Holstebro opnår effektiviseringsgevinster ved udbud af park- og vejdrift

Velfærd

01/09/2017 10:09

Chefkonsulent

Holstebro Kommune er blandt de kommuner, som konkurrenceudsætter mest på det tekniske område. Det er en politisk prioritering, der har betydet, at kommunen har formået at opretholde et højt kvalitetsniveau, på trods af krav om løbende besparelser.

Kommunerne er igennem mange år blevet pålagt at spare bredt på alle deres konti, herunder udgifterne til det tekniske område. Det har gjort det sværere for kommunerne at opretholde et højt kvalitetsniveau på det tekniske område. Holstebro Kommune har imødekommet denne udfordring ved at konkurrenceudsætte 95 procent af de udbudsegnede opgaver på det tekniske område.

- I Holstebro Kommune vil vi sikre, at vi får den bedst mulige kvalitet for pengene. Ved løbende at sætte opgaverne inden for det tekniske område i udbud sørger vi for at teste, om der kan være effektiviseringer eller kvalitetsforbedringer at hente, siger Annette Vognbjerg, afdelingschef for Trafik og Park i Holstebro Kommune.

Park- og vejdriften er den største udgiftspost på det tekniske område for Holstebro Kommune. Holstebro Kommune konkurrenceudsatte park- og vejdriften for første gang i år 2000. Her sparede kommunen 2,5 millioner kr. på driften. Siden da har kommunen fortsat med at skabe konkurrence om park- og vejdriften, hvilket løbende har effektiviseret driften. Det skete ligeledes ved det seneste udbud i 2014. Her sparede kommunen 2,1 mio. kr. da kontraktværdien faldt fra 42 mio. til 39,9 mio. kr.

Generelt kan de private leverandører udføre park- og vejdrift billigere end kommunen selv, da deres maskiner både kan bruges til private og kommunale opgaver. Når maskinerne bliver brugt i flere timer i løbet af dagen, reducerer det den gennemsnitlige udgift til maskinerne og dermed prisen for opgaven. Ved at benytte private leverandører til det tekniske område har kvalitetsniveauet således været højere, end hvis Holstebro Kommune selv skulle varetage opgaven med samme udgiftsniveau.

- Landets kommuner har en begrænset konkurrenceudsættelse på det tekniske område. Det er på trods af, at erfaringerne fra Holstebro Kommune viser, at der er store gevinster ved at konkurrenceudsætte opgaverne inden for de tekniske områder, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Mest Læste

Annonce