Kræftplan mangler ernæring

Velfærd

30/8/16 8:08

Regeringens forslag til Kræftplan IV indeholder mange fine initiativer, men savner noget helt grundlæggende: Mad og måltider. For jo bedre ernæringstilstand, des bedre udgangspunkt har patienterne for at komme igennem sygdom og genoptræning.

I sidste uge kunne Kost & Ernæringsforbundet – som en del af ’kost og cancer’-samarbejdet på Christiansborg – præsentere en undersøgelse blandt 500 kræftpatienter. Undersøgelsen taler sit tydelige sprog: Næsten halvdelen af respondenterne (47 pct.) er ikke blevet informeret om eller vejledt i kost og ernæring i forbindelse med deres kræftsygdom. Det skal holdes sammen med, at halvdelen af patienterne melder, at de har tabt sig i forløbet.

Kost & Ernæringsforbundet på DenOffentlige

Kost & Ernæringsforbundet er redaktør for eget indhold på DenOffentlige og udgiver artikler, blogs, cases, synspunkter og pressemeddelelser om, af og for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige.

Læs mere om Kost & Ernæringsforbundet her.

Læs mere om at blive redaktør for eget indhold her.

Nedsætter infektioner
Overlæge og professor Henrik Højgaard Rasmussen, leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme og Center for Tarmsvigt ved Aalborg Sygehus, bakker i en pressemeddelelse op om, at ernæring og ernæringsrådgivning spiller en vigtig rolle for kræftpatienter:
- Vi ved, at den rigtige ernæring til f.eks. patienter med mave-tarm-kræft, som opereres, kan nedsætte komplikationer og infektioner med omkring 40 procent. Samtidig kan vi se, at ernæringsterapi giver øget livskvalitet, ligesom enkelte studier viser en forbedret overlevelse. Effekten af ernæringsrådgivning er betydningsfuld for en forbedret livskvalitet. Derfor er større fokus på ernæring afgørende.

Ernæring skal være en del af tilbuddet
For Kost & Ernæringsforbundet er det vigtigt, at der sættes tidligt ind. Vi peger ikke kun på ernæringsscreening som et af værktøjerne, men siger også: Lad os nu gøre ernæringsvejledning og behandling til en integreret del af det tilbud, kræftpatienterne får. Det kræver kliniske diætister, der i tæt samarbejde med sygehusets køkken kan give patienterne den rigtige ernæring i den rigtige konsistens. Og det kræver et tæt samarbejde mellem sygehuse og kommuner, så indsatsen omkring patientens ernæring ikke går tabt, når patienten skal genoptrænes eller behandles derhjemme.

Opbakning fra politisk hold
På konferencen om kost og cancer deltog en række af partiernes sundhedsordførere. En af dem var formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, Lise-Lott Blixt (O). Hun sagde efterfølgende til TV2 News, at hun vil have fokus på blandt andet ernæring i de kommende forhandlinger om kræftplanen. Og i en pressemeddelelse tilkendegav hun desuden:
- I Danmark er vi blevet dygtige til at behandle kræft. Men vi halter desværre efter i forhold til at sikre god og nok ernæring til kræftpatienter. Underernæring er den mest almindelige tillægsdiagnose hos kræftpatienter, og det går ud over både behandlingseffekt og livskvalitet. Et vægttab hos en kræftpatient kan f.eks. betyde, at behandling med kemoterapi må udskydes eller i nogle tilfælde helt opgives, fordi patienten er for svag. Derfor glæder det mig, at der både er politisk og faglig opbakning til, at ernæringsområdet får et løft i forbindelse med Kræftplan IV.

Annonce