Knud Aarup fra ny formandspost: Vi har efterladt samfundets svageste på bagperronen

Velfærd

10/03/2016 12:19

Nick Allentoft

Knud Aarup er ny formand for Socialpolitisk Forening, og indtager positionen med en kamptale for landets udsatte.
Knud Aarup blev som forventet valgt til ny formand for Socialpolitisk Forening på den ordinære årlige generalforsamling.   På mødet stillede Knud Aarup skarpt på udviklingen i dansk socialpolitik. Som antydet med en vis historisk pessimisme, men også med et vist håb om at den viden og faglighed der findes i særklasse i Danmark på det sociale område, sammenlignet med mange andre lande, kan vende udviklingen.

Ledelsesavisen #2

Læs også Ledelsesavisen

Nyt slag mod NPM

Stine Johansen: Gør op med retningslinier

Hedensted går kreative veje for at finde løsninger

Dokumentation: Regelstyring virker ikke

Se den samlede udgave af Ledelsesavisen #2 her.

Vil du modtage Ledelsesavisen fremover, så klik her.

Vil du vide mere om Forum og være medlem, så klik her.

Knud Aarup udtalte på mødet ifølge en pressemeddelels fra foreningen:

Det er på tide at vi indser, at det velfærdssamfund som vi alle priser højt, i realiteten kun er et velfærdssamfund for de bedst stillede 80%. Vi har altså efterladt 15-20% af danskerne på samfundets bagperron. Det er ikke rimeligt hverken menneskeligt eller økonomisk. Alle har ret til at få mulighed for at udleve deres drømme og potentialer. Derfor er der behov for et paradigmeskifte i socialpolitikken. Der skal en ny retning med fokus på forbedring for de som står svagt. Der skal en klarere politisk ansvarstagen også for samfundets få og udsatte. Det skal vi kæmpe for i Socialpolitisk Forening – helt i overensstemmelse med vores historiske baggrund.   På generalforsamlingen valgtes til ledelsen (Landsstyrelsen), ud over Knud Aarup: Mikkel Warming, Preben Etwil, Line Askgaard, Malene Haarder, Simon Nicholson, Ann-Cathrine Thomassen.

 

De slutter sig til de allerede siddende medlemmer: Anne Sofie Bøjrup Jørgensen, Rasmus Hangaard Balslev, Mads Engholm. Alle ledelsens medlemmer er engagerede i og/eller fagprofessionelle på det sociale område, men sidder i Socialpolitisk Forening valgt som privatpersoner.     Fakta: Knud Aarup, der indtil sensommeren 2015 var direktør i Socialstyrelsen, er den seneste af en lang række profiler, som har stået i spidsen for Socialpolitisk Forening. Senest Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole og før det Knud Vilby, journalist og forfatter.   Foreningen har siden stiftelsen i 1898 spillet en vigtig rolle i skabelsen og udviklingen af det danske velfærdssamfund. I dag er opgaven snarere en bevarelse og genopbygning (af velfærden) i et samfund hvor årsagerne til velfærdsamfundet synes delvist glemt i et konkurrencestats-kapløb mod bunden.   Foreningens indsatser; oplysning, debat og viden er også de samme som i 1898 – begreber, og vigtige elementer i et demokratisk og oplyst retssamfund, som samfundsudviklingen ligeledes har sat under pres.   Socialpolitisk Forening består af ca. 100 organisationer og 600 individuelle medlemmer.  

Mest Læste

Annonce