Fødevareprojekt til 15 mio. kr. blev blev skudt i gang

Velfærd

31/10/2017 14:34

Professionshøjskolen Absalon

60 deltagere fra en lang række lande mødtes mandag og tirsdag i denne uge for at skyde et stort EU-projekt inden for udvikling af fødevarer gang. Professionshøjskolen Absalon står for ledelsen af projektet, der har et budget på 15 mio. kr.
SBFOODINNO. Sådan kaldes et helt nyt EU-støttet udviklingsprogram, der med 15 mio. kroner i ryggen i de kommende år skal skabe udvikling i fødevareerhvervene i en række lande omkring Østersøen. Projektledelsen varetages af Professionshøjskolen Absalon, der dermed står foran et af sine største udviklingsprojekter nogensinde.

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

I alt er syv projektpartnere og tolv associerede partnere involveret i projektet, der skal støtte de små og mellemstore virksomheder inden for fødevareerhvervet.   “Det gælder om at gennemføre konkrete udviklingsforløb, der har det største udviklingspotentiale i sig selv og samtidig har et potentiale for at blive overført direkte til de deltagende virksomheder”, fortæller Michael Christiansen, der er projektleder i Center for Ernæring og Rehabilitering på Professionshøjskolen Absalon.   ”Fokus i projektet vil især være at skabe en tilgængelig og synlig platform for videndeling og -udvikling med konkret nytteværdi for de små og mellemstore virksomheder. Det er her vigtigt, at alle projektpartnerne er proaktive og afdækker mulighederne sammen med virksomhederne”, siger han og forklarer, at projektet har en række temaer, der vil blive satset særligt på. Blandt andet skal der fokuseres på forløb, der søger bedre udnyttelse af proteiner. Det er vigtigt tema i forhold til globale udfordringer med fødevareforsyning, og samtidig et tema, der en vigtig konkurrenceparameter i fremtidens fødevarebranche.   Det offentliges rolle som driver for innovation Et andet pejlemærke bliver at finde projekter, hvori den offentlige sektors efterspørgsel bliver ”driver” for innovation og udvikling. Også her er der fokus på at skabe udviklingsforløb, der har potentiale til at blive gennemført takket være vidensdeling i hele programregionen.  ”Det er meget vigtigt, at vi får gennemført nogle meget velbeskrevne forløb med inddragelse af relevante SMV’er i værdikæden - så de kan formidles på tværs af grænser og også kan leve efter projektperioden”, siger Michael Christiansen, der finder det helt oplagt at satse på offentlig efterspørgsel i projektet.. ”Det offentlige har så stor en volumen, at det kan ændre betydeligt på markedsvilkårene og udviklingsmulighederne i fødevareerhvervet, og det kan medføre en udvikling, der kan få betydning for alle leverandører og aftagerne i hele værdikæden, der får adgang til helt nye typer af services eller produkter,” siger han.   Studerende med i arbejdet Michael Christiansen oplyser, at studerende også bliver inddraget i projektet.  “Projektet åbner op for en tæt kobling mellem uddannelse og praksis, så de studerende, der inddrager projekterne i deres praktik eller opgaveløsning, kan også senere i deres karriere være med til at udvikle fødevareerhvervet inden for de felter, som programmet kommer i kontakt med. Samarbejdet med studerende er selvsagt en stor fordel for de deltagende virksomheder, der kan få høstet de gode, friske idéer og får øje på fremtidens talenter”, siger han.    Greater Copenhagen er i sigte Ud over Professionshøjskolen Absalon er projektpartnergruppen sat sammen af Erhvervsakademi Sjælland, Aalborg Universitet København og Aarhus Universitet, Lunds Universitet, Sveriges Landbrugs Universitet samt Rostock Universitet. Michael Christiansen venter, at projektet kan opnå en spredning, som har betydning langt ud over regionsgrænsen. På Sjælland drives en del af fødevareinnovationen eksempelvis af det erhvervspolitiske samarbejde ”Greater Copenhagen”, der arbejder med at udvikle styrkepositionerne på hele Sjælland samt i Sydsverige. Projekter, som Absalon også er involveret i. Eksempelvis omkring fremtidens fødevaretrends og hvordan man løser logistiske udfordringer for virksomhederne. Projektforløbet for SBFOODINNO varer indtil juli 2020, og herefter vil projektet leve videre i de virksomheder og de institutioner, der har skabt innovation og vist vejen til ny udvikling, fortæller Michael Christiansen: ”Projektets resultater bliver løbende vist frem, herunder udviklingen af “Food Innovation Toolbox”, så projektets udviklingsforløb og anvisninger medvirker til at skabe øget innovationskraft i de mange spændende små og mellemstore virksomheder i fødevareerhvervet - nu og i årene fremover”, siger han.
 

Læs mere om projektet her:
www.kortlink.dk/rqhk

Læs også om grøntsagsdrik-projekt lanceret på dagen

 

 

Mest Læste

Annonce