Sig tingene som de er

Det mod og den ærlighed, som 50 yngre læger fornylig viste med deres kritik af børnepsykiatrien er forebilledlig. Jeg vil i min blog her forsøge at efterleve deres mod og ærlighed til at sige tingene, som de er. For ellers kan det være lige meget.

Det er sjældent, man møder folk med mod til at sige tingene, som de er. Det gør man hos de 50 yngre læger og specialepsykologkandidater, der onsdag i denne uge skrev et åbent brev  i dagbladet Information til politikere og ledelse i sundhedssektoren. De 50 medunderskrivere af brevet beskriver en børnepsykiatri, som de ikke længere kan stå inden for uden at gøre offentligheden opmærksom på det. Som de skriver: Dette er ikke det pæne billede, vi præsenterer, men derimod oplevelsen fra os, som møder børnene, de unge og deres familier i hverdagen.” Tak, det er lige præcis det, vi har brug for. Oplevelser fra dem, der møder borgene.


Når man, som jeg, har arbejdet og fulgt debatten om psykiatri de sidste 30 år, så er det præcis, det vi har manglet. Vi har ikke at gøre med en stærk patientgruppe, der kan råbe op og kræve bedre forhold. Vi har ikke stærke patient- eller pårørendeorganisationer i ryggen. Når de 50 læger nu står frem med deres kritik, så kan det forhåbentlig være som led i en ny og større åbenhed, hvor fagpersonerne får en stærkere stemme i debatten.

Men hvor personalet er gået foran og har udvist stort mod i debatten, er det desværre ikke helt samme mod, vi har oplevet fra politikernes side. For nylig kom en historie frem om det efter sigende topmoderne psykiatrisygehus, der nu står klart i Slagelse. Vi kunne høre næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland Ulla Birk Johansen fortælle til DR Sjælland, at den motion og de køkkentjanser, patienter ellers blev sat i udsigt på det nye psykiatrisygehus, har måtte droppes på grund af personalemangel. Lad mig minde om, at “Årets Bygherrepris” i foråret gik til Region Sjælland for 'helende arkitektur' i byggeriet. Hvorfor får vi ikke regionspolitikernes ærlige holdning og svar til dette? Vi mangler et ærligt svar på, hvordan det hænger sammen.

Både denne sag og de 50 lægers brev sætter nemlig meget godt rammen for, hvad problemet er her. For handling og ord hænger ikke sammen. Bygger man et sygehus med moderne faciliteter, så må man som minimum forlange, at der er tænkt i bemanding og ressourcer til det, da de fine intentioner kom på tegnebrættet.

Lige nu diskuterer vi nye institutioner i psykiatrien for at skabe større tryghed for ansatte og beboere på landets bosteder. Svaret fra politikerne var lynhurtigt, at vi har brug for nye institutioner, der kan anvende tvang.  Lige her må man sige, at vi i den grad mangler mod fra politikerne til at sige tingene, som de er.  Har man tjekket antallet af genindlæggelser, fordi patienterne ikke er færdigbehandlede? Har man undersøgt om bostederne kan få akutindlagt borgere med brug for psykiatrisk behandling? Kan man henvise til gode langsigtede erfaringer med øget brug af tvang? Vi står med en psykiatri, der på alt for mange punkter ikke fungerer, og derfor gør borgerne mere syge. Derfor er der utryghed. Det andet lyder som om, at mennesker med psykiske lidelser pludselig ud af den blå luft skulle være blevet mere voldelige end tidligere. Der er en årsag til, at vi ser en eskalering af vold på bosteder rundt om. Det skal vi have mod til at erkende.

De 50 læger siger det meget præcist på deres område. De skriver blandt andet: “Vi oplever ofte at måtte opstarte medicinsk behandling, fordi der ikke er ressourcer til terapeutisk behandling, eller fordi der ikke kan iværksættes de nødvendige initiativer og den rette pædagogiske tilgang til barnet i skolerne. Dette medfører i nogle tilfælde, at de kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ikke bliver fulgt i praksis.”

Er det det samme, man vil på  voksenområdet blot i en endnu mere voldsom udgave. Bruge tvang frem for behandling og forebyggelse? Eller skal vi videre ad den vej, hvor vi erkender, at der findes nogle grundlæggende problemer i psykiatrien, som vi skal løse?

Jeg vil i min blog her fremover tager fat på nogle af de problemer, som jeg ser i psykiatrien og inden for socialområdet. Jeg vil netop love, at jeg kommer til at sige tingene, som de er. Det vil måske ikke altid være de populære standpunkter, jeg indtager her. Og nogle vil måske føle sig stødt lidt ind i mellem, men vær sikker på, at det ikke er tilsigtet. Derimod er det tilsigtet at skabe debat og dialog og bringe både nye oplevelser, erkendelser og løsninger på banen. Har du en kommentar, kan du altid skrive i kommentarfeltet nedenfor.  Jeg håber, vi ses igen her på bloggen.

www.granhojen.dk

 

Emneord: Granhøjen, Grete Mikkelsen, Bosteder, Psykiatrien, Socialpsykiatri, Udsatte borgere, Socialavisen
Granhøjen på DenOffentlige.dk Granhøjen er et af landet største botilbud for psykisk og socialt udsatte vokse. Granhøjen har cirka 150 beboere fordelt på en række selvstændigt fungerende botilbud og selvstændige boliger. Gr...
Aktivitet: Artikler: 24 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 26.09.16 Peter Walsøe
  Sig tingene lige ud!

  Tak til Grete for 'at sige tingene lige ud'!
  Jeg har ikke den 30-årige erfaring som Grete, men dog haft med branchen at gøre i en del år.
  Det er min opfattelse, at politikkerne i alt for stor grad træffer beslutninger baseret på en politisk 'gevinst', og ikke på et grundigt fagligt erfaringsgrundlag. Når man - og hermed i væsentlig grad også politikkerne - ikke træffer beslutninger på de bedst mulige oplyste baggrunde, så vil det gå galt.
  Vi har set det gang på gang, hvor store projekter ikke er fagligt, grundigt undersøgt inden den politiske beslutning. IC4 tog, rejsekortet (2,2 milliarder, mindst 60% for meget), for år siden nedlæggelse af flere tusinde psykiatriske sengepladser, supersygehuse der beskæres inde de tages i brug, og psykiatriske hospitaler der ikke kan leverer den bedst mulige behandling. Det er svimlende pengesummer, som kunne have sørget for langt bedre forhold i bl.a. psykiatrien.
  Hvorfor skal en person, som har behov for indlæggelse på et psykiatrisk hospital, vente op til mange uger. Problemerne for sådanne personer er ofte akutte.
  Det er måske forståeligt, at politikker-leden p.t er på højeste niveau end nogensinde, når borgerne gang på gang oplever disse elendige politiske beslutninger.
  Forleden læste jeg et forslag: luk folketinget i en måned og spar 800 millioner kr. og send alle politikkerne ud på jobtræning i alle samfundets institutioner.......

 • 18.09.16 Susanne Holgaard
  Tvangsmedicinering skal ulovliggøres.

  Alle mennesker er forskellige, og reagerer forskelligt, i forskellige situationer.
  I psykiatrien kan en borger, på grund af helt naturlige reaktioner på traumatiserende oplevelser, blive tildelt samme diagnose, som en meget voldeligt udadreagerende misbruger eller kriminel. F.eks skitzofren eller sindsyg eller psykotisk.
  I psykiatrien kan borgere, som er meget bevidste om årsagen til egne problemer, risikere at blive påtvunget en fejldiagnose , med efterfølgende tvangsmedicinering, som gør borgeren alvorligt fysisk syg.
  Og borgere kan risikere, at blive udsat for traumatiserende overgreb, som f.eks tvangsmedicinering, tiltrods for borgerens viden om at vedkommende ikke tåler psykofarmaca.
  Gang på gang, dagligt at være påtvunget psykiatriansattes holdninger og sygeliggørelse, og holdningen : " Vi ved hvad der er bedst for dig ". " Du har ingen sygdomserkendelse". " Du er psykisk syg ". " Du har behov for medicin " o.s.v. er krænkende og nedgørende og kræver en MEGET STÆRK PSYKE, at stå op imod.......
  Spørgsmålet er i virkeligheden , hvem det er der er sindsyg !
  I Danmark findes utallige personer, som ikke bør bestride den jobfunktion de bestrider. Der findes ansatte i psykiatrien, som ikke egner sig til at have med følsomme mennesker at gøre. Ansatte, som ikke har det fjerneste begreb om dybdepsykologiske menneskelige reaktioner, og slet ikke har den fornødne indlevelsesevne, til at møde individet der hvor den enkelte virkelig er.
  De ansatte har virkelig meget at lære, men skal ikke have retten til at øve sig på borgere.
  For mig at se, er meget af det som kaldes behandling, i psykiatrien, baseret på kassetænkning, uden bund i viden om menneskers forskellighed.
  Jo, jeg kan godt forstå at medarbejdere er bange, for de ved jo aldrig hvordan mennesket som oplever sig udsat for mishandling og overgreb , vil reagere. Det er hele problemet med begrebet : " psykiatri ". At alle menneskelige reaktioner, skal kunne indbefattes.
  Fakta er, at mange mennesker, aldrig skulle have været udsat for det som er sket for dem, indenfor de nedrullede gardiner og låste døre, hvor ensomheden og sorgen og afmagten fylder så uendeligt meget mere, end menneskelighed og kærlighed.
  Kærlighed, i sin reneste form, er hvad vi mennesker kan lære os selv , og hinanden. Intet andet.
  Hvem der er de gode, og hvem der er de onde, når de mødes bag murene, er svært at sige noget generelt om, men sikkert er det, at et følsomt kærlighedsfyldt menneske, i det system kan komme til at opleve had og total afmagt, ene og alene på grund af den usympatiske og umenneskelige behandling det udsættes for.
  Og hvor går mennesker hen, som i årevis efter påtvungen psykiatrisk fejlbehandling hen, med sine traumatiske oplevelser, efter at have fået ødelagt sin krop, nedgjort sin identitet, og har oplevet, ikke at kunne finde et eneste menneske, som det kunne have tillid til ?.......
  Du kan læse om dem i mange fora, på internettet, nogle har skrevet digte og bøger om deres oplevelser, og det er uhyggelig læsning, det er trist læsning, det er forfærdeligt, at et folk, som bryster sig af ytringsfrihed, tillader, at denne frihed fratages "særligt udvalgte borgere, på landets lukkede afdelinger, for det er hvad der sker, når et menneske fratages sin bevidsthed, med sundhedsskadelige medikamenter. Derfor skal loven ændres, og tvangsmedicinering ulovliggøres.
  Jeg erkender, at jeg ikke kender alle de mennesker, som har været påtvunget behandling, men jeg ved nok til, at vide, hvor bevidst om ens egen situation, kærligheds og livsviljes styrke som er nødvendig, for at overleve de umenneskelige forhold nogle borgere er blevet udsat for i psykiatriens magtcirkus.
  Jeg tror såmænd også, at nogle ansatte gør deres bedste, men bag murene, er der en syg kultur, som handler om prestige, magt, hieraki, at ville leve op til " sin faglighed " og angst for at begå fejl.
  Men " kære venner"! Fejl begåes netop når I ikke kender jer selv godt nok, og ikke har udviklet en forståelse af " at I ikke kan vide hvad der er bedste for alle andre.
  Disse ord, er i høj grad også henvendt til politikerne, som har lavet en lovgivning, som rammer fuldstændig tilfældige borgere her i landet.
  Jeg foreslår, at alle tidligere tvangsindlagte bliver spurgt om deres erfaringer med psykiatrien.
  Der er børn, kvinder og mænd her i landet, som har brug for en ærlig undskyldning, både fra de mennesker, som fordomsfuldt har fejlbehandlet dem, og fra de politikere, som vedligeholder en lovgivning, som i alt for mange tilfælde har fået katastrofale følger.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.04.19 Sundhed
  Skovhus Privathospital bliver landsdækkende

  Danmarks største psykiatriske privathospital Skovhus Privathospital mærker stigende efterspørgsel på behandling og udredning fra patienter i hele landet. Derfor åbner hospitalet nu en klinik på Fyn og en i Aalborg.

 • 23.11.18 Social
  Kendte i musikvideo: Giv folk en ekstra chance

  ”Vi kan alle blive ramt af overbalance” synger Jacob Haugaard, Michael Falch, Rock Nalle, Jes Holtsø og Frank Clifforth i sangen ”Giv folk en ekstra chance”, der netop er udkommet. Se musikvideoen her.

 • 13.11.18 Sundhed
  Børn og unge kommer langt hurtigere til i psykiatrien

  Siden 2010 har regionerne reduceret ventetiden for børn og unge i psykiatrien fra 76 til 22 dage. ”Jeg er stolt over, at vi har bragt ventetiden tre gange længere ned, end den var, da vi overtog" siger Sophie Hæstorp Andersen.

 • 30.10.18 Sundhed
  KL og Danske Regioner: Omdan de 150 særlige pladser

  De 150 særlige pladser, som er beregnet til de mest udsatte borgere, står tomme hen. Derfor opfordrer KL og Danske Regioner nu regeringen til at konvertere pladserne til sengepladser i psykiatrien.

 • 07.09.18 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: ADHD skal oftest behandles uden medicin

  ”En klar forudsætning for at sikre en god behandling hos børn og unge med ADHD er, at deres perspektiv bliver inddraget,” siger projektleder fra Sundhedsstyrelsen. Antallet af diagnoser hos børn og unge er tredoblet på ti år.