Effektivisering: Konstant, ledet og gennemsigtigt

Ledelse

07/06/2013 14:19

Nick Allentoft

Anbefalingerne peger på tre ting i en status efter to år med blog-stafetten om effektivisering. Der skal være konstant fokus på effektivisering, lederne skal have mod og vilje og succes er betinget af øget gennemsigtighed.

Det bliver også omdrejningspunktet for en paneldebat på Folkemødet, hvor Bente Sorgenfrey, Niels Højberg, Helle Thiele og Jens Terp vil gøre udfordre hinanden på effektiviserings-dagsordenens mange knaster.

For godt to år siden lancerede Mediehuset DenOffentlige blogstafetten om offentlig effektivisering. Siden har en lang række markante personligheder bidraget til stafetten, og i samarbejde med BDO gøres nu status med paneldebat på Folkemødet og en bog, der udkommer på DJØF Forlag i august.
”Stafetten bærer i min optik præg af, at effektivisering er et yderst bredt begreb, der i høj grad præges af den position i - eller uden for - den offentlige sektor, som de enkelte bidragydere bestrider. Det betyder også, at stafetten har været meget langt omkring. Alt lige fra uddannelse, etik, arbejdsglæde og kommunikation har været berørt i større eller mindre omfang,” skriver partner i BDO, Jens Hornemann i bogen. Han har analyseret de over 20 indlæg, der indtil videre er udgivet i blogstafetten, og skrevet et perspektiverende kapitel til bogen. Hornemanns konklusion er, at der er tre overordnede temaer, der går igen.
”Der er især tre overordnede temaer, der går igen i flere af indlæggene, og som peger fremad og har særlig tyngde i forhold til de aktuelle udfordringer for den offentlige sektor. Det er (1) det konstante behov for fokus på effektiviseringer, (2) mod til at lede og (3) styring fordrer gennemsigtighed,” skriver Hornemann i bogen, der danner udgangspunkt for en paneldebat i det store mødetelt torsdag på Folkemødet.

Læs også: På vej væk fra de rå besparelser

Hurtig implementering
Netop det konstante behov for effektiviseringer har været drivkraften for såvel politikere som ledere og medarbejderes fokus de senere år. Men nu peger pendulet i en anden retning efter flere og flere toneangivende meningsdannere efterlyser en mere lempelig offentlig økonomi. Når Bente Sorgenfrey, Niels Højberg, Helle Thiele og Jens Terp således går i debat vil afsættet handle om effektivisering er godt eller skidt. De senere år har besparelser været toneangivende for debatten, men ifølge Niels Højberg, har effektivisering overskygget besparelserne.
”Vi har i Aarhus Kommune såret ti procent på omkostningerne de senere år, men samtidig fået 12.000 nye borgere. Det er nemmere at lave nye løsninger, når man skal tilpasse og nybygge, så her har vi haft gode muligheder for effektivisering. Men vi har også gennemført besparelser ved at lægge et beløb ud decentralt til institutionerne, og det har givet meget forskellige løsninger,” fortæller Niels Højberg, der udover toplederposten i Aarhus også er formand for Kommunaldirektørforeningen. Han erkender, at effektivisering har sine udfordringer og dilemmaer.
”Det er svært at få de gode ideer bragt i omløb og brugt. Der er stor forskel på, hvilke vilkår en kommune i hovedstadsområdet og en kommune i Vestjylland opererer under, og det skal man have enorm respekt for. Det får en tand mere, når løsninger så skabes decentralt i kommunen, og derfor har vi også lagt mange kræfter i af få ideer og nye viden gjort kendt,” fortæller Højberg, der møder FTF-formanden, Bente Sorgenfrey, i en paneldebat på Folkemødet. Hun er lodret uenig med Højberg om effektiviseringsdagsordenens udvikling.
”De senere år har helt klart handlet mere om besparelser, end effektivisering. Der er grotesk, at det har handlet om at underforbruge, og det betyder, at der har været alt for lidt fokus på de kloge effektiviseringer,” siger Bente Sorgenfrey, og giver et eksempel på en klog effektivisering.
”Digitale løsninger i børnehaver og fritidshjem frigør personalets tid til det vigtige, nemlig børnene. Digitale løsninger, hvor forældrene kan sende og modtage sms, børnene indskrives digitalt og personale og leder kan kommunikere med forældrene, når det passer, er tydeligvis en klog effektivisering,” siger Sorgenfrey.

MED-udvalg eller ej
Netop de kloge effektiviseringer er afhængige af, at alle involverede tager medejerskab, når de indføres, og her er Højberg og Sorgenfrey fuldstændig enige om, at medarbejderne spiller en afgørende rolle.
”Erfaringerne er entydigt, at når medarbejderne ikke involveres i forandringerne, så opstår der fejl. Jeg ved godt, at vi som organisationer kan opfattes som besværlige, men omvendt skal vi involveres, for det går alt for ofte galt, når vi ikke involveres,” siger FTF-formanden, der er hurtig til at påpege erfaringerne, når talen falder på dengang PDA'erne indfandt sig i hjemmeplejen.
”De fejl, der blev begået handlede om manglende viden om medarbejdernes opgaver og hverdag. Nu er man – heldigvis – begyndt at pille nogle af de rigide ting ud af systemerne, så det ikke er PDA'en men medarbejderen, der vurderer om et toiletbesøg tager fem minutter,” siger Sorgenfrey.
Kommunaldirektørernes formand anerkender uden tøven personaleorganisationernes og medarbejdernes betydning for succesfuld effektivisering, men minder med et lille vink om, hvem der har ansvaret i sidste ende.
"Hvis ikke man har lidt ballade med personaleorganisationerne, så er det fordi man er sløv. Det giver gnister, men bottom line er et rigtig fint samarbejde,” siger kommunaldirektøren om blandt andet Aarhus Kommunes målrettede indsats på det velfærdsteknologiske område. Her har kommunen praktiseret en tilgang med færre pilotprojekter og hurtigere storskala implementering af eksempelvis robotstøvsugere, lifte og lignende.
”Fint med de robotstøvsugere, men tænk lige på hvor længe de kører rundt der og suger. De larmer og det tager faktisk ret lang tid for de robotstøvsugere, at få støvsuget,” siger Sorgenfrey, der anerkender Højbergs pointe.
”Nogen gange skal ledelsen da også provokere, for at få alle med og flyttet de, der står lidt for stille.” 

/Nick Allentoft/ 

Mest Læste

Annonce