Små batterianlæg vil tilplastre danske tage med solceller

Bæredygtighed

01/03/2016 10:33

Nick Allentoft

Prisen på husstandsbatterier og solceller forventes at falde så meget fra 2020, at udbygningen med kombi-anlæg vil eksplodere frem mod 2040, hvis de aktuelle afgifter og tilskud opretholdes.
En gåtur i et dansk villakvarter kan snart blive den rene solstrålehistorie, skriver Ingeniøren. I 2040 vil hvert fjerde hus nemlig få strøm fra solceller på taget med et tilhørende batterianlæg, forudser det statslige Energinet.dk i en ny analyse.

Analysen bygger på en screening af den globale markedsudvikling på batteri- og solcelleområdet. Energinet.dk anslår, at vi i Danmark allerede i 2025 vil have cirka 2,4 GW solceller, hvoraf en femtedel er forsynet med batterianlæg, mens solcellekapaciteten i 2040 vil være nået op på i alt 7,5 GW, hvoraf cirka halvdelen vil have batterianlæg.

Det svarer til, at 70.000 husstande i 2025 har et 6 kWh stort batterianlæg installeret, mens tallet i 2040 vokser til en halv million.

Den kraftige udbygning med små kombianlæg hænger tæt sammen med, at de høje energiafgifter gør det attraktivt for private at anvende så meget af deres egenproducerede strøm som muligt. Hvis afgiftsfordelen forsvinder, vil kun solcelleanlæggene overleve og udbygningen begrænse sig til 5,5 GW i 2040.

Ifølge leder af Energinet.dk’s afdeling for energianalyser, Hanne Storm Edlefsen, vil en markant udbygning med batteri- og solcelleanlæg få væsentlige konsekvenser for drift og udbygning af det danske elsystem:

»Vi skal være klar til at drive elnettet under alle nye vilkår. Derfor følger vi udviklingen tæt,« siger hun til Ingeniøren.

Hun understreger, at Energinet.dk ikke ser batteri-anlæggene som et problem, men som et positivt element, der skal tænkes ind i elsystemet på den bedst mulige måde.

Professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet kalder imidlertid udsigten til en halv million husstandsbatterier i 2040 for et skrækscenarie og en alvorlig fejlinvestering:

»Kombinationen af batterier og solceller er dyr og modarbejder energisystemet. For eksempel vil batterierne oplade om dagen og aflade om natten – det stik modsatte af, hvad vi har brug for i energisystemet. Her har vi brug for strømmen om dagen, hvor forbruget er stort, og de dyre enheder kører.«

Når det handler om at integrere vindmøllestrøm, er der langt billigere måder at gøre det på end med små batterier, mener Henrik Lund og foreslår, at solcellernes produktion afkobles fra husets forbrug – for eksempel ved at solcelle-ejerne sælger al strøm til en feed-in-tarif:

»Vi skal have mange solceller i fremtidens energisystem, men vi trænger til at få udformet en langsigtet strategi for, hvordan det sker billigst og mest effektivt,« siger han til Ingeniøren.

Mest Læste

Annonce