Vand, varme, el, gas og affald: Kæmpe effektiviseringspotentiale i forsyningssektorerne.

22/8/16 4:15

Nick Allentoft

Ny rapport viser, at der kan effektiviseres for op mod 7 mia. kr. årligt i de danske forsyningssektorer. Hent rapporten her.
Regeringen præsenterer i løbet af efteråret danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi. Strategien bygger på et solidt beslutningsgrundlag. Rapporten fra konsulentvirksomhederne McKinsey & Company og Struensee & Co, som netop er offentliggjort, er dermed et blandt mange bidrag til regeringens arbejde på forsyningsområdet.

Konsulentvirksomhederne peger på et effektiviseringspotentiale på op mod 7 mia. kr. årligt fra 2025.

Effektiviseringerne vil gå tilbage til borgere og virksomheder i form af lavere priser. De skal ikke bruges som økonomisk råderum på statens finanser til eksempelvis øget offentligt forbrug eller skattelettelser, som det fejlagtigt har været anført visse steder i medierne.   ”Der er tale om et stort potentiale for effektivisering af forsyningssektorerne, som vil gavne borgere og virksomheder. Ved at gøre tingene bedre og mere effektivt kan vi give de danske husholdninger flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes bundlinje, så det vil jeg selvfølgelig arbejde for”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.   Misforståelse om hemmeligholdelse og privatisering   Der har de seneste dage været en del omtale af regeringens kommende forsyningsstrategi, hvor ministeren er blevet beskyldt for at ville hemmeligholde potentialeanalysen og privatisere de danske forsyningssektorer.

”Det er klar misforståelse, at rapporten skulle hemmeligholdes. Det har altid været meningen, at den skal offentliggøres. Desuden hverken kan eller vil regeringen privatisere de danske forsyningssektorer. Regeringen vil ikke sælge forsyningsselskaber, som staten ikke ejer. Ejerskabet til forsyningsselskaberne ligger hos kommuner og forbrugere, der allerede i dag kan vælge at sælge deres forsyningsselskaber til private virksomheder, hvis de vil. Det vil jeg og regeringen ikke blande os i”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Rapporten indeholder en afdækning af barrierer i forsyningssektoren samt forslag til tiltag på el-, varme-, vand-, gas- og affaldsområdet. Blandt andet peger rapporten på, at den økonomiske regulering af forsyningssektorerne bør justeres for i højere grad at sikre incitamenter til effektiviseringer.   ”Regeringen vil se på de forslag, der ligger i rapporten. Men regeringen kommer fx ikke til at blande sig i hvilke ejerformer, der skal være i forsyningssektoren. Det vigtigste er, at selskaberne effektiviseres, så borgere og virksomheder kan spare penge på deres regninger til el, vand, varme osv., samtidig med at vi fortsat sikrer en høj forsyningssikkerhed, rent drikkevand og høj miljøbeskyttelse”, siger Lars Chr. Lilleholt.    

Annonce