Egedal har knækket nødden for udsatte unge

Politik

08/05/2014 10:14

Jakob Rom Johansen

En tværfaglig og koordineret indsats kombineret med virksomhedsrettede forløb. Det er vejen frem for udsatte unge, viser erfaringer fra Egedal Kommune.

”Noget af det allermest vigtige i regeringens beskæftigelsesreformer er, at flere udsatte skal have en plads på arbejdsmarkedet. Det er en hård nød, men vi har knækket den, hvad angår de unge i vores kommune, og derfor gør vi nu indsatsen til en fast del af driften.”

Ordene kommer fra jobcenterchef Lars Bonde i Egedal Kommune, der siden december 2011 har høstet erfaringerne i projektet Route 25, som lukker i sommeren 2014. Projektet, hvor også kommunerne Ikast Brande og Odder var med, havde til formål at få unge med eksempelvis ringe selvværd, svage netværk og misbrugsproblemer i uddannelse eller job.

Ændret praksis betaler sig

Ved projektets begyndelse var der i Egedal Kommune 74 unge med komplekse problemstillinger, og 42 af dem har været igennem projektet. Konkret var målet, at otte skulle i uddannelse og syv i job. Det mål er nået og overgået, eftersom otte er kommet i job mens 14 er kommet i uddannelse. Midlet til at nå resultaterne er en tværfaglig, helhedsorienteret indsats:

”Vi har ændret vores måde at arbejde med udsatte unge ledige i Jobcenter Egedal som følge af projektet, og resultaterne viser helt klart, at vores indsats er lykkedes, og at den betaler sig. Det er unge, som har det rigtig svært, så vi er bestemt tilfredse med, at vi har fået 22 videre i job og uddannelse,” siger Lars Bonde.

Tanken bag projekt Route 25 er, at samtlige kræfter omkring den enkelte unge inddrages i et tæt samarbejde, hvor også de lokale virksomheder er med fra starten. Og det er ifølge Lars Bonde i høj grad den ændrede arbejdsform internt i kommunen med fokus på tværfaglig koordinering, som nu begynder at vise resultater.

I forlængelse af Route 25 har Egedal Kommune oprettet ungeteams, der hver består af tre jobkonsulenter og to virksomhedskonsulenter. Teamene inddrager UU, borgerservice og familieafdelingen bl.a. i forbindelse med visitation.

Andre jobcentre vil lære af Egedal

Status er nu, at organisationen i kommunen er på plads og indsatsen er rullet ud i drift. Lars Bonde lægger ikke skjul på, at det har krævet mange kræfter at nå her til.

”Det er ikke lette forandringer, vi har været igennem, og det kræver maksimalt ledelsesfokus hele vejen. Det var ikke mindst en forudsætning, at direktionen bakkede op. Men nu viser det sig, at det var en rigtig strategisk prioritering, og andre jobcentre er begyndt at spørge til, hvad vi har gjort og hvordan,” siger han.

Netværks- og videnshuset Cabi har været overordnet projektleder for Route 25, og her glæder seniorkonsulent Bente Nissen sig over succesen i Egedal.

”Formålet med projektet har først og fremmest været at finde de tværfaglige metoder, der virker. Det er en opgave, som alle landets kommuner står over for nu, for den måde at arbejde på er blevet gjort til normen med reformerne af beskæftigelsesindsatsen. Men det er langt fra nogen let opgave, og derfor er det godt nyt, at Egedals eksempel viser vejen for, hvordan den kan gøres – selv over for en målgruppe, som ofte har brug for en langstrakt indsats,” siger hun.

 

KONTAKTPERSONER:

 

YDERLIGERE KONTAKTPERSON:

  • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 8620 8382 / 2065 8534 / [email protected]

Mest Læste

Annonce