Markante stordriftsfordele ved Facility Management

Velfærd

29/11/2016

Chefkonsulent

Der er stadig større efterspørgsel på Facility Management, hvor flere støttefunktioner integreres i én samlet løsning. Flere offentlige myndigheder har allerede haft en række erfaringer med Facility Manangement, og det har givet gode resultater.

Et af de største udbud af Facility Management i det danske sundhedsvæsen var på det nu nedlagte Hørsholm Sygehus. Sygehuset satte støttefunktioner som rengøring, portørtjeneste, ejendomsdrift, reception samt køkken- og kantinedrift i ét samlet udbud.

Revisionsfirmaet Ernst & Young har undersøgt effekterne af udbuddet, og de konkluderer, at der udover kvalitets-mæssige forbedringer er opnået en årlig besparelse på 17,5 pct. det første år. Det blev efter-fulgt af yderligere besparelser på 1-2 pct. i den resterende periode.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Også hos andre offentlige myndigheder har man oplevet stor succes med Facility Management. I 2015 valgte Rigspolitiet at forlænge deres samarbejde med Coor Service Management. Med en værdi på et trecifret millionbeløb er aftalen en af landets største kontrakter med udli-citerede serviceydelser. Aftalen omfatter blandt andet reception, rengøring, kantinedrift, post, vognparksservice for 2.200 biler, hittegods, indvendig bygningsvedligehold samt arealpleje på 220 lokationer og servicerende i omegnen af 14.000 politimedarbejdere.

Samarbejdet vandt i 2014 Driftsherreprisen som følge af en årlig besparelse på 78 mio. kr. svarende til ca. 30 pct. af udgifterne på området. Det er besparelser, som er opnået uden at nedsætte serviceniveauet.

- Vi har samlet set været meget tilfredse med Coors leverance, hvilket den seneste brugertilfredshedsundersøgelse i politiet også underbygger. Stordriftsfordele ved at vælge én stor professionel leverandør har medført en besparelse på 30 pct. i forhold til vores tidligere ressourceforbrug, siger Bettina Jensen, afdelingschef hos Rigspolitiet.

Eksemplerne understreger, at det kan give store gevinster at samle støttefunktioner i ét udbud.

- Muligheden for, at virksomhederne kan sammentænke driften på tværs af forskellige service-områder, giver grundlag for stordriftsfordele og innovation i opgaveløsningen. Gennem Facility Management kan regionerne således frigøre ressourcer til deres primære opgaver, mens den eksterne leverandør varetager støtteopgaverne, som er deres kerneforretning, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør hos DI.

Mest Læste

Annonce