Åbent brev fra Mette Frederiksen til offentligt ansatte og ledere

Politik

01/06/2018

Nick Allentoft

Med et åbent brev fremlægger Socialdemokratiet i dag en ny vision for den offentlige sektor. Den omhandler en selvstyre-reform med syv tiltag, der skal løse fem centrale udfordringer. Læs mere her.
Kære medarbejdere og ledere i den offentlige sektor,    I yder hver dag en stor og vigtig indsats. Uden jer, ingen velfærd.   Men noget er galt. For det er som om, at tiden og pengene forsvinder i for meget papirarbejde.   Jeg er bange for, at det mange steder slår skår af arbejdsglæden? Samtidig er vilkårene blevet sværere. Der er sparet meget. Omstruktureret igen og igen.
 

30 år med moderniseringer

Ved et gensyn 30 år efter Moderniseringsprogrammets tilblivelse, er ligheden med nutidige forsøg på at reformere, effektivisere og modernisere den offentlige sektor skræmmende. Store dele kunne være skrevet i dag.

Læs mere her

Det ærgrer mig, når den offentlige sektor omtales som en økonomisk byrde. Den er alt andet end det. Den offentlige sektor i Danmark har været med til at skabe forudsætningen for et af verdens mest frie og lige lande. Og tak for det!   Mange politikere har i årevis talt om at gøre op med bureaukratiet. Er det ikke på tide, at vi gør noget ved det?   Hvis Socialdemokratiet får danskernes opbakning til at danne regering efter næste valg, vil vi lede den offentlige sektor på en ny måde. Noget af det, vi foreslår, er blandt andet:   Få mål. Der er alt for mange krav om dokumentation. Det vil vi gøre op med ved kun at tillade nogle få, overordnede mål. Og vi forpligter os på at droppe unødvendig kontrol. Der er brug for langt mere tillid til, at man lokalt finder de rigtige løsninger.
 

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

Gevinster skal gavne lokalt. Hvis medarbejdere eller ledere kan løse en opgave både klogere en del af gevinsten i den enkelte børnehave, skole eller plejehjem. Så vi får bedre velfærd for pengene.   Flerårige budgetter. For at I bedre kan koncentrere jer om den forebyggende og langvarige indsats, er der behov for at tænke længere end et års budget. Det siger sig selv, at budgetter skal overholdes – men det skal være muligt at se menneskers udvikling for mere end et år ad gangen.   Kort sagt: Mere frihed. Til den enkelte medarbejder og den enkelte institution. Og mindre indblanding - fra kortsigtet styring og evige krav om dokumentation. Vi tror på, at tillid til jeres indsats gør velfærden bedre. De steder, hvor vores forslag ikke passer ind – så lad være. Der er stor forskel på at drive en børnehave eller et sygehus. Noget passer måske et sted, mens det ikke giver mening et andet sted.   Derfor er vores forslag også en invitation til, at vi sammen udvikler den offentlige sektor. Vi bilder os ikke ind, at vi har alle svarene. Og det bliver ikke nemt at gennemføre i praksis. Der bliver brug for samarbejde og dialog.   Mest af alt får vi brug for jeres hjælp.   Vi håber, I vil være med.   Mette Frederiksen Formand for Socialdemokratiet     Selvstyre-reformens 7 tiltag   Selvstyre-reformen består af 7 tiltag, der til sammen skal frigøre de offentlige institutioner fra detailstyring, give større arbejdsro og mere lokalt ansvar. Tiltagene er opsummeret her og uddybes på de følgende sider.   1. Lokale velfærdsaftaler Kommunen/regionen/staten og den enkelte institution indgår en lokal velfærdsaftale, der beskriver mål, rammer og økonomi for institutionen.
 

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Velfærdsaftalen gælder for en længere periode påf.eks. 2-4 år.  Institutionen friholdes derudover for nye mål, koncepter og budgetændringer.   2. Flerårige budgetter Institutionerne kan frit overføre over- og underskud mellem årene, så længe det samlede flerårige budget og det aftalte serviceniveau holdes.   3. Få bindende mål  Folketinget vedtager 2-3 nationale mål for folkeskolerne, daginstitutionerne, ældreplejen og de andre velfærdsområder.   Kommunerne kan supplere med nogle få konkrete udviklingsmål, som institutionerne skal måles på.   4. Ledere skal stå på mål for deres resultater Selvstyre forudsætter god ledelse. Ledere, der ikke leverer på de aftalte krav og mål, skal som udgangspunkt ikke fortsætte som ledere.   5. Tilskyndelse til nye løsninger Hvis institutionerne opnår langsigtede effektiviseringer, der rækker ud over aftaleperioden, skal gevinsten fordeles mellem kommune/region/stat og institutionen.
 

6. Et styrket kvalitetstilsyn
Tilsynene med velfærdsinstitutionerne styrkes og nytænkes som erstatning for kontrol-bureaukratiet. De nye kvalitetstilsyn skal baseres på mere tilstedeværelse og løbende dialog.

  7. Frivillighedsprincip Selvstyre-reformen skal ikke trækkes ned over hovedet på kommuner og regioner. Det skal derfor være op til politikerne i kommuner, regioner og stat at beslutte, hvilke områder og institutioner, der skal omfattes af reformen.  

Selvstyre-reformen sigter på at løse 5 centrale udfordringer:

  1. Behov for bedre velfærd.
  2. Medarbejdernes faglighed skal have mere plads.
  3. Bedre arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefraværet.
  4. Flere hænder til omsorg og nærvær, færre til papirarbejde.
  5. Behov for bedre ledelse.
 

Mest Læste

Annonce