Ny lov åbner for tvangsbehandling af handicappede og demente

Velfærd

18/12/2017 08:31

Nick Allentoft

Ny lovgivning skal fra nytår sikre behandling til demente - og om nødvendigt med tvang.

Efter flere års tilløb træder en ny lov i kraft efter nytår.

Den nye lov giver læger og tandlæger mulighed for at tvangsbehandle personer, som er varigt inhabile, og som modsætter sig behandling. Det kan for eksempel være demente og udviklingshæmmede personer.

Både patienter, pårørende og sundhedspersonale hilser den nye lov velkommen. En af dem er direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

- Vi er positive over for loven og de ændringer, der sker i mulighederne for at behandle mennesker med en demenssygdom, siger Nis Peter Nissen til DR Fyn.

Og det er et område, hvor der er behov for en lovændring, mener formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

- Problemet har været, at der har været en lang række patienter, som vi simpelthen ikke har haft mulighed for at behandle og drage omsorg for. Det er blandt andet mennesker med demens og udviklingshæmmede, der af forskellige årsager ikke har kunnet samtykke til en behandling, og som man derfor har måtte afstå fra. Nogen gange med meget alvorlige og dødelige konsekvenser, siger han til DR Fyn.

Netop det skete for en 42-årig udviklingshæmmet mand, som døde af en lungebetændelse, fortæller Andreas Rudkjøbing.

- Simpelthen fordi han modsatte sig at få taget en blodprøve. I sådan et tilfælde ville vi godt have haft lov til at tage en blodprøve ved tvang, så vi kunne få udredt patienten og dermed stille behandling til rådighed, siger han til DR Fyn.

Loven hjælper også sundhedspersonalet

Ifølge Nis Peter Nissen vil den nye lov gavne patienterne.

- Loven vil faktisk betyde, at mennesker med en demenssygdom nu får mulighed for at få en behandling ligesom andre, der ikke har en demenssygdom, og det er positivt. Især fordi det her foregår på en måde, hvor det bliver dokumenteret og registreret, så det foregår på en forsvarlig måde, siger han til DR Fyn.

Udover at lovændringen vil gavne patienterne, så vil den også gavne sundhedspersonalet, som skal behandle dem, siger Andreas Rudkjøbing.

- Det er rigtig positivt, at der kommer klare linjer for, hvad de må og ikke må. Men frem for alt får de nu mulighed for at drage omsorg for nogle borgere, som ellers ikke har kunnet få behandling for selv de mest banale sygdomme.

Tvang kræver samtykke

I følge ordlyden i den nye lov, så kan en læge eller tandlæge beslutte at tvangsbehandle en patient, som modsætter sig en sundhedsfaglig behandling. Det kræver dog, at en værge, en nærmeste pårørende eller en fremtidsfuldmægtig har givet samtykke.
Hvis lægen eller tandlægen beslutter at anvende tvang, så skal det efterfølgende indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

DET SIGER LOVEN:
En læge eller tandlæge kan beslutte at tvangsbehandle en patient, som i ord eller handling modsætter sig en sundhedsfaglig behandling, jf. sundhedslovens §5, som en værge, en nærmeste pårørende eller en fremtidsfuldmægtig har givet samtykke til efter §18, stk.1 i sundhedsloven, eller som en anden sundhedsperson med falig indsigt på området eller Styrelsen for Patientsikkerhed har givet sin tilslutning til efter §18, stk.2 og 4, i sundhedsloven, hvis:

1. en undladelse af at behandle patienten ud fra en sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig forringelse af patientens helbred eller sundhedstilstand,
2. behandling anses for nødvendig for at forhindre denne væsentlige forringelse og
3. det efter en helhedsvurdering fremstår som den bedste løsning for patienten at gennemføre behandlingen.

Hele historien hos DR

Mest Læste

Annonce