Effektiv drift sikrer flere muligheder i psykiatrien

Social

04/04/2019 07:00

Janni Dams Knudsen

Psykiatri Plus investerer i udvikling af virksomheden, så den kan levere endnu bedre tilbud til kommuner og borgere.
Fra et isoleret liv i kamp med psykoser og i nogle tilfælde et misbrug til reel kontakt til venner og familie og en begyndende relation til arbejdslivet. Sådan er situationen for flere af de borgere, som den private virksomhed Psykiatri Plus har hjulpet i løbet af 2018.

PsykiatriPlus er med til at forny behandling i psykiatrien

" Psykiatri Plus leverer en service, som kommuner ikke selv kan tilbyde til deres borgere med en svær psykisk sygdom og i visse tilfælde misbrug. Det gør vi med socialpsykiatriske botilbud og socialfagligt erfarne vikarer, der hjælper med at få det offentlige behandlingssystem til at fungere," fortæller adm. direktør i Psykiatri Plus A/S, Henrik Sven Sørensen, i anledning af årsresultatet for 2018.    Bedre rammer og faglig udvikling ”Vi har investeret massivt i bedre fysiske rammer og faglig videreuddannelse af vores fastansatte på botilbuddene og supervision af vores vikarer. Det har fået et stigende antal kommuner og sagsbehandlere til at kontakte os i 2018 på vegne af borgere, der har brug for hjælp. Vi har været godt fyldt op med det antal beboere, vi kan hjælpe”, siger Henrik Sven Sørensen.   Et af principperne i Psykiatri Plus er at holde fast i en god normering med engagererede og fagligt dygtige medarbejdere.   ”Der er knap 100 socialfagligt uddannede på vores to centre, der ligger i områder med få arbejdspladser. Det er socialpædagoger, sosu-assistenter, sygeplejersker og med anden socialfaglig baggrund. I 2018 har vi satset kraftigt på en videreuddannelse af alle inden for den såkaldte narrative tilgang, der giver beboerne en mere positiv tilgang til deres eget liv”, siger direktøren.     Specialiserede botilbud og vikarer I år 2018 er botilbuddene også blevet mere specialiserede i deres behandling. Der er oprettet en ungeafdeling som en del af det ene botilbud, og så er der en demensafdeling som en del af det andet. Det giver mulighed for en mere målrettet tilgang for personalet.   Der er også kommet helt nye og moderne rammer. Psykiatri Plus har bygget 8 nye boliger/lejligheder og café i Odsherred. 26 mio. kroner er investeret i bedre rammer for beboerne.   ”Vi er på rette vej i Psykiatri Plus, og har også fået anerkendelse af Socialtilsynet Det er ikke altid tingene lykkes, men vi er rigtig langt i vores indsats på botilbuddene, og vores vikarer er efterspurgte – blandt andet fra plejecentre. Vi har særlige vikarteams, der er er gode til at håndtere mennesker med demens og udadreagerende adfærd. Det er en stor hjælp på plejecentre. Og vi løser også opgaver i folks egne hjem, hvor vi støtter mennesker med demens.”   En sund økonomi sikrer stabilitet Efterspørgslen fra sagsbehandlere og offentlige institutioner betød, at Psykiatri Plus i 2018 nåede en omsætning på 143 mio. kroner, og endte med et resultat på 14 mio. kroner, som blandt andet bruges til at udvide de nuværende botilbud med.   ”Vi er glade for, at vi har en sund økonomi. Det giver os mulighed for at blive bedre til vores arbejde. Det sikrer stabilitet og kvaliteten.”   Psykiatri Plus fylder også mere i debatten om psykiatrien i Danmark. Henrik Sven Sørensen har en ambition om at påvirke, hvor det giver mening.   ”Sundhedsstyrelsen vurderer, at tæt på én million danskere har problemer med den mentale sundhed. Mange søger hjælp i psykiatriske system. Og vi oplever, at det mange steder ikke fungerer optimalt i behandlingssystemet. Derfor prøver vi at komme med vores input. Sammen skal vi prøve at finde en bedre vej”, siger adm. direktør i Psykiatri Plus, Henrik Sven Sørensen.   Læs de 10 bud på en bedre psykiatri fra Psykiatri Plus og brancheorganisationen, Sundhed Danmark.

Mest Læste

Annonce