Rasmus Nygaard, seniorkonsulent hos Cabi

Arbejdsmarkedet stopper ikke ved kommunegrænsen

Ledelse

05/11/2015 09:29

Jakob Rom Johansen

Landets virksomheder har brug for jobcentre, der arbejder på tværs af kommuner, men for ofte bremses det gode samarbejde i kombination af snævre vilkår og egeninteresser i de enkelte kommuner. Heldigvis ser vi også tendenser til det modsatte.
Der går en rød tråd gennem de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet: Jobcentrene i landets kommuner skal i langt højere grad end tidligere servicere virksomhederne bedre med fokus på behov for rekruttering, opkvalificering og fastholdelse til virksomhederne.

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats - Cabi

Cabi deler viden om beskæftigelsesområdet. Alle jobcentre og virksomheder, der arbejder eller ønsker at arbejde med socialt ansvar, kan samarbejde med Cabi. Læs mere fra Cabi lige her.

Det indebærer også, at jobcentrene skal finde ud af at samarbejde på tværs af kommunegrænser om fx kontakten til virksomhederne og de tilbud, virksomhederne får fra jobcentret. Og her er der plads til forbedring.

Virksomhederne forstår ikke, hvorfor de bliver ringet op af jobcentermedarbejdere fra fem forskellige jobcentre om det samme. Og hvis transportvirksomheden har brug for chauffører ti forskellige steder i landet, hvorfor skal han så kontakte ti forskellige jobcentre?   Ti jobcentre, som har hver deres måde at gribe opgaven an på, fordi de har forskellige strategier, organisation, arbejdsgange, vaner, og it-systemer.   Jobcentre skal ikke konkurrere med hinanden Dybest set handler det træge tværkommunale samarbejde om, at jobcentrene er nød til at overkomme konkurrencen med hinanden. Der er brug for at finde løsninger, hvor kommunerne kan dele ressourcer, uden at enkelte kommuner kommer til at opleve, at de sidder med sorteper og at man i stedet lukrerer på hinanden.   Som det er nu, er der stadig en tendens til, at man først og fremmest går efter at tømme ud i ledighedskøen i egen kommune. Men for virksomheden, der mangler arbejdskraft, er det ligegyldigt, om den bedst kvalificerede medarbejder findes på den ene eller den anden side af kommunegrænsen.   Det er den snævre egeninteresser, vi skal have gjort op med. Det gør samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder besværligt, langsommeligt og dyrt. Til stor frustration for alle.   Heldigvis ser vi også eksempler på, at jobcentrene formår at samarbejde på tværs.  Entreprenørvirksomheden NCC har benyttet sig af Jobservice Danmark, der blev indført med beskæftigelsesreformen i 2014. Det betyder, at NCC har én jobcenterkontakt i hele Østdanmark og én i Vestdanmark. Så uanset om der skal rekrutteres og opkvalificeres ledige til NCC’s byggepladser i Frederikshavn, Struer eller Tønder, så ringer NCC til Jobcenter Aarhus, der står for den videre koordinering.   Fælles udfordringer kalder på fælles løsninger Et andet eksempel er virksomheden DBI Plastics fra Sorø, som selv har taget initiativ til et tværkommunalt samarbejde mellem midtsjællandske produktionsvirksomheder og de seks kommuner i Sorø, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Ringsted og Køge med det formål at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.   Fælles udfordringer kalder på fælles løsninger, og i begge eksempler melder virksomheder og jobcentre om bedre samarbejde parterne imellem. Og begge forventer på sigt at høste en betydelig besparelse, når processen bliver strømlinet, og opgaver samt ansvar samles på færrest mulige hænder.   NCC’s rekrutteringsaftale og det midtsjællandske samarbejde er eksempler til efterfølgelse, og det er først og fremmest op til ledelserne i jobcentrene og kommunalbestyrelserne at skabe rammerne. De skal turde droppe egne særinteresser og satse på det tværkommunale samarbejde.   Alt tyder på, at virksomhederne tager godt imod den nye servicetilgang fra jobcentrene. Nu er der brug for, at finde tværkommunale modeller for at styre ressourcerne, så nulsumsspillet giver gevinst for kommuner, der går sammen.     Cabi er et selvejende videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet. Cabis mission er at styrke det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.  

Mest Læste

Annonce