Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Telefon: 4171 5000 Website: www.kfst.dk E-mail:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Artikler

 • Krav til vandselskaber sparer kunderne penge
  20.02.13

  Forsyningssekretariatet har fastsat prislofter for 2012 og 2013 til landets 326 største vandforsyninger. Lofterne tvinger selskaberne til at effektivisere driften til gavn for kunderne.

Navne

Cases

 • De fire byretter i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding
  15.03.12

  Med domstolsreformen i 2006 blev det besluttet at reducere kraftigt i antallet af retskredse i Danmark. Det betød, at 82 gamle retskredse skulle sammenlægges til 24 nye retskredse og en række nye retsbygninger opføres.

 • P-hus i Aarhus
  13.03.12

  Et nyt parkeringshus i Aarhus er opført og drives som et OPP. Det har været en udfordring, at gøre opgaven interessent for markedet. Dette opnåede man ved, som en del af projektet, også at lade den private part overtage driften af samtlige parkeringspladser i det nye p-hus og eksisterende parkeringspladser i nærområdet.

 • Rigsarkivet
  11.03.12

  På Kalvebod Brygge i København ligger det nye Rigsarkiv. Arkivet er bygget til at kunne rumme omkring 370 hylde-kilometer med arkivalier, hvilket svarer til godt og vel 800 års danmarkshistorie.

 • Skattecenter i Haderslev
  11.03.12

  SKAT i Syddanmark fik i 2009 et nyt kontorhus beliggende i Haderslev Havn.

 • Daginstitution i Skanderborg
  10.03.12

  Med opførelsen af en ny daginstitution til cirka 250 børn fordelt på vuggestue, børnehave, legestue og gæstedagpleje får Skanderborg-borgerne Danmarks største daginstitution og den første OPP-institution.

 • Helsinge skole og svømmehal i Gribskov
  07.03.12

  Helsinge Ny Skole og Svømmehal i Gribskov Kommune opføres som et OPP med offentlig finansiering (svarende til standardmodellens scenarium 3).

Pressemeddelelser

 • Ny analyse af konkurrencen om offentlige indkøb via centrale rammeaftaler
  16.04.15 Ledelse

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige indkøb via centrale rammeaftaler viser, at der for hovedparten af aftalerne har været grundlag for en effektiv konkurrence om at blive leverandør. Men på hver sjette aftale endte alle bydende virksomheder også med at blive leverandør.

 • Ny redegørelse: Stort potentiale for mere konkurrence om offentlige opgaver
  18.12.14 Velfærd

  Blandt de ti kommuner, der skabte konkurrence om flest opgaver i 2013, konkurrenceudsatte man i gennemsnit 33 pct. af de udbudsegnede opgaver. I de ti kommuner med de laveste konkurrenceudsættelsesgrader var gennemsnittet på 20,2 pct. Ny redegørelse afslører stort potentiale.

 • Få kommuner byder på egne opgaver
  23.10.14 Velfærd

  Kun få kommuner og offentlige myndigheder byder selv på opgaver, de har sendt i udbud. Det viser ”Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud”, som Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet.

 • Folkeoplysningsforbund ændrer vedtægter
  19.12.12

  Folkeoplysningsforbundet FOF har forpligtet sig til at ændre en bestemmelse i sine vedtægter om, hvordan lokale FOF-foreninger må etablere sig og drive virksomhed. Det sker efter et møde i Konkurrencerådet i dag.

 • Meget stort potentiale for konkurrence om offentlige opgaver
  18.12.12

  Offentlige myndigheder kan høste betydelige gevinster ved at skabe mere og bedre konkurrence om offentlige opgaver. Mange flere opgaver kan sendes i udbud. Og indkøberne kan blive endnu bedre til at sikre, at der er konkurrence ved udbud.

 • Ny strategi skal forebygge lovbrud
  29.10.12

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter i de kommende år ekstra fokus på at forebygge overtrædelser af konkurrencereglerne. En ny strategi skal øge virksomhedernes evne og vilje til at overholde reglerne. Når virksomhederne har et solidt kendskab til konkurrencereglerne og viljen til at efterleve dem, minimeres sandsynligheden for, at de begår lovovertrædelser. Det skaber en mere effektiv konkurrence til gavn for både forbrugere og virksomheder.

 • Offentlige myndigheder ser OPP som en succes
  12.10.12

  Offentlige myndigheder oplever offentlig-private partnerskaber (OPP) som succesfulde, men ressourcekrævende. Deres erfaring er, at OPP kan skabe mere innovative løsninger og højne kvaliteten af de offentlige bygge- og anlægsprojekter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag en undersøgelse af erfaringerne fra de eksisterende 13 danske OPP-projekter.

 • Offentlige myndigheder ser OPP som en succes
  11.10.12

  Offentlige myndigheder oplever offentlig-private partnerskaber (OPP) som succesfulde, men ressourcekrævende. Deres erfaring er, at OPP kan skabe mere innovative løsninger og højne kvaliteten af de offentlige bygge- og anlægsprojekter.

 • Agnete Gersings kommentarer til konkurrencelovsudvalgets rapport
  10.04.12

  Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn har i dag offentliggjort Konkurrencelovsudvalgets rapport. Rapporten indeholder en række anbefalinger til at styrke efterlevelsen og håndhævelsen af konkurrenceloven i Danmark. Agnete Gersing har deltaget i udvalget i sin egenskab af direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 • KMD har tilskyndet kommuner til at undlade udbud
  28.03.12

  KMD har i perioden 2004-2009 haft en strategi om at tilskynde kommuner til at undlade at sende it-kontrakter i lovpligtigt udbud. Konkret fik fire kommuner tilbudt rabatter, hvis de i stedet for at sende deres køb af lønsystem i udbud indgik en aftale med KMD.

 • Brev til kommunerne om aftaler om alkoholpriser
  27.03.12

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt brev til alle landets kommuner. Brevet vedrører aftaler om mindstepriser på alkohol, som er i strid med konkurrencereglerne. Restauratører har flere steder indgået en sådan aftale på initiativ fra den lokale bevillingsmyndighed.  

 • OPP får bedre vilkår
  06.03.12

  Myndigheder og private virksomheder skal være bedre til at bruge offentlig-private partnerskaber (OPP). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag en standardmodel for OPP med det formål at gøre samarbejdet mere tilgængeligt.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner