Psykiatere gør op med stresskulturen: Fred og ro er usundt for folk med stress

Velfærd

11/05/2016 11:43

Nick Allentoft

Stress-sygemeldinger er usunde, for passivitet og isolation gør det hele værre, lyder det fra forfatterne til ny bog.

Hvis vi som samfund skal komme stressproblemet til livs, bør vi stoppe sygemeldingerne og koordinere indsatsen omkring den stressramte. Både behandlere, arbejdsgivere, jobcentre og pårørende har et ansvar – og det samme har borgerne selv. Lige nu er mange sygemeldt uden en plan for fremtiden.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

I Danmark behandler vi primært stress med fred og ro og kalder det en ”sygemelding”. Det er et kæmpe problem for både de stressramte og for samfundets økonomi.

Psykiske helbredsproblemer koster Danmark 55 milliarder kroner om året, men kun 10 procent går til behandling. 90 procent af udgiften skyldes tabt arbejdsevne. For det beløb kan man bygge to Storebæltsbroer.

Engang var sygemeldinger tabubelagte nederlag, men i dag går mange selv til lægen og beder om at blive sygemeldt, fordi de tror, de trænger til ro.

Ro synes at være løsningen for det meste: Skilsmisse, sygdom i den nærmeste familie, fyring … Og det er korrekt, at tilværelsen i en krisefyldt periode, kan føles svær og tung, men behandlingskrævende sygdom – det er det ikke. Det kan det til gengæld blive, hvis man bliver føjet i sin fejlagtige tro om, at fred og ro er det, der skal til.

Hver dag er 70.000 mennesker sygemeldt på grund af psykiske helbredsproblemer, hvoraf stress udgør størstedelen.

I mange tilfælde ender tilværelsen med at smuldre for de sygemeldte, fordi de ryger ud af arbejdsmarkedet. Kun få vender tilbage til en fri og selvforsørgende tilværelse. Det kan og skal vi som samfund gøre bedre.

 

Sygemelding gavner ikke

I Danmark har vi indrettet vores samfund med to muligheder. Arbejd eller vær syg. Der er sjældent nogen mellemvej. Mange stressede mennesker kender situationen. De fleste føler en forventning om, at de bare skal knokle på, for det vil skade karrieren, hvis de siger fra overfor nogle opgaver. Nogle klarer sig igennem, men rigtig mange knækker, og ender med at blive sygemeldte med stress.

Men sygemeldingen er en fejl. Mennesker med stress tager ikke skade af aktivitet og handling – det kan snarere forværre end hjælpe stressramte, at man sender dem hjem og slappe af og i det hele taget koncentrere sig om at lave så lidt som muligt. Det er en misforståelse.

Sygefravær løser ikke de problemer, som har fremkaldt sygemeldingen. Derimod forværrer det ofte stresssymptomerne og øger risikoen for, at en person falder ud af arbejdsmarkedet, fordi fred og ro nemt fører til social isolation, spekulationer, bekymringer og indadvendthed. Tilstande som vi jo allerede ved er skadelige, men altså dermed også bliver skadelige ved stress og andre psykiske helbredsproblemer.

Det vigtigste for stressramte er en plan, der løser problemerne. For langt de fleste stressramte er det en vigtig del af fremtiden at have noget at stå op til. De får det bedre af at føle, at de hører til et sted – for eksempel en arbejdsplads med kollegialt og fagligt fællesskab.

En kort sygemelding kan være gavnlig for nogen, men passende aktivitet ved stress er ikke skadeligt.

Det er på tide, at samfundet dropper sygemeldingerne og hjælper den stressramte med en plan for at få det gode liv tilbage. Og det handler blandt andet om at komme på arbejde igen.

Det er klar, at taler vi om alvorlige psykiske helbredsproblemer, kan der være behov for længere sygefravær. Men også her vil en tidlig kvalificeret plan for tilbagevenden være afgørende.

 

Hvem har ansvaret?

Den helt store udfordring er, at ingen mennesker med stress kan løse det her alene. Det kræver kulturforandring, og det er udfordringen. Der er mange parter, der bør ændre syn på den måde, de behandler stress på for at ændre den negative stress-spiral i Danmark og få den enkelte borger tilbage til det gode liv.

  • Behandlere bør ikke ukritisk sende folk hjem med en stressdiagnose og en sygemelding, men aktivt deltage i en koordineret indsats, der hjælper folk med at skabe de nødvendige forandringer i deres liv.
  • Jobcentrenes sagsbehandlere bør være mere insisterende i forhold til den enkelte borgers genoptrapnings- eller tilbagevendelsesplan til arbejdspladsen.
  • Arbejdsgivere – og arbejdspladser – bør have mere fokus på medarbejdertrivsel og se på stress med nye briller. De skal spørge ind til den stressramte og være mere aktive i forhold til at skabe konkrete løsninger.
  • Medarbejdere og stressramte har også selv et ansvar. Forestillingen om, at fred og ro er det eneste rigtige, hvis de har det svært, er destruktiv. Langvarigt sygefravær kan have store konsekvenser, og hvis en medarbejder ikke får det bedre under en kort sygemelding, skal vedkommende ikke stole på, at mere ro fører til bedring – tværtimod.

 

Vi skal inkludere – ikke udstøde

Som samfund skal vi holde op med at udstøde mennesker med stress og psykiske helbredsproblemer og i stedet hjælpe dem ved at inkludere dem i fællesskabet.

En sygemelding uden en handlingsplan bør ses som en udstødelse. Konsekvenserne ved at gå hjemme i længere tid er store. Undersøgelser viser, at jo længere tid en person er sygemeldt, desto sværere bliver det at komme tilbage til arbejdspladsen.

Desuden peger al nyere forskning på, at det nytter at hjælpe mennesker, også dem med alvorlige sindslidelser, ud på arbejdsmarkedet som en del af behandlingen.

Danmark har brug for, at så mange som muligt bidrager til vores velfærd. Nøglen til det er, at alle omkring den sygemeldte – behandleren, jobcentret, arbejdsgiveren og eventuelt også pårørende – sætter sig sammen rundt om et bord og hjælper med at få lagt den plan, der kan give den stressramte den frie, selvforsørgende tilværelse tilbage.

 

FAKTA: Om bogen Tag på arbejde – fra sygemelding til samarbejde 

Udkommer den 10. maj.

Hver dag er 70000 danskere sygemeldt på grund af psykiske helbredsproblemer. I mange tilfælde ender tilværelsen med at smuldre for dem. Mange ryger ud af arbejdsmarkedet og vender aldrig tilbage til en fri og selvforsørgende tilværelse, fordi den koordinerede indsats mellem behandlere, jobcentre og arbejdsgivere er for dårlig.

I Tag på arbejde – fra sygemelding til samarbejde sætter to psykiatere fokus på, hvorfor så mange bliver sendt hjem med en fejldiagnose, og de giver deres bud på, hvordan vi som samfund bør læse de problemer, der er forbundet med det stigende antal af mennesker med psykiske problemer.

 

Om forfatterne:

Jesper Karle (overlæge, speciallæge i psykiatri, dr.med.) og Lars Aakerlund (overlæge, speciallæge i psykiatri, ph.d.) er begge direktører i PPclinic. Siden 2002 har deres virksomhed hjulpet et meget stort antal mennesker med forskellige psykiske helbredsproblemer med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, både i eget regi og i samarbejde med jobcentre, forsikringsselskaber og virksomheder.

Læs mere om forfatterne på deres hjemmeside

Læs mere om stress og arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde - Hvidbogen er skrevet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA i samarbejde med en dansk ekspertgruppe. På baggrund af litteraturgennemgangen gives ni anbefalinger til indsatser, der kan hjælpe sygemeldte med mentale helbredsproblemer tilbage i job.

Mest Læste

Annonce