Tre eksperter om styring og ledelse efter NPM

Ledelse

21/02/2017 14:29

Nick Allentoft

Forhadt styringsregime får både tæsk og ros af ledere og forsker. Mogens Hegnsvad skriver fra debatmøde, der gav NPM kunstigt åndedræt.
Direktøren for Danske Regioner, Adam Wolf, tager nu en anelse afstand fra artiklen i Information i november 2016, hvor New Public Management blev erklæret død.   I sit oplæg lagde Adam Wolf på en mild humoristisk måde afstand til overskriften i  den artiklen, og dermed var opmærksomheden på plads ved et velbesøgt debatmøde i Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse. 

Mens vi venter på Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

Stik modsat mødets overskrift "Styring og ledelse efter NPM" viste det sig, at Adam Wolf, Lene Sommer og Lene Holm Pedersen stadig ser elementer i NPM, der må fastholdes. Debatten om nuancerne er således igang, og her er den danske fortolkning af NPM afgørende.

  Den danske styringsmodel Det stort set alle lægger afstand til i disse tider er nemlig den udgave af NPM, der er vokset frem i Danmark. Den danske forvaltningspraksis har været centralisering, hvor NPM anviste decentralisering. Andre træk i den danske praksis er overdreven omfang af målinger, dokumentation og bureaukratisering.   "Vi må derfor finde tilbage til de bedste sider af NPM anbefalinger", mente Adam Wolf. Han gav et historisk rids af NPM, hvor han hyldede den indledende udvikling i 80`erne og udrulning af mange fornuftige ting i 90`erne. Men så sker forfaldet i 00`erne, hvor Wolf især pegede på 2008/09 som for alvor satte centralisering og standardisering som retning. Det hæmmede motivationen hos både medarbejdere og ledere, og kontraktstyring mm blev en øvelse for de få øverste ledelseslag, mens borgere og medarbejdere måtte se til og tåle.   Kontraktstyring kan måske være godt nok, men man glemmer den vigtige forudsætning, at kontrakten blev lanceret som en måde at decentralisere - "at skabe frihed" til den lokale styring.   LÆS OGSÅ: Studerende Rasmus Baltser's blog fra debatmødet Bureaukratiet kvæler driften Wolf sammenfattede sine anbefalinger som en rehabilitering af styring. 
Hvor centralisering og decentralisering skal stå i en åben balance, hvor de centrale mål kan stå klare i en meget mere enkel form, der giver rum for lokal ledelse og inddragelse af medarbejdere og borgere. Vi må trække på NPMs fordele - sagde Wolf -, som er god ledelse, decentralt råderum, effektivisering og brugerinddragelse.

Else Sommer lagde i sit indlæg vægt på vilkårene for driften - hun talte med baggrund i en årrække med stort driftsansvar, senest i Københavns Kommune (i dag direktør i Dansk Magisterforening). Rammebetingelserne er for dårlige. Kompleksiteten er for stor - tynget af uoverskuelige regler og faglig viden micet med nyere styring hvor bureaukrater sætter sig på magten. 

"Bureaukrater kan ikke afbureaukratisere", sagde hun, men hvem og hvordan stod ikke klart. Driften af kerneydelserne har store variationer, og kan ikke puttes ind i en central stram styring.    Selvfølgelig skal der ledes politisk og centralt, men det drukner i dag i teknikaliteter og detaljeret styring langt fra kernedriften.   Respekt for kernedrift og faglighed Else Sommer udtrykte, at man ikke kommer langt med afbureaukratisering og decentralisering, før vores velfærdsmodel bliver ændret til at kunne håndtere kernedriften bedre. Dertil må trækkes på ansvarlighed hos de der er nærmest kernedriften, borgere og fagprofessioner. Der må trækkes på flere slags faglighed. Endelig, der må mere forudsigelighed til - styring må respektere den konkrete organisations tid og rum - sluttede ommer sin opsamling.

Lene Holm Pedersen, Professor på CBS, samt tilknyttet Kora, har sammen med forskerkolleger de senere år gjort den politologiske forskning konkret anvendelig, og det flød da også med råd i en lind strøm fra professoren. Hun startede sit indlæg med at beklage sig over den debat om "efter NPM", som var havnet i to modsatrettede positioner med styringsoptimister og tillidsoptimister i hvert sit hjørne.

Den ene ser en "one size fits all" standardstyring, den anden ser kun retskrav og ressoucer. I praksis fungerer meget forvaltning som et organisatorisk for stejlt hierarki, nok med evne til at legitimere sig udadtil men dekoble indadtil. Ny styring og nye mål implementeres for hurtigt og for dårligt, og uden inddragelse.   "Styring der opleves kontrollerende frem for understøttende kan udhule den indre motivation", sagde Lene Holm Pedersen.   Lene Holm Pedersen viste flere cases for at underbygge sine anbefalinger af, at der skal kunne ledes lokalt. Decentralisering er en forudsætning for at kunne skabe lokal sammenhæng mellem styring og motivation.    "Målinger og målsætninger er ikke det samme", sagde hun, og tilføjede, at man må vælge klare målsætninger der giver mest mening og samtidig motivation.   Læs meget mere om NPM-debatten på temasiden her

Mest Læste

Annonce