Preben Melander har Stine Bosse, Ingolf Gabold, Christian Have, Lone Hertz, Steen Hildebrandt, Kasper Holten, Ole Fogh Kirkeby og Jørgen Huno Rasmussen med i en ny bevægelse.

Opråb fra meningsdannere: Vi har et overreguleret samfund med kronisk stress

Med oplæg til en ny social bevægelse er en række højt profilerede personligheder gået sammen med professor Preben Melander om en ny retning for samfundets udvikling. “Vi har skabt et skizofrent og splittet samfund, der befinder sig i et vedvarende spændingsfelt mellem borgernes materielle velfærd og menneskers eksistentielle behov for mening, værdi, udfoldelse og udsyn,” mener de.

Danmark står i et kulturelt og socialt vakuum, som kalder på kunsten og kulturen, lyder det fra et nyt initiativ, der skal bringe kunst og kultur mere centralt ind i udviklingen af fremtidens danske samfundsmodel. Initiativtagerne vil præge de værdier, der er i udvikling, og inviterer folket med ved at kalde det en bevægelse for samskabelse.

“Bevægelsen skal have rod i en bred folkelig medinddragelse, som mobiliserer og involverer mennesker på alle niveauer og sektorer i samfundet,” lyder det.

Lederskabshøringen

Med Lederskabshøringen vil DenOffentlige.dk skabe rammerne for en reformation. Vi vil forene vores læsere - fra den menige borger til den offentligt ansatte og de ledere, der har ansvaret - om en ny konstruktiv retning.

Se tidligere indlæg af bl.a. Preben Melander, Jens Christian Birch og Torben Beck Jørgensen her

Professor Preben Melander fra CBS har samlet en række kendte meningsdannere om initiativet SACRE, der fra begyndelsen har opbakning fra Stine Bosse, Ingolf Gabold, Christian Have, Lone Hertz, Steen Hildebrandt, Kasper Holten, Ole Fogh Kirkeby og Jørgen Huno Rasmussen. De sidder alle i et akademi, som skal “iværksætte og kvalitetsudfordre”.

Ifølge en baggrundsartikel, som udgives på DenOffentlige.dk i dag,  om den nye bevægelse er demokratiet i mange henseender sat på stand-by, og Danmark er “på vej mod et fragmenteret, centralistisk og overreguleret samfund, som er i kronisk økonomisk stress, og som magteliten tror, at man kan opretholde gennem åndløs teknologi, regulering, kontrolmekanismer og tælleregimer.”

 

Globaliseringen opløser nationen

Med SACRE ønsker initiativtagerne et opgør med eksperter og ensretning.

“Ekspertvældet har i dag sat sig grundigt på samfundets værdiskabelse og koloniserer og dominerer ikke kun borgernes og producenternes tankesæt, men også politikernes og fagfolkenes udsyn. Det er tallene, teknologierne, tælleregimerne, der sætter dagsordenen for samfundets udvikling og ikke menneskers udfoldelse, kreativitet og forsøg på at skabe samfundet,” mener man, og peger på, at det er en global tendens, der netop øger kravet om, at Danmark finder sit spor og sin retning.

Læs også:

Interview med Preben Melander: Professor på barrikaderne

Preben Melander: Lederskabsreformationens udfordring til demokratiet 

 

“Verden, staten og samfundet hænger finansielt og kulturelt mere sammen end nogensinde og udgør en ramme for menneskers tænkning, åndsliv og sociale udfoldelse. Men denne globale økonomiske afhængighed har skabt et socialt og kulturelt vakuum. Vi har som samfund mistet vores selvstændige dømmekraft, værdimæssige refleksioner, menneskelige udsyn og sociale navigationsevne,” fremgår det af baggrundsartiklen som er forfattet af Preben Melander.

Artiklen peger på, at mennesker er individer med følelser, behov, talenter og sociale potentialer, og derfor er det meningsløst at samfundsudviklingen har en retning, der kun svært rummer mangfoldighed og kompleksitet.

“Vi står med en række fælles basale sociale udfordringer med at genopdage, forsvare og forankre et bæredygtigt sammenhængende fællesskab, som borgerne kan identificere sig med og føle ejerskab til. Hvad nytter det at have moderne kommunikationsmedier, hvis de blot afspejler elitens behov og samfundets materielle værdier, meningsskabelsens tomhed, ligegyldighed og almindelige overfladiskhed?” spørger den.  

SACRE ønsker således at kunsten og kulturen indtænkes for at finde ind til de værdier, som det danske samfund skal stå på i fremtiden.  

 

Kunst og kultur skal frigøre samfundet

“Ikke som politiske instrumenter, styringskoncepter og fælles normer og kompetencer. Men som inspirerende visioner og dannelsesgrundlag, alternative sociale mulighedsrum, meningsskabende holdepunkter og nye sociale og menneskelige udtryksformer,” påpeger artiklen.

Med SACRE vil initiativtagerne således skabe mere frihed og rum til at gøre op med den nuværende udvikling i samfundet.

“Men det forudsætter, at vi får lov og rum til at gøre det. At vi har friheden, lysten og drivkræfterne til at udfordre virkeligheden. Her kommer kunsten ind som en evig og uendelig energikilde til at mobilisere menneskers lyst, intuition, mod, risici, motivation, entusiasme, magi, frihedstrang, vildskab etc. Kunsten skal og kan ikke alene skabe sammenhængskraft, men snarere mobilisere og understøtte opbrud, mangfoldighed og udsyn. Kunsten tager afsæt i menneskers livsverden, drømme og fantasi og improvisationsevne,” fremgår det om SACRE’s fokus på kunst, mens kulturen er koblet på som en væsentlig kanal til involvere og inddrage danskerne.

“Kultur kan være eksistentielt berigende og socialt mobiliserende, især hvis mangfoldigheden bevares, og hvis den understøtter menneskers læring, kritiske samfundssyn, nytænkning og kreativitet, dvs. tager afsæt i fællesskabets fornyelse. Kulturen kan således både virke mobiliserende og begrænsende for menneskers refleksionsevne, kreativitet og udfoldelse.”

Således er afsættet for SACRE “en ny social bevægelse, der skal levere et alternativt perspektiv til fremtidens samfundsskabelse gennem kunst og kultur som en mangfoldig drivkraft og et åbent debatrum.”

SACRE præsenteres onsdag 4. februar ved et arrangement i Det Kongelige Teater.

 

FAKTA om SACRE

SACRE har som sit grundlæggende manifest at frigøre samfundet for dets begrænsende institutionelle rammer gennem at skabe en folkelig frigørende debat og bevægelse. Derfor sætter SACRE fokus på Society, Art, Culture, Risk (risiko) og Emancipation (frigørelse).

 

SACRE er derfor skabt som en bred social bevægelse, iscenesat af frivillige ildsjæle, som vil være med til at skabe et nyt meningsfuldt menneskebåret fællesskab som modspil til det eksisterende materialistiske systembårne samfund. Det tager afsæt i de alternative bæredygtige samfundsideer, som en række tyske og franske filosoffer har manifesteret over de sidste 50 år (Arends, Habermas, Deleuze, Sartre m.fl.), og som mange mennesker lader sig inspirere af.

 

Bevægelsen skal have rod i en bred folkelig medinddragelse, som mobiliserer og involverer mennesker på alle niveauer og sektorer i samfundet. SACRE er en græsrodsbevægelse, som skal bæres af menneskers lyst, vovemod og behov for åndelig udfoldelse.

 

Emneord: Lederskab, Kunst, Kultur, Samskabelse, Moderniseringsprogrammet, SACRE, Preben Melander, Stine Bosse, Ingolf Gabold, Christian Have, Lone Hertz, Steen Hildebrandt, Kasper Holten, Ole Fogh Kirkeby, Jørgen Huno Rasmussen
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 15.11.16 Hanne Lommer
  Kreativitet med bredde...

  Ja, Nogen mener måske at være lidt klogere, når de benytter- og udtrykker sig med ord, som Vi andre ikke helt forstår.
  Men, sådan skal det ikke være- måske De nu lærer at tale Dansk, så Vi alle forstår meningen med Deres Guldkorn!
  Kreativitet skal jo helst forstås- & "gå hånd i hånd med os alle"!

 • 09.12.14 Erik Schmidt
  Sacre

  Fremragende initiativ! Hvordan vil I udbrede ideerne og aktiviteterne til resten af landet? Mange hilsner

 • 06.12.14 Hanne Lommer
  Når personligheder slutter sig sammen, vil fortælle og medvirke til at gøre en forskel...

  Vil I gøre en reel forskel,
  en forskel for Kulturen,
  Så skal I tale Med folket...

 • 05.12.14 Søren G Olesen
  Sacre

  Hmmmm ....bred folkelig appel og der henvises til folk som Arent mv. Det er da udmærket at disse ledelsesguruer nu vil ytre sig om disse forhold, men hvorfor skal vi lytte til dem nu, når de i en årrække har levet af levere varm luft til et hungrende ledelsesmarked? Måske de skulle tage deres selvopgør mere alvorligt, og frem for at henvise til franske filosoffer, så anlægge et mere realistisk analytisk niveau for at finde nogle svar på disse spørgsmål. At de nu vil gå i bekendelsesmode gør ikke det store indtryk.

 • 15.02.14 Søren Dige
  Sacre

  Enig med Helge Larsen. Tror dog fuldt ud på at sacre's intention er fantastisk men skal det udvikle sig FOLKELIGT skal sproget ændres. Det er egentligt interessant at de kloge hoveder ikke selv er bevidste om det !!!

 • 14.02.14 Helge Larsen
  SACRE

  Enig i analysen, men resten fremstår som elitært højravende akademisk snak. Valget af navnet "SACRE" (hellig på dansk) baseret på forbogstavet for udenlandske ord fortæller vist alt. Det ligner mest af alt endnu et nyt ekspertvælde.

 • 08.02.14 Christina Viderup Eriksen
  fantastisk!

  Mere af det!
  Det er både nødvendigt at pege på og adskille sig fra og derved udskille noget fra mængden for at kaste lys over en ny retning.. En tiltrængt ny retning! Bring in air!

 • 08.02.14 Trine Helt
  Modreaktion eller bevægelse

  Jeg er meget enig i, at kunsten kan være med til at vise veje til en fri ramme for den enkelte - det kan i mine øjne ALT være med til - skabelse er så meget andet. Men super at byde ind med kunsten som ansporing, øjen-åbner, frihedsskabende..... Jeg er så ikke enig i, bevægelsens formulerede grundlag (som jeg læser det af denne artikel): at I vil gøre op med den nuværende udvikling i samfundet......Her kommer der noget kamp og mission ind....og det splitter fokuset for mig...ønsker I kamp eller udvikling/ny kurs? Det er min erfaring/viden, at kamp afføder kamp, -og altså ikke udvikling i den retning, som I også beskriver, at I ønsker. Mit råd er: Slip jeres fokus på "de andre" helt, og send energien ind i det, I ønsker at dele/videregive, dét som er den anden vej.....

 • 06.02.14 Susie Haxthausen
  sacre

  Har lige læst ovenstående - med besvær. Det var dog en kolossal masse ord! Faktisk meget elitært. Hvis man vil inspirere til en folkelig bevægelse, så er dette ikke måden. I øvrigt synes jeg, at "vi"= os alle sammen, tages til indtægt for ganske meget, som jeg ikke vil vedkende mig.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også