”Grundlæggende ligger mange opgaver godt i den offentlige sektor. Men der er et stort potentiale især i forhold til nytænkning og innovation ved, at offentlige og private parter går sammen,” sagde næstformand i FTF, Kent Petersen. Foto: FTF.

Erhvervsfolk støtter forslag om ny enhed for offentlig-privat samarbejde

Infrastruktur

13/06/2015 17:02

Nick Allentoft

Opret en national enhed med viden og rådgivning om offentlig-privat samarbejde. Sådan lyder et forslag fra LO og FTF, som ved en debat på Folkemødet i dag fik opbakning fra erhvervslivet.
”Hvordan kan vi bruge offentlig-privat samarbejde til at skabe vækst og arbejdspladser? Det er et vigtigt spørgsmål, og derfor har LO og FTF sammen foreslået, at vi opretter en national OP-enhed, som kan samle viden og rådgive parterne”, sagde næstformand i FTF, Kent Petersen, ved en debat, som Forsikring & Pension og FTF sammen havde arrangeret på Folkemødet på Borholm i dag.   I panelet sad også Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv, Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck, Ulrik Rokkedal Therkildsen, direktør i Philips HealthCare Danmark og Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i Forsikring & Pension. Der var bred opbakning til fagbevægelsens forslag.

”Jeg er enig i, at vi skal have en OP-enhed. Vi skal have en kreativ proces og finde ud af, hvad sådan en enhed skal. Udgangspunktet er, at det er vigtigt, at vi ikke skal starte forfra hver gang, og det er vigtigt at få samlet kompetencerne. Presset på den offentlige sektor er stort og bliver det også i fremtiden”, sagde Jens Klarskov, Dansk Erhverv.

Han mener, man kan udvikle et marked ved at inddrage aktører fra erhvervslivet i god tid sammen med den offentlige sektor.   Allan Søgaard (Falck) pointerede desuden, at der er et stort potentiale i at eksportere nye modeller for at varetage velfærdsopgaverne til andre lande. At man ikke skal undervurdere de muligheder, der ligger i udvikle helt nye markeder inden for fx sygehusdrift. Om forslaget om en OP-enhed sagde han:    ”Vi skal have kompetencerne samlet. Enheden skal være så attraktivt, at parterne har lyst til at bruge den. Den skal have en pull-effekt og ikke psuh-effekt, så den skal måske ikke nødvendigvis tilføres så meget myndighed”.   ”Hvordan kan vi bruge offentlig-privat samarbejde til at skabe vækst og arbejdspladser? Det er et vigtigt spørgsmål, og derfor har LO og FTF sammen foreslået, at vi opretter en national OP-enhed, som kan samle viden og rådgive parterne”, sagde næstformand i FTF, Kent Petersen, ved en debat, som Forsikring & Pension og FTF sammen havde arrangeret på Folkemødet på Borholm i dag.   I panelet sad også Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv, Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck, Ulrik Rokkedal Therkildsen, direktør i Philips HealthCare Danmark og Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i Forsikring & Pension. Der var bred opbakning til fagbevægelsens forslag.   ”Jeg er enig i, at vi skal have en OP-enhed. Vi skal have en kreativ proces og finde ud af, hvad sådan en enhed skal. Udgangspunktet er, at det er vigtigt, at vi ikke skal starte forfra hver gang, og det er vigtigt at få samlet kompetencerne. Presset på den offentlige sektor er stort og bliver det også i fremtiden”, sagde Jens Klarskov, Dansk Erhverv.   Han mener, man kan udvikle et marked ved at inddrage aktører fra erhvervslivet i god tid sammen med den offentlige sektor.   Allan Søgaard (Falck) pointerede desuden, at der er et stort potentiale i at eksportere nye modeller for at varetage velfærdsopgaverne til andre lande. At man ikke skal undervurdere de muligheder, der ligger i udvikle helt nye markeder inden for fx sygehusdrift. Om forslaget om en OP-enhed sagde han:    ”Vi skal have kompetencerne samlet. Enheden skal være så attraktivt, at parterne har lyst til at bruge den. Den skal have en pull-effekt og ikke psuh-effekt, så den skal måske ikke nødvendigvis tilføres så meget myndighed”.   Nye modeller   Ulrik Rokkeldal Therkilsen pointerede, at det er vigtigt, at både de offentlige og private parter arbejder med det, de er bedst til.   ”Vi har nogle private, der fx drifter maskinparken på et sygehus. Så kan vi gøre det, vi er dygtige til, og de offentligt ansatte kan levere de varme hænder og den omsorg, de er dygtige til”, sagde han.   Han argumenterede også for, at man kan tænke i nogle helt nye modeller for betaling og fordeling af risici. Fx at den private part først får betaling, når effekten af deres løsning er sket.    Per Bremer Rasmussen (Forsikring & Pension) påpegede også det positive i nye konstruktioner:    ”Der er nogle fantastiske gevinster ved at tænke i nye konstruktioner. Vi skal ud over den modvilje, der er mod at overlade opgaver fra kommuner til andre.  Og så er den tidshorisont, som kommunerne har, for kort. Den gør det svært at planlægge langsigtet”, sagde han.   Der var enighed i panelet om, at samarbejdet skal være til gavn for begge sektorer, og at der er opgaver, som den offentlige sektor er bedst til.    ”Grundlæggende ligger mange opgaver godt i den offentlige sektor. Men der er et stort potentiale især i forhold til nytænkning og innovation ved, at offentlige og private parter går sammen,” sagde Kent Petersen.   Ulrik Rokkeldal Therkilsen pointerede, at det er vigtigt, at både de offentlige og private parter arbejder med det, de er bedst til.   ”Vi har nogle private, der fx drifter maskinparken på et sygehus. Så kan vi gøre det, vi er dygtige til, og de offentligt ansatte kan levere de varme hænder og den omsorg, de er dygtige til”, sagde han.   Han argumenterede også for, at man kan tænke i nogle helt nye modeller for betaling og fordeling af risici. Fx at den private part først får betaling, når effekten af deres løsning er sket.    Per Bremer Rasmussen (Forsikring & Pension) påpegede også det positive i nye konstruktioner:    ”Der er nogle fantastiske gevinster ved at tænke i nye konstruktioner. Vi skal ud over den modvilje, der er mod at overlade opgaver fra kommuner til andre.  Og så er den tidshorisont, som kommunerne har, for kort. Den gør det svært at planlægge langsigtet”, sagde han.   Der var enighed i panelet om, at samarbejdet skal være til gavn for begge sektorer, og at der er opgaver, som den offentlige sektor er bedst til.    ”Grundlæggende ligger mange opgaver godt i den offentlige sektor. Men der er et stort potentiale især i forhold til nytænkning og innovation ved, at offentlige og private parter går sammen,” sagde Kent Petersen.

Mest Læste

Annonce