Torfing angriber Finansministeriet og navngiven topleder

Ledelse

08/01/2014 00:25

Nick Allentoft

Professor Jacob Torfing fra RUC retter en opsigtsvækkende skarp kritik af Finansministeriets handlinger og tankesæt, som ifølge Torfing medfører spareøvelser i blinde. Og så kommer han med skarp kritik af navngiven offentlig topleder i et interview med dagbladet Information.
"Opfattelsen i Finansministeriet er jo, at der er en masse fedt i den offentlige sektor, og det kan suges væk. Derfor er det én stor fedtsugningsøvelse. De skruer lige én procent ned og én procent ned og én til og tænker, at kommunerne nok skal finde ud af det, fordi ’derude rutter de jo med ressourcerne’."    Det siger professor og initiativtager til oplæg om ny forvaltningspolitik, Jacob Torfing til dagbladet Information. Han mener, at centraladministrationen i høj grad sender sorteper videre til kommuner og regioner.

Moderniseringsprogrammet addon

30 år med moderniseringer

Se vores interviewserie med centrale beslutningstagere.

Læs alle artikler her 

 

"Problemet er, at decentraliseringen af sparekravene helt ud på institutionsniveau gør rigtig ondt. Og det er også problematisk, fordi det er blindt – i og med, at man afholder sig fra at prioritere, hvorhenne vi skal have flere eller færre udgifter og bare sender Sorteper videre, ender man jo med, at alle skal spare det samme," siger Torfing til Information.

Professoren har før været ude med skarp kritik, men også stået i spidsen for et oplæg til ny forvaltningspolitik, der i højere grad skal tænke innovation og åbenhed. Til Information sætter Torfing navn på en topleder i centraladministrationen, som han mener står i vejen for en ny forvaltningspolitik.  

De syv principper for offentlig modernisering

I 2013 fremlagde den daværende regering syv principper for offentlig modernisering. Dengang lød det:

 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 
 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 
 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 
 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 
 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 
 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation
 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer
Læs mere om moderniseringsforsøgene her. 
»Hvis man tager sådan en som Niels Gotfredsen, (direktør i Moderniseringsstyrelsen, red.), så har han faktisk i flere sammenhænge givet udtryk for, at han ikke giver ret meget for alt det med frivillighed og innovation, ’så længe vi ikke har fået de offentligt ansatte til at bestille noget. Det er dét, der er problemet!’ Han er tilsyneladende drevet af en fuldstændig mytisk forestilling om, at de offentligt ansatte sidder og drikker kaffe hele dagen og går hjem klokken halv fire – uden at opgaverne er løst," siger Torfing til Information.   Dermed åbner professoren en debat, der længe har vandret på gangene og mellem myndighederne, når snakken handler om modernisering og omstilling af den offentlige sektor. En debat, som DenOffentlige.dk har beskrevet med flere interviews og artikler om Moderniseringsprogrammet fra 1983 til Margrethe Vestagers dagsorden med fokus på en tillidsreform. 

DenOffentlige.dk har forelagt kritikken for Moderniseringsstyrelsen, og modtaget følgende reaktion på mail.

"RUC-professor Jacob Torfing fremsætter i Information 7. januar nogle ganske fantasifulde gengivelser af, hvad jeg tænker og siger om offentligt ansatte. Jeg kan berolige Jacob Torfing og alle andre med, at gengivelserne er fuldstændigt forkerte og misvisende. Niels Gotfredsen, Direktør, Moderniseringsstyrelsen"

Torfing fortæller DenOffentlige.dk, at hans intention er mere konstruktiv, end den kommer frem.    "Jeg har kritiseret, at Finansministeriet hænger fast i en ensidig diagnose af den offentlige sektors problemer som et spørgsmål om egennyttemaksimerende offentligt ansatte og alene ser strammere økonomistyring, grønthøsterbesparelser, skærpede dokumentationskrav og præstationsmålinger som løsningen på den offentlige sektors udfordringer. Hvis vi i fremtiden skal have mere for mindre, så er der behov for at justere den eksisterende forvaltningspolitiske linje og supplere den med nye tiltag," siger Jacob Torfing til DenOffentlige.dk.                                            Læs også: Torfing fastholder kritik   Kritikken af Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen kommer, fordi kommuner og regioner ifølge Torfing er overladt til sig selv.  
"Kommuner og regioner går i stigende grad i denne nye retning, men de savner støtte og opbakning fra Slotsholmen, så vi kan få sat turbo på fornyelsen af den offentlige sektor," siger Torfing.   Han har fem forslag til bedre forvaltning, der kan skabe grobund for nye konstruktive tiltag:  
 • Tillidsbaseret ledelse, der skaber fornyet engagement og motivation hos medarbejderne
 • Mere vægt på samarbejde og samstyring på tværs af siloerne i den offentlige sektor og teambaserede indsatser over for borgerene
 • Mobilisering af virksomheders og civilsamfundsorganisationer viden og ressource gennem netværk og partnerskaber
 • Udviklingen af et aktivt medborgerskab hvor borgerne bidrager mere til produktionen af egen og andres velfærd
 • En systematisk satsning på samarbejdsdrevet innovation
  Læs artiklen fra Information her.  

Mest Læste

Annonce