Kontakten med det offentlige starter på nettet på flere områder

Velfærd

01/12/2014 10:41

Suleman Haider

Nu er det på flere områder slut med fx at skulle forbi kommunes borgerservice for at udfylde papirskemaer, når man skal ordne sine ærinder med det offentlige. Fra 1. december skal danskerne gå på nettet, når de fx skal ansøge om pension eller boligstøtte eller anmode om separation.

Mere og mere af kommunikationen med det offentlige flyttes i disse år over på nettet. Og 1. december vil kontakten med det offentlige blive digital på flere serviceområder.

I forvejen skal borgerne betjene sig selv på nettet på knap 40 serviceområder. Og på mange områder er danskerne gode til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Fx bliver 93 pct. af alle blå EU-sygesikringskort bestilt online. Og 88 pct. af alle flytninger bliver i dag anmeldt digitalt.

”For langt de fleste danskere er internettet i dag en naturlig del af dagligdagen. Og rigtig mange danskere bruger allerede de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Det letter hverdagen for den enkelte, at man kan klare sagerne hjemmefra, når det passer ind, i stedet for at stå i kø i kommunens borgerservice. Så med digital selvbetjening kan det offentlige give borgerne en mere fleksibel og tidssvarende service, samtidig med, at vi som samfund sparer mange penge,” siger Lars Frelle-Petersen, direktør hos Digitaliseringsstyrelsen.

Folkepension, børnetilskud eller skilsmisse klares på nettet

Ansøgning om folkepension, boligstøtte, byggetilladelse og børnetilskud for enlige forsørgere samt anmodning om skilsmisse. Det er noget af det, der nu skal klares online via digitale selvbetjeningsløsninger. Løsningerne har været digitale i en længere periode, men fra 1. december er det altså obligatorisk for borgerne at bruge dem.

I kommunerne er oplevelsen, at borgerne faktisk allerede er godt med, når det kommer til at betjene sig selv på nettet:

”Hvis vi fx ser på forældrene, er de rigtig gode til at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. Når forældrene skal skrive deres barn op til skole, sker det i 98 pct. af alle tilfælde digitalt. Og opskrivning til daginstitution bliver gjort digitalt i 83 pct. af tilfældene. Det er meget flotte tal, der viser, at vi er på rette vej,” siger Jane Wiis, direktør i KL.

Hun fortsætter:

”Når det er sagt, så vil der være borgere i alle aldre, der skal have hjælp. Dem, der ikke kan bruge en digital selvbetjeningsløsning, skal selvfølgelig hjælpes og betjenes på anden vis. Og her står kommunerne naturligvis klar – både i borgerservicecentre og på bibliotekerne.”

I nogle tilfælde vil det betyde, at borgeren får hjælp i kommunens borgerservice til at bruge den digitale løsning. I andre tilfælde, hvor borgeren ikke er i stand til at bruge den digitale løsning, vil medarbejderen i borgerservice sørge for, at borgerens ærinde bliver klaret.

Fakta om digital selvbetjening

Eksempler på selvbetjeningsløsninger

Gå på borger.dk, når du fx skal:

  • Søge boligstøtte Søg og beregn, hvad du kan få i boligstøtte. Modtager du allerede boligstøtte, skal du også oplyse ændringer i din indkomst digitalt.

  • Søge folkepension Beregn og søg om folkepension og varmetillæg. Oplys også ændringer i din indkomst eller formue digitalt.

  • Anmode om separation og skilsmisse Anmod om separation og skilsmisse digitalt.

  • Søge børnetilskud Ansøg om børnetilskud og oplys ændringer i samlivsforhold.

  • Ansøge om byggetilladelse Ansøg om tilladelse til nyt byggeri, større ombygninger og andre væsentlige forandringer af et byggeri.

Se hele listen over områder, hvor der pr. 1. december indføres obligatorisk digital selvbetjening:

http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Den-faellesoffentlig-digitaliseringsstrategi-2011-15/Overblik-over-boelgerne/Boelge-3-af-digitaliseringsstrategien

Gå på borger.dk, hvis du vil læse mere om de enkelte løsninger.

Hjælp og vejledning

  • For borgere, der har brug for hjælp og vejledning i at kommunikere digitalt med det offentlige, er der hjælp at hente i borgerservice eller på biblioteket. På biblioteket er der også mulighed for at låne en computer.

  • Man kan få hjælp til selvbetjening og brug af borger.dk ved at ringe på 1881 eller på 70 10 18 81.

  • Borgere, der ikke er i stand til at bruge de digitale løsninger, vil blive betjent på anden vis, fx via personligt fremmøde i Borgerservice. Det gælder også de borgere, som er blevet fritaget Digital Post.

Baggrund: digital kommunikation med det offentlige

Digitalisering af borgernes skriftlige kommunikation med det offentlige skal skabe en mere moderne offentlig sektor og spare samfundet for mange penge, der kan bruges på fx skoler, sygehuse og ældrepleje.

Overgangen til digital selvbetjening sker i fire bølger (2012-2015). Hvert år overgår nye serviceområder til obligatorisk digital selvbetjening.

Mest Læste

Annonce