Smart kommunikation: Ankestyrelsen lader massivt svigt passere

Hvad der burde få alarmklokkerne til at bimle og ledere til at få fyresedler bliver i stedet anerkendende kommunikation fra Ankestyrelsen. Læs her, hvordan groteske forhold på handikapområdet fortælles på en pæn måde.

Redaktionen på DenOffentlige fik et nyhedsbrev fra Ankestyrelsen. Vi gengiver herunder styrelsens egen version, og nedenunder redaktionens bud på en virkelighedsnær version. Hvilken udgave foretrækker du?
 
Nyhed fra Ankestyrelsen: Kommunerne følger regler og praksis i seks ud af ti sager
 
Hjælp til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade er emnet for en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. En gennemgang af 98 sager fra kommunerne viser, at over halvdelen af borgerne med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får tilstrækkelig hjælp efter den sociale lovgivning.

Sådan får du bedre sagsbehandling

Læs anbefalinger til bedre offentlig sagsbehandling her.

Det handler om at insistere på de nødvendige informationer. 

De 98 sager handler om hjælp eller afslag om hjælp efter serviceloven heraf:
 
 • 54 sager om borgere med sjældne handicap med komplekse behov
 • 44 sager om borgere med kompleks erhvervet hjerneskade
 
De 98 sager stammer fra 24 kommuner.
 
Undersøgelsen viser, at 60 procent af sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis. I 40 procent af sagerne har kommunerne omvendt svært ved at følge gældende reglerne og praksis, hvilket kan være udtryk for, at borgerne i disse sager ikke har fået den rette hjælp efter den sociale lovgivning.
 
De fleste kommuner sikrer, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst
 
Undersøgelsen viser også, at kommunerne i to ud af tre sager har sikret, at sagerne er tilstrækkelig oplyst – altså, at kommunen har de nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse. Kommunerne foretager også i vid udstrækning en helhedsvurdering af borgerens situation, som de skal efter serviceloven.
 
Områder, hvor borgere hyppigst ikke får tilstrækkelig hjælp
 
Borgere med sjældne handicap får hyppigst ikke tilstrækkelig hjælp til socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp samt længerevarende botilbud.
 
For borgere med erhvervet hjerneskade gælder det, at det særligt er hjælp til socialpædagogisk støtte samt aktivitets- og samværstilbud, hvor der ikke bevilges tilstrækkelig hjælp.
 
Ankestyrelsen kommer i undersøgelsen med en række anbefalinger til kommunerne.
 
Læs hele undersøgelsen og Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne (vedhæftet herunder, red..)
 
Redaktionens bud på en oversættelse: Alarm fra Ankestyrelsen: Fejl i fire ud af ti sager
 
Kommunernes sagsbehandling svigter i hele fire ud af ti sager, hvor alvorligt handikappede borgere skal have hjælp efter den sociale lovgivning. Det viser en ny praksisundersøgelse, som Ankestyrelsen har udført i hver femte kommune.

Ankestyrelsen har med stikprøver set sagsbehandlingen igennem hos 24 kommuner, og samlet gennemgået 98 sager om hjælp eller afslag om hjælp efter serviceloven.  Konklusionen er, at hjælpen svigter i fire ud af ti tilfælde hos i forvejen udsatte og handikappede borgere. Undersøgelsen fører dog ikke til nogen videre kritik af kommunerne.

 
Risikerer dårligere tilstand
 
Kun lige over halvdelen af kommunerne kan sagsbehandle uden fejl, og i en ud af tre sager mangler kommunerne informationer om borgeren selvom der træffes afgørelser.
 
Borgere med sjældne handicap får hyppigst ikke tilstrækkelig hjælp til socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp samt længerevarende botilbud. Det betyder i praksis, at borgerne fungerer dårligere i hverdagen, og dermed risikere forværring i deres tilstand.
 
For borgere med erhvervet hjerneskade svigter særligt hjælpen til socialpædagogisk støtte samt aktivitets- og samværstilbud, hvor der ikke bevilges tilstrækkelig hjælp. Det betyder i praksis, at borgerne kan være ensomme og dårligt fungerende i hverdagen med risiko for, at udvikle følgesygdomme.

Frivillige anbefalinger

På grundlag af undersøgelsen har Ankestyrelsen lavet en en række anbefalinger til kommunerne, som er tilgængelige på styrelsens hjemmeside og muligvis sendt til orientering til landets kommuner. Styrelsen har kun i enkeltsager bemyndigelse til at pålægge en kommune at rette op på fejl i sagsbehandling.
 
Undersøgelsen er iøvrigt resultatet af, at den tidligere regering for to år siden - i november 2013 - indgik aftale med Folketingets partier om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov
 
 
FAKTA: Om Undersøgelsen
 
Baggrunden for undersøgelsen er, at den tidligere regering i november 2013 indgik aftale med Folketingets partier om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov.
 
Aftalen indebærer, at der gradvist skal skabes et nationalt overblik over målgrupper og indsatser blandt andet på det mest specialiserede socialområde. Ankestyrelsens undersøgelse indgår dermed som et bidrag til arbejdet med at skabe et overblik over indsatsen over for en afgrænset del af målgruppen på det mest specialiserede område.
 
Udvælgelsen af sager er baseret på, at der reelt findes få sager på begge områder. Afhængigt af kommunens størrelse, er de udvalgte kommuner derfor blevet bedt om at sende et varieret antal sager. Kommunerne skulle indsende de senest afgjorte sager, som ikke er blevet påklaget til Ankestyrelsen.
 
For at finde egnede sager har kommunerne skulle have en viden om, at de har haft borgere indenfor de udvalgte målgrupper. Som ved andre lignende undersøgelser, har Ankestyrelsen således ikke stillet krav om tilfældig udvælgelse.
 
Emneord: Ankestyrelsen, Kommunikation, Bedre Offentlig Sagsbehandling, Sagsbehandling, Handicaphjælp, Handikappede, Voksenhandicap
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 20.11.15 Peter Hansen
  Ankestyrelsen er eminente til at forvride negative overskrifter til positive overskrifter

  Ankestyrelsen har udsendt følgende dd, nu med en realistisk overskrift:

  http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2015/hver-anden-afgorelse-om-magtanvendelse-over-for-demente-folger-ikke-reglerne?utm_source=Nyhedsbreve+fra+Ankestyrelsen+og+n%C3%A6vn&utm_campaign=e038abf046-20112015_nyhed_undersogelse_magtanvendelse&utm_medium=email&utm_term=0_4e0ab5b926-e038abf046-83690617

  "Hver anden afgørelse om magtanvendelse over for demente følger ikke reglerne"

  Som i selve undersøgelsen er blevet omdannet til en positiv overskrift:

  "Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens"

  Hvor selve undersøgelsen kan hentes her:

  http://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2015/hver-anden-afgorelse-om-magtanvendelse-over-for-demente-folger-ikke-reglerne?utm_source=Nyhedsbreve+fra+Ankestyrelsen+og+n%C3%A6vn&utm_campaign=e038abf046-20112015_nyhed_undersogelse_magtanvendelse&utm_medium=email&utm_term=0_4e0ab5b926-e038abf046-83690617

  Det er som om, at det gør ondt på Ankestyrelsen, når de skal beskrive alvorlige mangler og ulovligheder fra kommunernes side af.

  Det er ikke acceptabelt.

  Med venlig hilsen

 • 19.11.15 Anna Poulsen
  Klage

  Det er spild af tid og kræfter at klage til Ankestyrelsen-institution -bare til pynt

 • 17.11.15 Catharina Sveistrup Damgaard
  Praksisundersøgelse i Ankestyrelsen

  Jeg har OGSÅ skrevet til Ankestyrelsen om denne bagvendte og for mig at se FOR imødekommende over for kommunernes afgørelser. Jeg anser måden at skrive disse undersøgelsesresultater for politiserende. Desværre. Ikke fået svar fra Ankestyrelsen

 • 16.11.15 Niels Magnussen
  Kommetar til ovenstående.

  Du har ret det er et mørkelygtesvar. I gamle dage hed det goddag mand-økseskaft. Det er ligeså godt et svar.

 • 13.11.15 Peter Hansen
  Manipulation som har stået på i årevis

  Kære redaktion.

  Andre end Denoffentlige.dk har bemærket at noget er galt med Ankestyrelsens meget positive overskrifter.

  http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

  Bekymrende er det også at Ankestyrelsen taber så mange af sine sager ved de civilretslige domstole.

  Jeg har gjort Ankestyrelsen opmærksom på min personlige utilfredshed over deres altid positive overskrifter, uanset de skjule ulovligheder der forsøges at skjules.

  Tror det hedder "Mørkelygte-svar"

  Deres svar var:

  Kære Peter Hansen

  Tak for dine bemærkninger til vores nyhedsbrev om resultaterne fra Praksisundersøgelsen om kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams.

  Vi har valgt den overskrift, vi synes bedst muligt favner det samlede resultat af undersøgelsens tema.

  Praksisundersøgelser er et af de redskaber, som benyttes til at belyse om myndighedernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og at sikre ensartethed og ligebehandling på landsplan. I de tilfælde, hvor undersøgelserne afdækker fejl og mangler i sagsbehandlingen, giver praksisundersøgelser Ankestyrelsen
  et grundlag for at målrette den fremadrettede vejledning.

  Vi henviser til undersøgelsen.

  Din anmodning om aktindsigt i Principafgørelse 108-13 er videresendt til besvarelse i Beskæftigelse 1, der har ansvar for sygedagpengeområdet.

  Venlig hilsen

  XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX
  Specialkonsulent
  Beskæftigelse

  Ankestyrelsen

  Med venlig hilsen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også