Dansk ligestilling sakker agterud

Velfærd

26/10/16 10:57

Nick Allentoft

Danmark kan ikke længere kalde sig det foregangsland for ligestilling, vi en gang var. Det viser den årlige Gender Gap Report fra World Economic Forum, hvor de fleste af verdens lande er ranglistet i forhold til ligestilling.

På årets Gender Gap report er Danmark nu placeret i den bløde europæiske mellemvare som nummer 19 af verdens lande med bedst ligestilling – langt efter de andre nordiske lande, som indtager de fire første pladser, og også bag ved en række af de andre vesteuropæiske lande.

Rapporten viser også, at vi alene fra sidste år til i år er faldet fra nummer 13 til nummer 19, og at det det er gået direkte tilbage med ligestillingen i Danmark.

Desværre er der en temmelig stor fejl i tallene i rapporten – ikke for i år men for sidste år. Her er mænds gennemsnitsindkomst sat for lavt, så det giver en ret lille forskel i forhold til kvinders gennemsnitsindkomst.

I år ser tallet ud til at være korrekt, men hvis man sammenligner de to år, så ser det ud som om, at mænds gennemsnitsindkomst er steget med en tredjedel, og at forskellen i indkomst mellem mænd og kvinder dermed også er blevet meget større. Den fejl er så stor, så når rapporten beregner deres indeks for den overordnede ligestilling, så har Danmark taget et skridt baglæns, ikke bare i forhold til de andre lande, men også i absolutte tal – altså at Danmark er blevet et mindre ligestillet samfund. Og den konklusion er – heldigvis – ikke korrekt.

Rapporten for i år er derimod, så vidt vi umiddelbart kan vurdere på KVINFO, helt i orden. Det er blot sidste års rapport som var for rosenrød, og derfor holder det ikke at sammenligne hverken den absolutte ligestilling eller placeringerne på ranglisten direkte.

”Det er rigtig ærgerligt, der er den her fejl, for det ender med at skygge for det grundlæggende problem – nemlig at Danmark står bomstille, når det gælder ligestilling, og snart har gjort det i en længere årrække,” siger KVINFOs direktør Nina Groes.

Hvis man hopper over den fejlbehæftede rapport fra sidste år og kigger tilbage over en længere årrække, så kan man da også se, at Danmark er dumpet godt ned ad ranglisterne. For få år siden lå vi nummer 8. 

”En række andre lande har gjort pæne fremskridt og har overhalet Danmark. Vi er ikke længere førende, når det gælder ligestilling. Og det burde vi være med de forudsætninger vi har,” siger Nina Groes.

Hvis man kigger på årsagerne til Danmarks halvringe placering, så ligger vi især bagud på tre parametre i forhold til de andre nordiske lande. Det er politisk deltagelse, hvor vi har en væsentlig lavere andel af kvinder i politik, det er andelen af kvinder i ledelse, og det er forskellen i mænds og kvinders indkomst. Det sidste skyldes især, at mange kvinder i Danmark arbejder deltid, og så at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked, hvor kvinderne især arbejder i den offentlige sektor, hvor lønniveauet er lavere end i den private.

"Rapporten udfordrer forestillingen om, at ligestilling er en forhistorisk og afsluttet kamp. At vi allerede har lige muligheder uanset køn," siger Nina Groes.

Hent rapporten hos WEF her

Annonce