Sorgenfrey om Ledelseskommission: Træffere og forbiere men også kun første skridt

Ledelse

22/06/2018 06:26

Nick Allentoft

Det er en undladelsessynd, at overse betydningen af medarbejderne og MED-systemet, skriver FTFs formand, Bente Sorgenfrey, om Ledelseskommissionen, som hun ellers mener har flere fuldtræffere.
Kommissionens anbefalinger sætter flere fornuftige perspektiver op for offentlig ledelse. FTF er enig i, at borgerne og kerneopgaven skal i centrum og at de offentlige ledere skal have mere ledelsesrum. For at det kan lykkes, må regeringens Sammenhængsreform levere mere konkrete bud på opgøret med overstyringen.
 

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

En af kommissionens pletskud er anbefalingen om, at politikerne skal holde sig fra at gribe ind på detailniveau, når der gennemføres store reformer, som vi har set det på ex. beskæftigelsesområdet. Det samme gælder, når enkeltsager rammer den politiske dagsorden og forårsager politisk handlingsiver. Det er nogle af de væsentlige kilder til en overstyring, der lag på lag forplanter sig fra led til led i styringskæden. Resultatet bliver, at lederne skal bruge en stor del af deres fokus på at imødekomme politikernes behov for styring og sørge for at der dokumenteres på deres institutioner. Det tager tid fra den faglige ledelse, der er helt central for ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

En anden fuldtræffer fra kommissionen er behovet for, at de offentlige ledere er i kontakt med det, de leder. Kommissionens undersøgelse har vist, at nogle offentlige ledere har alt for mange medarbejdere at være personaleledere for. Og som kommissionen rigtig siger i deres anbefaling: ”Man kan ikke lede nogen, man ikke er i kontakt med”. Det er derfor positivt, at kommissionen anbefaler, at der indsættes flere ledere, eller arbejdes med den konkrete organisering af spændet mellem ledere og medarbejdere.

Kommissionen skal også have ros for at fokusere på, at offentlige ledere skal udvikle sig, at det kræver høj kvalitet i lederuddannelserne og at topledelserne skal gøre en særlig indsats for at styrke ledelsesidentiteten hos nye ledere. Det kan vi fuldt ud tilslutte os og supplere med en understregning af, at arbejdet ikke stopper her. Det er også en opgave for topledelserne at sørge for sparring undervejs i uddannelsen og at lederen får mulighed for at omsætte uddannelsen i praksis, så det kommer organisationen til gode.   Forbieren og undladelsessynden
  Desværre er der også en klar forbier blandt Ledelseskommissionens anbefalinger.
 

Det undrer, at kommissionen har kastet sig over SU-/MED-systemet og overenskomsterne, som områder, hvor der skal fjernes regler. I flere kommuner, som Ballerup, Odder og BUF København, ser topledelserne SU-/MED-systemet som en investering i bedre og mere ledelse.

Her bruges SU-/MED-systemet som et værktøj til at få medarbejdernes faglige viden og ideer tidligt ind i beslutningsprocesserne. Man opnår at ledere og medarbejdere i fællesskab finder løsninger, når kerneopgaven skal udvikles og der skal effektiviseres og afbureaukratiseres. Kommissionens egen undersøgelse fra 2017 viser, at kun 10 pct. af lederne ser samarbejdet med de faglige organisationer som en begrænsning for deres arbejde. Vores anbefaling til det videre arbejde er at se på de gode eksempler på, hvordan lederne kan få mere ud af SU-/MED-samarbejdet i deres organisationer.

Hvis vi skal pege på en undladelsessynd i kommissionens arbejde er det da også, at der mangler en mere konsistent fokus på at politikere og ledere skal inddrage medarbejdernes faglige viden og ideer langt tidligere i beslutningsprocesserne. Der er brug for tillid og samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere for at udvikle kerneopgaven og understøtte den lokale udviklingsstrategi.

Regeringens Sammenhængsreform skal bane vejen for mere rum til ledelse

Ledelseskommissionen fortjener ros for selv at have gennemført en omfattende inddragelsesproces. Kommissionens medlemmer har rejst landet tyndt for at drøfte sine overvejelser med offentlige ledere og den har leveret et solidt analysemateriale i form af en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der giver os vigtig viden om offentlig ledelse.  Det er et godt grundlag for at fortsætte debatten om offentlig ledelse, som forhåbentlig kommer til at leve videre og sætte solide aftryk i praksis i de offentlige organisationer.

En endelig vurdering af Ledelseskommissionens anbefalinger, må afvente, hvordan de kommer til at spille ind i regeringens højtprofilerede Sammenhængsreform, der skal komme med et samlet bud på udviklingen af den offentlige sektor. Her er Ledelseskommissionens bidrag kun et første skridt. I FTF tror vi ikke på noget quick fix, der kan skabe mindre styring og mere rum til faglig ledelse i den offentlig sektor. Der er brug for et langt sejt træk på mange fronter både lokalt og centralt, hvor alle aktører skal bidrage.

Vi er klar til at tage del i arbejdet. 

 

Mest Læste

Annonce