Ansatte og tilsyn advarer om arbejdspres på hospital: Direktøren nedtoner alvoren

Sundhed

11/12/2018 11:52

Nick Allentoft

TV MIDTVEST har fået aktindsigt i tilsynsrapporter, der beskriver arbejdspres så behandlings- og plejeopgaver som ikke bliver løst. "Når vi kigger på vores kvalitet, så kan patienterne være helt trygge ved at komme hos os." siger hospitalsdirektøren.

Arbejdsmiljøet på Region Midtjyllands hospital i Herning er nu så belastet, at det udgør en reel trussel mod de ansattes helbred og dermed også patienternes sikkerhed, det oplyser TV MIDTVEST.

Regionshospitalet i Herning modtog 8. oktober i år en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet med en stribe påbud, der retter sig mod flere afdelinger og personalegrupper.

TV MIDTVEST har fået aktindsigt i tilsynsrapporterne, der beskriver forholdene på sygehuset. Det fremgår blandt andet, at medarbejderne er så pressede, at der er behandlings- og plejeopgaver som ikke bliver løst.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Det giver store frustrationer hos de ansatte, fortæller fællestillidsrepræsentant for 600 sygeplejersker på hospitalet, Anne-Merete Andreasen:

- Vi når ikke altid de ting, vi synes vi skal. Der er arbejdsopgaver, vi må prioritere ned, fordi andre ting skal prioriteres højere. Nogle gange oplever vi f.eks., at vi ikke når at skrive den medicin, vi har givet patienterne ind i journalerne, siger Anne-Merete Andreasen til TV MIDTVEST.

Tillidsrepræsentanten tøver ikke med at kalde arbejdsforholdene for uforsvarlige.

- Det er ikke fagligt forsvarligt, at vi havner i situationer, hvor vi har meget, meget travlt og ikke når de opgaver, vi har i forhold til patienterne, siger Anne-Merete Andreasen.

Hendes udtalelse bakkes op af tillidsrepræsentanten for lægesekretærerne ved regionshospitalets medicinske afdeling, Annette Porup:

- Vi kan langt fra overholde de frister, vi har i forhold til at indkalde patienter og skrive notater. Det udløser masser af klager fra de patienter, der oplever alt for lange ventetider, fortæller hun

Utilfredsheden bliver ofte rettet mod lægesekretærgruppen, som dagligt må leve med at blive skældt ud og modtage trusler fra patienterne.

- Det rammer rigtig hårdt, når vi bliver udsat for personlige angreb. Dybest set handler det om, at vi har for få ressourcer til f.eks. at leve op til udrednings- og behandlingsgarantier, fortæller Annette Porup til TV MIDTVEST.

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen afviser, at patienternes sikkerhed er i fare på grund af de voksende arbejdsmiljøproblemer i afdelingerne.

- Når vi kigger på vores kvalitet, så kan patienterne være helt trygge ved at komme hos os. Vi leverer en god kvalitet i pleje og behandling og tager godt hånd om vores patienter, siger Poul Michaelsen.

Samtidig anerkender ledelsen på sygehuset, at der er brug for omorganisering af arbejdet, så de ansatte får bedre tid til at løse deres opgaver.

- Vi arbejder med en plan for, hvordan vi kan omlægge vores arbejdsgange, så personalet både kan få tiden og de nødvendige rammet til at løse alle opgaverne, siger hospitalsdirektøren.

For de ansatte handler det ikke alene om bedre tid til patienterne. Det drejer sig også om at kunne gå på arbejde uden at frygt for at blive syg.

- Arbejdstilsynets påbud handler jo netop om, at plejepersonalets sundhed er i fare. Det konstante arbejdstryk øger risikoen for stress-relaterede sygdomme, som angst, depression og hjerte-kar lidelser. Det skal naturligvis tages seriøst, siger fællestillidsmand Anne-Merete Andreasen til TV MIDTVEST.

Inden 15. marts næste år skal Regionshospitalet i Herning have udtænkt løsninger, der kan rette op på forholdene.

 

Mest Læste

Annonce