"Uddannelsen er en del af et større kvalitetsløft af tilsynet og sikrer at alle nye medarbejdere på området har indsigt i den relevante lovgivning," siger Anette Lykke Petri, enhedschef for Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn.

Ny uddannelse for tilsyn med sundhedspersoner

Velfærd

24/04/2015

Mikkel Sarka

Sundhedsstyrelsen har indført en ny tilsynsuddannelse for medarbejdere, der arbejder med tilsyn med læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoners faglige arbejde. Uddannelsen er et led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og organisationer, som gennemføres i 2015.

-Tilsynsuddannelsen er en kvalitetssikring af arbejdet med tilsynssager. Uddannelsen er en del af et større kvalitetsløft af tilsynet og sikrer at alle nye medarbejdere på området har indsigt i den relevante lovgivning, at de kan behandle og journalisere sager efter ensartede kvalitetskrav og at de har kompetencer i interviewteknik og konflikthåndtering, siger Anette Lykke Petri, enhedschef for Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn.

Alle nye medarbejdere, der skal arbejde med tilsyn af sundhedspersoner, skal gennemgå den nye uddannelse inden for de første tre måneder af deres ansættelse. Uddannelsen er obligatorisk for alle faggrupper fra studenter, tilsynsførende læger, sekretærer, juridiske sagsbehandlere og administrative sagsbehandlere og er en forudsætning for, at de kan blive bemyndiget til at arbejde selvstændigt på området.

Uddannelsen erstatter den tidligere sidemandsoplæring af tilsynsførende og sagsbehandlere i de enkelte enheder. Hvor den tidligere uddannelse rummede en risiko for, at de lovpligtige tilsyn blev vurderet forskelligt, stiller den nye uddannelse ensartede krav til sagsbehandling og journalisering.

Tilsynsuddannelsen er blevet til efter anbefaling fra den Europæiske Tilsynssammenslutning EPSO, som i 2013-2014 evaluerede Sundhedsstyrelsens tilsyn. I evalueringen anbefaler EPSO bl.a., at Sundhedsstyrelsen udformer en strategi for uddannelse, der sikrer, at medarbejdernes behov for uddannelse i tilsynsopgaverne håndteres løbende. EPSO anbefaler videre, at nye medarbejdere på tilsynsområdet – både centralt og decentralt – gennemgår et formelt introduktionsprogram. Endelig anbefaler EPSO, at der afholdes medarbejderudviklingssamtaler med medarbejdere på tilsynsområdet, og at der udarbejdes udviklingsplaner for medarbejderne og følges op på disse.

 

Mest Læste

Annonce