På billedet ses Connie Stendal tv sammen med Louise Flege
På billedet ses Connie Stendal tv sammen med Louise Flege

Roskilde bliver centrum for innovation i folkeskolen

Velfærd

11/10/17 8:00

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er blevet deltager i den danske del af to EU-projekter om entreprenørskab på folkeskoleområdet. Det handler blandt andet om at udvikle læreruddannelsen og skabe nyt undervisningsmateriale til grundskolerne i EU.
Hvordan sikrer man, at skoleelever i fremtiden bliver mere entreprenante, innovative og socialt ansvarlige end tidligere generationer? Det er nogle af de spørgsmål, som medarbejdere og studerende på læreruddannelsen i Roskilde kommer til at arbejde med i de kommende tre år. Arbejdet er muliggjort af to nye EU-bevillinger, der har til formål at påvirke de kommende generationer til at være mere socialt entreprenante. De to EU-bevillinger har forskellige tilgange til problematikken, men er delvist overlappende: Det første projekt - EPITE - handler for Absalons vedkommende især om, hvordan man integrerer entreprenørskab i læreruddannelsen. Det andet projekt – Ukids – har også fokus på entreprenørskab i læreruddannelsen, men har en større fokus på det konkrete arbejde i skolerne. Projektet arbejder konkret på at udvikle et undervisningsmateriale til skolerne, der skal kunne anvendes i hele EU. 

UCSJ University College Sjælland / Absalon

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

At projekterne skal integreres på Professionshøjskolen Absalon i Danmark skyldes et intensivt internationalt netværksarbejde udført af koordinator på læreruddannelsen Connie Stendal Rasmussen, der har været med i to forskellige netværk på EU-plan, der hver især har indsendt ansøgninger om det samme tema. Til hendes overraskelse gik begge ansøgninger igennem, således at Roskilde i de kommende tre år kommer til at arbejde med begge projekter.   EPITE - entreprenørskab i læreruddannelsen EPITE har tysk ledelse og har deltagelse fra Danmark, Tyskland, Belgien, Spanien, Letland og Sverige. Det kommer i Danmark primært til at handle om, hvordan man sikrer, at entreprenørskab bliver en del af alle fagene på læreruddannelsen på de deltagende europæiske uddannelsesinstitutioner. I det arbejde har Connie Stendal Rasmussen engageret sin kollega adjunkt Louise Flege til at assistere. Desuden har de etableret et partnerskab med Fonden for entreprenørskab i Danmark, der har stor viden om, hvordan man uddanner til at skabe øget bevidsthed i entreprenørskab.  Et vigtigt mål i projektet på Absalon bliver at udvikle et internationalt entreprenørskabs-modul på læreruddannelsen, som også udenlandske studerende kan deltage på. I løbet af projektets treårige løbetid skal deltagerne i netværket besøge hinanden og få inspiration til at optimere deres egne moduler og integrere entreprenørskab generelt på deres læreruddannelser. Connie Stendal regner med, at entreprenør-modulet kan blive meget populært, fordi der lægges op til et spændende forløb med meget kontakt til skoler: ”Vi skal helt ud i skolerne og prøve teorierne af i praksis, og det plejer at tiltrække mange studerende”, siger hun og understreger, at netop erfaringerne i praksis er helt afgørende at indsamle på EU-plan.   Værktøjskasser til lærere I løbet af den treårige projektperiode skal erfaringerne fra de forskellige lande samles ind, således at der kan udvikles en fælleseuropæisk ”værktøjskasse”: Den skal indeholde redskaber til at integrere entreprenørskab i såvel specialiseringsmodulet som andre fag.  For Connie Stendal er det vigtigt, at projektet bygger oven på de erfaringer, der allerede findes i Danmark.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

”At projektet samarbejder med Fonden for entreprenørskab er helt oplagt, fordi fonden har samme mål som os og råder over et omfattende materiale, som vi kan tage udgangspunkt i”, siger Connie Stendal, der tænker, at projektet ligger i en logisk forlængelse af de udviklingsplaner der i forvejen findes for læreruddannelsen i Danmark: ”Faktisk er det allerede en del af de faglige fælles mål, at entreprenørskab skal integreres i alle fag, så det her handler egentlig om at gøre en indsats for at gøre det endnu bedre”, siger hun.    UKIDS skaber materiale i folkeskolen EPITE-projektet kommer til at foregå samtidig med det andet projekt UKIDS, som får deltagelse fra landene Danmark, Østrig, Portugal, Ungarn, Holland og Finland. Det er ledet fra læreruddannelsen i Wien af den kendte professor Johannes Lindner, der i en årrække har arbejdet med entreprenørskab i læreruddannelsen og har udviklet en stor mængde materiale til uddannelse af børn.  Også dette projekt har til formål at etablere entreprenørskab som en del af læreruddannelsen i form af kurser og projekter. Derudover skal UKIDS også udvikle materiale til at skabe øget entreprenørskab grundskolen, med særligt fokus på 3. og 4. klasserne. Målet minder på mange måder om EPITE projekt, men her handler det som nævnt altså mere konkret om at udvikle undervisningsmateriale til børnene med det formål, at børnene bliver mere entreprenante og samtidig lærer at se sig selv som en del af et samfund, hvor de kan være med til at udvikle ting og tage ansvar. Connie Stendal forklarer: ”Der skal udvikles et materiale, som skal testes ude i folkeskolerne i de forskellige lande, så vi skal her invitere folkeskoler til at være med”, siger Connie Stendal, der skal samarbejde med blandt andet Klostermarkskolen i Roskilde om projektet. Til foråret kommer hele projektgruppen til Danmark, og det er så planen, at deltagerne skal besøge hinanden og tilpasse materialet på halvårlige møder, der skal ende op med et fælleseuropæisk undervisningsmateriale, der skal være ens i alle lande. I arbejdet inddrages medarbejdere på Klostermarkskolen naturligvis, ligesom Connie Stendal på Absalon får assistance fra tidligere international koordinator Britt Due Tiemensma,    Overlappende dagsordener Connie Stendal forventer, at projekterne kommer til at påvirke læreruddannelsen i Roskilde meget i  projektperioden. Det ser hun som særdeles positivt i et projekt, som hun selv brænder meget for: ”De kommende skolelærere skal simpelthen have det ind i blodet, at de har muligheden for at ændre samfundet i en bedre retning ved at være kreative og entreprenante. Det handler blandt andet om at være god til at se Verden omkring sig selv og stille spørgsmål til, hvordan man kan ændre den”, siger hun og understreger, at projekterne ikke handler om at skabe nye erhvervsvirksomheder, men om at skabe en forandring til gavn for samfundet og fællesskabet.
”Kodeordet i begge projekter er socialt entreprenørskab og deltagelse i en dannelsesmæssig demokratisk proces, der skaber værdi for andre og ændrer noget til vores fælles bedste. Det er med andre ord meget større end blot at have en iværksætter i blodet”, forklarer hun.   Tage udgangspunkt i det nære Og det behøver ikke at være så kompliceret endda at bliver entreprenant.  ”Entreprenørskab handler meget om at tage fat i det nære. Eksempelvis at indsamle nogle engangsflasker og overveje, hvad man kan bruge dem, til – eller lave en tegning over skolegården og designe en ny, der skaber bedre rammer for skoleeleverne”, forklarer Connie Stendal, der oplever, at Roskilde og Danmark er ret godt rustet til projekterne: ”Danmark er faktisk ret langt fremme, når det gælder entreprenørskab på læreruddannelsen, så det bliver spændende at se det i en sammenhæng med andre lande og samarbejde omkring det teoretiske og det praktiske”, siger hun og understreger, at hun selv finder projekterne meget vigtige, fordi de kan få stor betydning for de fremtidige generationer: ”Vi kan i undervisningen være med til at skabe et bedre samfund, for det kommer jo til at gøre en forskel, hvis de kommende generationer er bedre iværksættere og bedre til at tage initiativ til gavn for fællesskabet, så jeg glæder mig rigtigt meget til at komme i gang med arbejdet”, siger hun.    Projekterne foregår i perioden September 2017 – juni 2020

Annonce