Faglig ledelse hjælper dagtilbudslov på vej

Europa

04/10/18 5:00

I anledning af den nye dagtilbudslovgivning har COK sat to dagtilbudsledere fra Frederiksberg Kommune i stævne. Hvad forventer de af den nye lov? Og hvilke udfordringer ser de i forbindelse med implementeringen

- Set fra min funktion er den største udfordring at få lavet et nyt mindset blandt medarbejdere og ledere. Med de styrkede læreplaner skal vi omstille os til, at læreplanerne er et styringsredskab, fra vi møder ind om morgenen, til vi går hjem om eftermiddagen. En anden udfordring er, at vi sammen skal have etableret en evalueringskultur. Samlet set betyder det, at vi skal have flyttet nogle vaner, siger Anette Scheel, der er leder af Børneuniverset i Frederiksberg Kommune.

Tina Søegaard, leder af Spilloppen, er enig. Hun forudser desuden, at faglig ledelse bliver et vigtigt værktøj i forbindelse med at få intentionerne bag loven ud at gå.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

- Faglig ledelse er forståelse og indsigt i kerneopgaven. At man er nærværende og tæt på praksis. Som daglig leder af en daginstitution skal jeg sammen med mit lederteam praktisere faglig ledelse over for medarbejderne. I lederteamet skal vi tage stilling til en række spørgsmål: Hvordan kan vi være sparring for vores medarbejdere? Hvordan kan vi være sikre på, at vi giver god nok sparring? Hvor tæt skal vi være på den pædagogiske praksis? Kan vi som ledere se med kritiske øjne på den daglige pædagogiske praksis, hvis vi selv er en del af den, siger Tina Søegaard, der har været leder i fire år.

Susanne Harder, der er chefkonsulent og ansvarlig for dagtilbudsledelse i COK bekræfter, at den nye styrket pædagogiske læreplan stiller store krav til, at lederne kan lede en forandringsproces med fokus på kerneopgaven. 

- Det kræver faglig viden om, hvad god kvalitet i kerneopgaven er, samtidig med at dagtilbudslederen skal kunne skabe de bedst mulige rammer for forandringen, fastslår Susanne Harder.

Faglig ledelse bliver et omdrejningspunkt

De to dagtilbudsledere er begge overbeviste om, at faglig ledelse kan være med til at styrke læringsmiljøet, læreplaner, evalueringer og kvalitetsudvikling – alle de vigtige elementer i den nye dagtilbudslov.

- Faglig ledelse kan give en klar forståelse af kerneopgaven. Overordnet har ledelse altid handlet om at beslutte, hvor vi skal hen. Men for os ledere er faglig ledelse et godt redskab, fordi vi bliver mere konkrete på, hvordan ledelse kan understøtte et bestemt pædagogisk læringsmiljø, siger Tina Søegaard, og Anette Scheel supplerer:

- Med faglig ledelse kan jeg være med til at inspirere til, at alle medarbejdere forstår og arbejder med fx læreplanerne eller evalueringsmetoder på samme måde og som fælles pejlemærker for det daglige arbejde.

De to dagtilbudsledere fra Frederiksberg Kommune er allerede i gang med at sætte fokus på og styrke den faglige ledelse i hverdagen.

COK på DenOffentlige

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

- Vi sparrer med personalet i de enkelte grupper. Det sker ved, at vi vælger et bestemt fokus fx samling eller måltidet. Herefter optager vi situationer med det udvalgte fokus på en iPad, som vi ser igennem sammen på et efterfølgende stuemøde. Seancerne skaber mulighed for fælles refleksion og sparring. Desuden har vi inden hvert personalemøde en time, hvor medarbejderne deltager i forskellige interessefællesskaber, hvor vi drøfter relevante faglige temaer, siger Tina Søegaard.

Fælles evaluering er vigtig

I Børneuniverset er Anette Scheel også allerede i gang med at styrke den faglige ledelse, men hun efterlyser samtidig hjælp.

- I forbindelse med at få etableret en ny evalueringskultur har jeg brug for, at forvaltningen klæder mig på. Sådan at jeg ikke selv skal afsøge de mange muligheder og metoder for evaluering. 

Tina Søegaard efterlyser også hjælp til at praktisere faglig ledelse.

- Jeg er i tvivl om, hvad begrebet faglig ledelse indeholder. Hvilke kompetencer kalder det på for at blive en god faglig leder? Jeg er bevidst om, at en faglig dygtig leder ikke nødvendigvis er den dygtigste af alle pædagogerne. Jeg har ingen intention om at overtage den pædagogiske konsulents rolle, men jeg vil gerne kende til de pædagogiske strømninger, være i stand til at sortere og samtidig vide tilstrækkeligt til at kunne fungere som en god faglig leder, både hvad angår pædagogisk metode og fagfagligt indhold.  

- Et vigtigt element i COKs kompetenceudviklingsforløb er en helhedsorienteret tilgang. Ingen leder kan løfte opgaven alene. Lederen skal have faglig støtte og tilbydes viden om såvel ledelse som den pædagogiske faglighed. Det er vigtigt at inddrage forvaltningen, kollegerne i kommunens andre dagtilbud og kommunale ressourcepersoner, siger Susanne Harder.

Hun har netop udviklet de to diplommoduler Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbudog Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Ny lov med til at give mening

Anette og Tina tager begge positivt imod den nye dagtilbudslov og glæder sig til at sætte handling bag lovens mange ord. 

- Den nye dagtilbudslov er med til at give mening. Tidligere var vores arbejde meget opdelt i lege, rutinerum og planlagte aktiviteter - og med de planlagte aktiviteter som det pædagogiske omdrejningspunkt. Nu bliver det hele dagen, som bliver essentielt. Med den nye bekendtgørelse kommer vi til at kunne redegøre for, at dagligdagstingene også har et pædagogisk formål – fx at vi øver os i at tage tøj på. Med pædagogens understøttelse får børnenes leg sin egen værdi, det er med til at sikre, at alle børnene får bedre muligheder for en god start og mod på livet, siger de to dagtilbudsledere samstemmende.