Helsingør: Udviklingshæmmede sendes ud i fattigdom

Velfærd

24/11/2015 10:57

Nick Allentoft

I boligtilbud for udviklingshæmmede har beboerne fået varslet en huslejestigning på over 20 procent næste år.

For to år siden steg huslejen i Kronborgsund, et af Helsingør Kommunes boligtilbud til udviklingshæmmede, med 10 procent, så en lejlighed på omtrent 90 kvadratmeter nu koster 11.102 kroner om måneden inklusiv vinduesvask. Oven i den høje husleje kommer el og varme.
I et andet boligtilbud for udviklingshæmmede, på Vinkeldamsvej, har beboerne fået varslet en huslejestigning på over 20 procent næste år.
Nu har de pårørende fået nok af de voldsomme stigninger, skriver Helsingør Dagblad.

- Man lader sine pårørende flytte ind i de her boliger med tiltro til, at huslejen er, hvad den er. Selvfølgelig må man forvente huslejestigninger, men da ikke på 20 procent. Beboerne er låst fuldstændig fast og kan ikke bare flytte, siger Jacob Svendsen, der både er far til en beboer på Vinkeldamsvej og formand for foreningen for udviklingshæmmede og pårørende, LEV i Helsingør. 
Kronborgsund består af otte toværelseslejligheder. Her bor udviklingshæmmede og hjerneskadede, der har et stort behov for personlig omsorg og hjælp. En af beboerne er Per Volmars datter. Hun har ikke selv valgt at bo i så stor en lejlighed, men det er den type bolig, Helsingør Kommune kan tilbyde hende. Efter huslejestigningen forrige år, har hun stort set intet rådighedsbeløb tilbage.
- Jeg kan se på hendes pengebeholdning, at hun havde en lille opsparing, men den daler år for år. Næste år skal hun endda til at betale af på et boligindskudslån. Og det har hun ikke haft en chance for at spare op til.
- Vi har tit bekymret os om hendes fremtid. Hun har ingen mulighed for selv at påvirke sin økonomi. Og når man så samtidig ser stigende husleje og nedskæring på nedskæring, så har man ikke den store tiltro til, at det nogensinde bliver sjovt.
Kronborgsund, Vinkeldamsvej og et tredje boligtilbud, Kronborghus, drives som almene boligafdelinger, hvilket vil sige, at økonomien skal hvile i sig selv. Hvis der kommer stigende udgifter, skal indtægterne tilsvarende op. Vinkeldamsvej administreres af selskabet Domea. Her forklarer kundechef Tom Lundgreen Frandsen, at den voldsomme varslede huslejestigning på Vinkeldamsvej først og fremmest skyldes, at man ikke har budgetteret med rengøring af fællesarealerne. Her har kommunen pludselig sendt en regning på 190.000 kroner. 
LEV Helsingør mener, at både Domea og Helsingør Kommune har svigtet beboerne.

- Man har groft sagt lokket folk ind i boligerne, for så bagefter at læsse alle udgifter over på beboerne. Den gode udlægning af det er manglende kompetence. Den onde er, at man tænker, det går nok med den slags beboere. Domea har haft rod med budgetteringen, men det bliver ikke bedre af, at kommunen og Domea skubber ansvaret rundt. Hvis der var noget mod og mandshjerte i kommunen, havde den påtaget sig den ekstra udgift i stedet for at lægge den over på beboerne, siger Jacob Svendsen.
I Domea er kundechef Tom Lundgreen Frandsen da heller ikke just begejstret over at måtte varsle en stigning i huslejen på over 20 procent.
- Det er sandelig en voldsom stigning, og det er ikke et budget, jeg har været stolt af at fremlægge, for folk bliver kede af det. Men lovgivningen tilsiger, at vi skal have et budget, som går i nul. I bagklogskabens lys skulle vi have sat lejen op sidste år, så den kom mere gradvist. Men sidste år så økonomien fin ud, og da huslejen er relativt høj i den slags boliger, valgte vi at puste lidt luft ind i budgettet.
Charlotte Aagaard, centerleder for særlig social indsats, forklarer, at kommunen vurderer de udviklingshæmmedes økonomiske situation, inden de tilbydes en bestemt bolig.
- Vi er nødt til at se på, om folk har råd til at sidde i lejligheden, inden vi tilbyder den. Hvis de ikke har råd, må vi tilbyde dem en anden bolig. Det bygger vi på en konkret og individuel vurdering, forklarer Charlotte Aagaard.
Hvad så, hvis huslejen pludselig stiger, så beboerne ikke længere har råd til at bo der? 
- Vi er forpligtede til at følge op på borgerens sag hvert år. Samtidig samarbejder vi med boligadministratorerne, når de eksempelvis varsler huslejestigninger. Det er ikke nogen hemmelighed, at huslejerne ligger i den høje ende, og det er vi meget opmærksomme på, siger Charlotte Aagaard.
Formand for kommunens socialudvalg, Ib Kirkegaard, har, som tidligere nævnt i Helsingør Dagblad, bedt kommunens jurister undersøge, om man kan sikre de udviklingshæmmede et politisk fastsat rådighedsbeløb, så de bliver mindre sårbare over for store stigninger i deres udgifter.

Mest Læste

Annonce