Mænd på barsel - et emne ligestillingsminister og erhvervsliv vil sætte fokus på i fællesskab

Ledelse

25/02/2016 14:24

Nick Allentoft

En række danske virksomheder sætter i den grad fokus på, at også deres mandlige medarbejdere skal tage barsel, når de bliver forældre og dermed engagere sig aktivt i deres barns liv helt fra begyndelsen.

De virksomheder vil ligestillingsministeren og erhvervslivet i den kommende tid fremhæve som led i et initiativ, der skal sætte fokus på mænd og barsel.

I Danmark er der gode og fleksible rammer for, at den enkelte familie kan planlægge barsels- og forældreorlov, som det passer dem. Men sammenligner vi os med de andre nordiske lande, ligger vi lavt, når det gælder fædrenes andel af den samlede orlov. Og undersøgelser peger også på, at mange mænd ikke ved hvordan reglerne er, og hvilke muligheder de har for at tage forældreorlov.

”Den enkelte familie skal selv beslutte, hvordan den prioriterer og fordeler barsel. Derfor skal vi holde fast i, at det er frivilligt. Der er ikke brug for lovgivning. Men jeg glæder mig over, at erhvervslivet vil være med til at sætte fokus på mænd og barsel, og det understreger netop, at virksomhederne ved, at ligestilling og gode barselsforhold for både mandlige og kvindelige ansatte er en del af en aktiv medarbejder- og rekrutteringspolitik," siger minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Flere virksomheder har gjort meget for at sætte fokus på den del af ligestillings- og arbejdsmarkedspolitikken, der handler om, at også de mandlige medarbejdere har mulighed for at tage orlov, når de bliver forældre. Hos TDC har de haft stor succes med kampagnen ”Fars kram”, der har oplyst fædrene om deres rettigheder, givet nybagte fædre en pusletaske og forbedret vilkårene under orloven. Det har betydet, at 85 procent af fædrene i TDC i 2015 benyttede sig af muligheden for forældreorlov mod kun 13 procent i 2002.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der sket en stigning blandt de fædre, der holder en del af den fælles forældreorlov fra 35 procent i 2009 til 37 procent i 2013. 

"Det er ikke alle steder, der er tradition for, at mænd tager barsel. En kulturændring og et lille skub til mændene skulle gerne betyde, at alle kender mulighederne og ikke ender med at fortryde, at de ikke benyttede sig af mulighederne, når ungerne når teenagealderen. Grundlæggende handler det om at give familierne et reelt frit valg,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Ministeren vil nu samarbejde med erhvervslivet om at udbrede eksempler og gode erfaringer og sætte fokus på hvordan virksomhederne kan bidrage til, at fædrene i højere grad bliver klar over, hvilke muligheder de har for orlov. Det sker som en del af regeringens perspektiv- og handlingsplan for ligestilling, der udstikker rammerne for regeringens arbejde med ligestilling de kommende år.

Samarbejdet med erhvervslivet vil blandt andet tage udgangspunkt i erhvervslivets erfaringer og frivillige initiativer, som virksomhedernes selv sætter i gang, så løsningerne bliver brugbare for virksomhederne. Initiativet vil også bygge på erfaringerne fra den tidligere VK-regerings samarbejde med erhvervsorganisationer og virksomheder om frivillige tiltag for flere kvinder i ledelse.

Ud over fædres orlov indeholder perspektiv- og handlingsplanen for ligestilling en lang række initiativer for at fremme lige muligheder for kvinder og mænd i samfundet.
 

Fakta

  • I Danmark tager fædre omkring otte procent af orloven, mens tallet i Sverige og Island er henholdsvis 24 procent og 35 procent.
  • Andelen af fædre, der holder en del af den fælles barselsorlov, har været svagt stigende fra 35 procent i 2009 til 37 procent i 2013.
  • Blandt de dagpengeberettigede fædre, der blev fædre i 2013, holdt 45 procent udelukkende fædreorloven på de 14 dage efter fødslen.

Mest Læste

Annonce