi har brug for at blive klogere på dette område i hele landet. Hvor stort er behovet, hvor mange bliver afvist, er der regionale forskelle og ikke mindst, hvad har de forskellige regioner succes med?” siger Michael Graatang og fortsætter:

”Vi vil ikke se flere sager, hvor psykisk syge mennesker udsætter sig selv eller andre for vold eller trusler. Det kræver, at vi får styrket det her område. Men vi ved også, at ressourcerne ikke er uanede. Derfor skal vi vælge kloge effektive løsninger, og dem vælger vi nu engang på et fuldt oplyst grundlag. Derfor håber jeg, at regeringen og regionerne som en del af initiativet her vil gøre en indsats for at skaffe både svar og løsninger,” siger Michael Graatang.

 

 

Mest Læste

Annonce