Djøf nedsætter Nordskov II-udvalg

Ledelse

28/05/2014 08:30

Nick Allentoft

Forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under, skal kulegraves af bredt sammensat udvalg.

Rammerne for samarbejdet mellem politikere og embedsmænd bliver nu kulegravet af et uafhængigt udvalg, som rummer både politikere, embedsmænd, forskere og mediefolk.

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

- I lyset af den række af sager, der har ramt centraladministrationen det seneste halve år, har Djøf besluttet at nedsætte et udvalg, der skal se på samspillet mellem embedsmænd, politikere, befolkning og medier, siger Henning Thiesen, formand for de offentlige chefer i Djøf.

Grundlaget for embedsmænds betjening af ministre og Folketing er beskrevet i Nordskov Nielsen rapporten ”Fagligt etiske principper i offentlig administration” fra 1993.

- Rapportens konklusioner og anbefalinger forekommer stadig relevante og gyldige, men de vilkår, hvorunder de skal udleves, har ændret sig markant de seneste 20 år. Vi har derfor brug for at analysere udviklingen og vurdere grundlaget for god offentlig forvaltning, tilføjer Henning Thiesen.

Formand for udvalget bliver Bo Smith, tidligere departementschef gennem 15 år i Beskæftigelsesministeriet – og medlem af det oprindelige Nordskov Nielsen-udvalg.

- De mange verserende sager har medført en debat, om den offentlige forvaltning fungerer, som den skal. Embedsmændene skal følge med tiden og kunne håndtere nye vilkår og krav – blandt andet fra medierne – og samtidig skal de fastholde grundlæggende normer i det danske demokrati. Den udfordring vil vi belyse i udvalget, siger Bo Smith.

Bo Smith er glad for, at det er lykkedes at sammensætte et udvalg, der samler repræsentanter fra det politiske liv, den offentlige administration, forskerverdenen og medierne.

- Udvalget rummer erfaringer, der bredt dækker de problemstillinger, vi skal arbejde med, siger Bo Smith.

Udvalget nedsættes af og finansieres af Djøf, men udvalget arbejder helt uafhængigt af Djøf. Det kan i sit arbejde og konklusioner ikke modtage nogen form for instruktion fra Djøf.  Udvalget fastlægger selv sit nærmere kommissorium. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i løbet af 1 år.

Udvalget lægger vægt på at få erfaringer og indspil fra omverden, og derfor lægger udvalget ud med et åbent møde, hvor alle er velkomne til at deltage. Mødet finder sted den 19. juni 2014.

 

Udvalgets sammensætning

 • Bo Smith, tidligere departementschef
 • Bertel Haarder, MF, medlem af Folketingets Præsidium og tidligere minister
 • Frank Jensen, overborgmester i København, tidligere MF og minister
 • Lisbeth Knudsen, ansvarshavende chefredaktør, Berlingske
 • Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Niels Fenger, professor i forvaltningsret, Juridisk fakultet, Københavns Universitet
 • Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune
 • Marius Ibsen, tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
 • Pernille Christensen, formand for Natur- og Miljøklagenævnet
 • Mari Louise Bro Larsen, specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet
 • Cecilie Heerdegen Leth, fuldmægtig i Fødevareministeriet
 • Jacob Holbraad, direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet

Mest Læste

Annonce