Granhøjen

Granhøjen

Blindestræde 1, 4300 Holbæk

Telefon: 5993 2301 Website: granhojen.dk/ E-mail:

Granhøjen er et af landet største botilbud for psykisk og socialt udsatte vokse. Granhøjen har cirka 150 beboere fordelt på en række selvstændigt fungerende botilbud og selvstændige boliger.

Granhøjen arbejder med et menneskesyn, der tager udgangspunkt i idéen om: - at alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv - at der findes mere end én måde at se tingene på - at problemer opstår i de menneskelige relationer, vi befinder os i - at beboeren er eksperten på sit eget liv og historie - at personalet er eksperter i at skabe samarbejde - at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. Det er frivilligt at være på stedet og deltage i fællesskabet. Det tilstræbes, at beboerne indgår i fordelingen af ansvarsområder.

En vigtig del af filosofien på Granhøjen er beskæftigelse, der giver mening og identitet for den enkelte. Det er vigtigt, at borgere der er psykisk sårbare eller har nedsat funktionsevne får en koordineret indsats, så de udvikler sig med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau.
Granhøjens Rehabiliterings- og aktivitetscenter har tilbud bestående af beskæftigelse, ressourceforløb og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Granhøjen samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder, og har derigennem opbygget en pallette af beskæftigelse lige fra pasning af dyr, butiksarbejde, håndværksarbejde, arbejde i landbrug, cafearbejde, kantinearbejde og medieproduktion. Se mere på www.nygaardenfrugt.dk eller www.hotelduvest.dk .

Granhøjen samarbeder med Skovhus Privathospital. Læs mere på www.skovhusprivathospital.dk .

Læs mere om Granhøjen på Granhøjens hjemmesiden www.granhøjen.dk .

Blogs

 • Direktør på psykiatrisk privathospital: Vi bruger ikke tvang
  23.05.19 Sundhed

  Ville der eksistere andre tv-kanaler, hvis DR leverede ordentlige programmer, kunne man lige så godt sige, når man stiller spørgsmål ved privathospitaler, skriver direktør for Skovhus Privathospital Kit Kjærsgaard og peger på, at patienter ikke udsættes for tvang hos hende.

 • Regionerne har svigtet psykiatrien
  25.04.19 Sundhed

  Uanset om sundhedsformen bliver en realitet eller ej, så er Christiansborgs politikere i valgkampen nødt til at forholde sig til en psykiatri, der er brudt sammen. Hverken regionerne eller kommunerne har løst deres opgave. Så hvad sætter vi i stedet, spørger Kit Kjærsgaard.

 • Behandling skal være bæredygtig
  08.03.19 Social

  Unge med psykiske lidelser er langt oftere uden arbejde, uden uddannelse, kriminelle og misbrugere end andre unge. De nedslående fakta viser, at både Socialtilsyn og kommuner i langt højere grad skal have fokus på de langsigtede resultater.

 • Det er hverdagen der virker
  19.02.19 Social

  De fleste kender betydningen af, at der er nogen, der regner med os, og vi skal bidrage til et fællesskab. Det skal også være helt centralt i arbejdet med socialt og psykisk udsatte, skriver Sanne Ferdinandsen, der viceforstander på Granhøjen.

 • Faglighed handler om ledelse
  05.06.18 Velfærd

  Skal psykisk og socialt udsatte på botilbud tilbringe hele dagen med pædagoger, eller skal de i meningsfuld beskæftigelse og have hurtig adgang til en højt kvalificeret psykiatri? Det spørger Granhøjens forstander Grete Mikkelsen om.

 • Nu skal vi tale kvalitet i behandlingen
  19.03.18 Velfærd

  Historier om systemfejl dominerer debatten om psykiatrien. Det må være tid til at diskutere, hvilken kvalitet i behandlingen, vi ønsker. Så kan vi tilrettelægge systemet herefter og ikke omvendt, skriver Kit Kjærsgaard, Skovhus Privathospital.

 • Botilbud skal være bæredygtige
  15.01.18 Bæredygtighed

  Man kan ikke arbejde i den sociale sektor uden fokus på bæredygtighed. Både fordi det at tage ansvar for bæredygtighed er en af de vigtigste forudsætninger for et fællesskab, og fordi det er fundamentet for en sund og fremtidsparat virksomhed.

 • Kommunerne skal være eksperter i samarbejde
  27.11.17 Velfærd

  Når de 98 nye borgmestre snart får kæderne om halsen, bliver en af deres fornemmeste opgaver samarbejde mellem kommunen, virksomheder og borgere. I stedet for at kunne alt selv skal kommunerne være eksperter i samarbejde, skriver Grete Mikkelsen.

 • Når beskæftigelse er behandlingen
  29.08.17 Velfærd

  Psykisk og socialt udsatte beboere på botilbud skal have en hverdag som alle andre. Og en hverdag handler om meningsfuld beskæftigelse. Der er brug for, at vi betragter beskæftigelse på linje med behandling, skriver Granhøjens forstander i blogindlæg

 • Hvorfor bruger regionerne ikke ledige pladser i psykiatrien?
  27.03.17 Velfærd

  Tilfredsheden blandt patienterne er den højeste, og taksterne de laveste. Det handler om den private psykiatri. Alligevel vil regionerne lave deres egne pladser. Hvorfor?, spørger direktør fra Skovhus Privathospital Kit Kjærsgaard i blogindlæg.

 • En sejr for troen på tillid og samarbejde
  02.03.17 Velfærd

  Regeringens beslutning om at droppe lovforslag om nye bosteder med tvang skal bruges til at tænke nyt. Vi skal tænke i samarbejde, skriver Granhøjens forstander Grete Mikkelsen i nyt blogindlæg.

 • Ombudsmanden skal se på det gode samarbejde
  13.02.17 Velfærd

  Ombudsmanden har særlig fokus på, om der er problemer i samarbejdet mellem botilbud og de psykiatriske afdelinger. Man fristes til at konkludere allerede nu, at det er der. Derfor er det en god idé også at se, hvor samarbejdet fungerer - og hvorfor?

 • 10 år uden tvang på psykiatriske hospital
  09.02.17 Velfærd

  Samarbejde og sammenhæng er sat i system og fokus på Skovhus Privathospital, der som landets eneste psykiatriske hospital på tiende år behandler patienter med svære psykiske lidelser uden brug af tvang.

 • Konflikter skaber samarbejde
  11.01.17 Velfærd

  Personalet på bosteder skal lære, at bruge konflikter med beboere aktivt som en invitation til dialog og samarbejde. Ellers bliver det en personlig kamp, som tvinger personalet ud i brug af magtanvendelser og beboerne i at bruge vold og trusler.

 • Mere og bedre dokumentation af socialt arbejde
  22.11.16 Ledelse

  Vi skal have fokus på produktet i det sociale arbejde. Derfor skal dokumentationen af det sociale arbejde struktureres og opkvalificeres. Det handler ikke om mængden af dokumentation men tilrettelæggelsen af dokumentationen.

 • God ledelse er garant for kvalitet og faglighed på bosteder
  03.10.16 Velfærd

  Socialtilsynet skal sørge for, at rammerne og fagligheden er i orden på landets bosteder og blande sig mindre i hvordan, de enkelte bosteder vælger at tilrettelægge hverdagen. God ledelse og visitering burde være nok til at sikre kvaliteten.

 • Sig tingene som de er
  15.09.16 Velfærd

  Det mod og den ærlighed, som 50 yngre læger fornylig viste med deres kritik af børnepsykiatrien er forebilledlig. Jeg vil i min blog her forsøge at efterleve deres mod og ærlighed til at sige tingene, som de er. For ellers kan det være lige meget.

Artikler

 • Regeringen er på rette vej i psykiatriplan
  25.09.18 Social

  Patienterne vil opleve større sammenhæng i behandling, når regeringen i nyt psykiatriudspil lægger op til at inddrage de private i behandlingen af retspsykiatriske patienter. Gå videre af den vej opfordrer aktører i psykiatrien.

 • Private kan sikre mere fleksibilitet i psykiatrien
  12.04.18 Sundhed

  Bedre samarbejde mellem privat, regional og kommunal socialpsykiatri kan løse problemer med både ledige og overbelagte hospitalsgange inden for psykiatrien. Vi skal se på den samlede kapacitet, mener Grete Mikkelsen, forstander for Granhøjen.

 • Bosteder skal have styr på medicinhåndteringen
  26.02.18 Velfærd

  Når beboerne på et bosted får medicin skal en lang række krav være opfyldt og følge en helt fast procedure. Skovhus Privathospital mærker lige nu, at mange bosteder stadig er usikre på reglerne og søger rådgivning.

 • Forslag fra socialrådgiver: Hotline skal skabe sammenhæng i psykiatrien
  20.06.17 Velfærd

  En hotline mellem psykiatrien og kommunens sociale indsats. Sådan lyder et konkret forslag fra regionsformand Rasmus Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening. Forslaget kom i debat på Folkemødet arrangeret af Skovhus Privathospital og Granhøjen.

 • Psykiatrien skal styre efter værdier – ikke systemer
  15.06.17 Velfærd

  Vi skal se individuelt på mennesker i psykiatrien og ikke behandle dem efter standarder og skemaer. Det mener Preben Brandt, der er en af landets mest erfarne inden for socialpsykiatrien.

Pressemeddelelser

 • Skovhus Privathospital bliver landsdækkende
  23.04.19 Sundhed

  Danmarks største psykiatriske privathospital Skovhus Privathospital mærker stigende efterspørgsel på behandling og udredning fra patienter i hele landet. Derfor åbner hospitalet nu en klinik på Fyn og en i Aalborg.

 • Skovhus Privathospital åbner i København
  09.02.18 Velfærd

  Skovhus Privathospital udvider og åbner 1. marts en afdeling i København centralt tæt på Kongens Nytorv. Den nye afdeling giver flere mulighed for ambulant behandling.

TILMELD NYHEDSBREV