Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Mentalisering er vejen frem i Slagelse Kommune

Velfærd

04/05/2022 10:40

J. Bøgen

Kompetenceudvikling om mentalisering skaber bedre dialog mellem medarbejdere i hjemmeplejen og borgerne, og i Slagelse Kommune vil de efteruddanne i alle lag af organisationen.

”Da jeg 2018 blev leder for både hjemme og sygeplejen i Slagelse Kommune, var noget af det første, jeg blev opmærksom på, at der var kulturforskelle mellem de forskellige afdelinger. Forskelle der bundede i følelser og blev opretholdt af den måde, vi kommunikerer på både i forholdet mellem borger og medarbejdere og mellem kolleger, medarbejdere og ledere. Derfor valgte vi at prioritere den omfattende kompetenceudvikling med fokus på mentalisering."

Sådan lyder det fra Therese Gjerde Corfix, der er virksomhedsleder for Sunhedstilbud, Hjemme- og Sygeplejen i Slagelse Kommune.

Og det er der en god grund til, da mentalisering er et effektivt værktøj, der taler direkte ind i de krav, der følelsesmæssigt stilles til professionelle i relationen med syge og plejekrævende borgere. Pointen med mentalisering er, at vi ikke kan få andre til at ændre sig, men kan ændre os selv og derigennem ændre vores relation til andre positivt.

I 2018 gennemførte Slagelse Kommune et kursusforløb i mentalisering for alle 600 medarbejdere i hjemmeplejen. Kurset varede tre dage og bestod af to AMU-forløb om hhv. mentalisering og omsorgs- og relationsarbejde.

Formålet med kursusforløbet er overordnet at styrke dialogen i hjemmeplejen, fortæller Therese Gjerde Corfix.

"Vigtigt at se bagom"

Lene Meyer har været ansat i Slagelse Kommunes hjemmepleje i 15 år og arbejder i dag i den udkørende gruppe i Korsør.

Lene har deltaget på det tre dages AMU-forløb i mentalisering og afsluttede i begyndelsen af 2022 et akademiforløb om mentalisering. 

”Vi har fx arbejdet med det at antage, at en situation er på en bestemt måde. Er en borger eller kollega fx vred, kan det skyldes mange ting. Her er det vigtigt at se bagom, så din reaktion på vreden ikke bunder i din antagelse om, hvorfor han/hun er vred, men i noget reelt. Det kræver, at du er nysgerrig og åben og mere systematisk reflekterer over de relationer, du indgår i.”

Efteruddannelsen har givet Lene Meyer et nyt syn på, hvordan mentalisering kan bruges i hverdagen.

”Det sjove ved mentalisering er, at du mindst har evnerne til det, når du har mest brug for det – fordi det er svært at mentalisere, når vi påvirkes følelsesmæssigt, er pressede etc. Derfor er det så vigtigt at få bevidstheden om, hvordan vi indgår i relationer med hinanden og handler på dem”

Fokus på implementering

Det er helt afgørende at få de nye værktøjer fornuftigt implementeret i hverdagen. Derfor har Slagelse Kommune konkret forankret implementeringen i TRIO-samarbejdet, som er et samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

”På den måde undgår vi, at mentalisering bliver et rent ledelsesprojekt. Derudover har vi valgt også at tilbyde en række medarbejdere akademimodulet Professionel Praksis, så de får en lidt større værktøjskasse og mulighed for at sætte et aftryk i de forskellige teams,” siger Therese Gjerde Corfix.

Netop fokus på at brede mentalisering ud til alle lag af organisationen er noget Lotte Løgsted Worm Hansen, der arbejder ved det udkørende team på Holbækvej, glad for.

"Det jeg fik mest ud af, var den måde underviseren forklarede om kulturen og den måde vi taler på i forhold til professionel praksis. Det gælder hele vejen rundt i den måde vi ser på vores kolleger, chefer og borgere, når vi udfører vores arbejde.”

En god investering

Therese Gjerde Corfix har fået mange positive tilbagemeldinger fra de medarbejdere, der har været på kursus.

”Det er afgørende, at du har lyst til at udvikle dig, og arbejde med dig selv. Hvis du bypasser den del, så er uddannelsen ikke relevant. Men det jeg hører, tyder på, at investeringen i kompetenceudvikling har været rigtig, fordi medarbejderne har fået et fælles sprog for relationsarbejde og en accept af, at der altid er forskelligheder til stede – både i organisationen og hos borgerne. Sagt på en anden måde, er det vi fremover tager med i en professionel sammenhæng bevidstheden om, at vi alle bare er mennesker med forskellige udgangspunkter.”

En af de positive medarbejdere er Maibrit Pietras, der arbejder som forflytningsinstruktørvejleder i Skælskør.

”I mit arbejde med forflytning skal jeg bestille hjælpemidler til borgere, og nogle gange ændre folks hjem. I den situation er mentalisering en stor hjælp, da du skal sætte dig ind i, hvordan beslutningen påvirker både borgerne og de pårørende.”

Forankring i kommunen

Slagelse Kommunes hjemmepleje fortsætter med at tilbyde nye medarbejdere det to AMU-forløb, og derudover skal de 40 med akademimodulet Professionel Praksis bringes i spil i forhold til at forankre mentaliseringen i dagligdagen.

Therese Gjerde Corfix har følgende råd til andre kommuner, der overvejer et tilsvarende så omfattende forløb med kompetenceudvikling:

”Det har været helt afgørende at insistere på forankring i TRIO-samarbejdet, så implementering ikke kun bliver et ledelsesprojekt, men også forankres hos medarbejderne. Det er særligt vigtigt i forhold til mentalisering, som meget handler om relationer mellem de enkelte medarbejdere og mellem de enkelte medarbejdere og vores borgere.”

Tilrettelagt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Uddannelsesforløbet i Slagelse Kommune er tilrettelagt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Udgangspunktet har været det konkrete behov i Slagelse, som er blevet løst på tværs af institutionstyper og uddannelsesniveauer og i tæt dialog med kommunen.

Mest Læste

Annonce