Ledelse talte mod spareplan og foreslog alternativer: Nu er de fyret

Ledelse

10/9/18 8:47

Nick Allentoft

Ledelse på regionshospital har fået fyresedlen efter kritik af regionens budget 2019. Det kæmpede mod besparelser på deres sygehus, men foreslog alternativer.

Region Midtjylland oplyser mandag morgen, at ledelsen på sygehuset i Viborg, hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, fratræder deres stillinger i Hospitalsenhed Midt med øjeblikkelig virkning.

- Årsagen er, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen ifølge pressemedelelsen. 

Læs mere om DenOffentlige

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Regionen oplyser ikke yderligere om fyringen:

"Fratrædelserne sker med omgående virkning. Direktionen i Region Midtjylland har pr. dags dato konstitueret præhospital direktør Thomas Balle Kristensen i stillingen som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt. Det betyder, at lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen i en periode alene vil varetage ledelsen af præhospitalet på direktørniveau," skriver regionen til slut. 

LÆS OGSÅ: FOR DENNE LEDER ER KRITIK BENZIN TIL HVERDAGEN

Der har været en del uro omkring netop de to hospitalsledere, fordi de protesterede mod regionens spareplan for 2019. Den ville ramme Viborg regionshospital for hårdt, mente de to fyrede ledere, hvorfor de i sidste uge fremlagde en alternativ spareplan. Lars Dahl Pedersen har indsendt et høringssvar til budget 2019, hvor hospitalet stadig pegede på alternativer, men argumenterede for, at deres forslag ville fungere bedre. 

- Vi har regnet på tingene og er helt sikre på, vi kan realisere den besparelse, som vi foreslår, sagde hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen til DR P4 Midt & Vest sidst i august

Regionshospitalet i Viborg er en del af det store hospitalsbyggeri over hele landet. I Viborg bygges der akuthospital for over 1 milliard kroner, og da regionen i august lancerede en plan om at skære omkring hver tiende medarbejder og flytte rundt på afdelinger mellem hele regionens sygehuse startede en voldsom kritik. 

- Så handler vi købmandsvarer i stedet for patientforløb, sagde ledende overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Jacob Stouby Mortensen da balladen stod på. 

I regionens budgetforlig, der faldt på plads i sidste uge, blev en del af de bebudede besparelser på Regionshospitalet Viborg dog droppet. 

Men der er fortsat lagt op til at skære i underkanten af 100 stillinger. I øjeblikket er der omkring 2600 ansatte på hospitalet. 

Blandt andet er der enighed om at lukke afdelingen for urinvejssygdomme i Viborg.

Region Midtjyllands budget for 2019 indeholder besparelser på 139 millioner, mens der skal spares 267 millioner i 2020.

Efter afskedigelsen af de to direktører er Region Midtjylland Thomas Balle Kristensen konstitueret som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt.

 

Annonce