Stop unfair offentlig konkurrence nu!

Politik

21/08/2017 12:15

Chefkonsulent

Private virksomheder oplever hver dag urimelig konkurrence fra offentlige institutioner i stat, kommuner og regioner. Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, blogger om fair og lige konkurrence mellem private virksomheder og det offentlige.

Vi venter fortsat på regeringens udspil om fair og lige konkurrence mellem private virksomheder og det offentlige.

Mens vi venter, oplever de private virksomheder hver dag urimelig konkurrence fra offentlige institutioner i stat, kommuner og regioner – for skattekroner, som virksomhederne selv er med til at betale. Det er ikke fair.

Det er mange brancher i dansk erhvervsliv, der oplever denne unfair konkurrence. Det gælder f.eks. rådgivningsvirksomheder, der byder på opgaver i konkurrence med statslige institutioner.

Det gælder, når offentlige udbudte kurser får tilskud, og sammenlignelige private tilbud ikke gør, og det gælder private servicevirksomheder, der skal konkurrere med kommunernes erhvervsvirksomhed.

Der er også talrige eksempler på direkte offentlig opgavetyveri, som eksempelvis når kommuner begynder at tilbyde gratis stressbehandling i egne nyetablerede stressklinikker i stedet for at henvise stressede borgere til behandling i allerede eksisterende private tilbud.

Listen er lang, og det er tid til handling. Sagen er helt grundlæggende, at den offentlige sektor skal koncentrere sig om sine kerneopgaver i stedet for at bruge kræfterne på at konkurrere med private virksomheder på private markeder.

Regeringens udspil om fair og lige konkurrence har derfor meget stor betydning for dansk erhvervsliv. Vi mener, der er behov for:

  •  at sætte hegnspæle op for, hvad der er en offentlig opgave og hvad der ikke er
  • at stramme reglerne for prissætningen af kommunale, regionale og statslige erhvervsaktiviteter
  • at få en gennemsigtig klageadgang
  • at ændre reglerne for kommuner og regioners afgivelse af kontrolbud på egne udbud.

Først og fremmest er der behov for, at regeringen sætter nogle solide hegnspæle op for, hvad der er en offentlig opgave – og hvad der ikke er.

Virksomhederne møder i dag offentlig erhvervsvirksomhed, som går meget langt ud over offentlige erhvervsvirksomheders kerneområder, på rent kommercielle markeder. Er det eks. i orden, at Danmarks Statistik skal lave interview-baserede undersøgelser på rent kommercielle markeder?

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Basalt set skal der selvfølgelig være en fair prissætning, når offentlige og private byder på samme opgaver. Det er der bare ikke.

Konkurrencerådet kom i maj 2016 med meget klare anbefalinger til, at reglerne, der skal sikre imod konkurrenceforvridning, skal præciseres, herunder at der skal udarbejdes bindende regler om prisfastsættelse efter OECD’s konkurrenceneutrale principper, herunder skatteneutralitet, reguleringsneutralitet og indregning af en rimelig fortjeneste.

Det er de private virksomheder i Danmark - og ikke offentlige myndigheder - som sikrer Danmark vækst, eksport og velstand.

Vi skal derfor stimulere, at vi har et privat erhvervsliv, som på baggrund af erfaringer med opgaveløsning i Danmark er i stand til at afsætte deres ydelser internationalt og hermed skabe vækst og velstand i Danmark – og ikke det modsatte, som vi gør lige nu.

Mest Læste

Annonce