“Det er selvfølgelig en stor proces når man skal flytte et hus, og har et forhold til de pårørende, hvor de ikke har følt sig informeret i tide. De pårørende havde nok et indtryk af, at det var min skyld, at økonomien blev så dårlig. Det var i hvert fald det de gerne ville tro på et eller andet plan. En eller anden skulle man jo skyde på, og det blev så mig, fordi jeg tillod mig at komme og sige til dem, at vi var nødt til at lave nogle justeringer,” siger Charlotte Andreasen.

Lotte-sagen: Pårørende forsøgte at råbe op

Ledelse

22/08/2014 16:13

Nick Allentoft

Efter historien om, at en beboer lå angst og glemt i flere timer på plejehjemmet Lotte, viser det sig nu, at pårørende til flere beboere i over et halvt år har forsøgt at råbe ledelsen på OK-Huset Lotte op. Breve, mails og møder har kun synliggjort, at Lotte-kulturen er kvalt, mener flere pårørende.

“Det er med stor beklagelse, at vi har fundet det nødvendigt at skrive dette brev, men som nærmeste til beboerne på Lotte kan vi ikke længere stiltiende se på den udvikling, der finder sted.”  

Læs alt om Lotte-sagen

Sådan lyder indledningen til et brev stilet til OK Fondens bestyrelse den 9. februar i år. Bag brevet står en lang række pårørende til beboerne på OK-Huset Lotte, det tidligere Lottehjemmet, som Thyra Frank gjorde kendt. Brevet blev sendt kun få uger før plejehjemmet flyttede fra den gamle villa på Kochsvej til en helt ny bygning på Borgmester Fischers Vej på Frederiksberg, men de pårørendes tillid til ledelsen er på nulpunktet. Allerede i februar efterlyste flere pårørende således handling.

“Lotte står overfor den største forandring nogensinde med flytningen af alle beboerne over i helt nye rammer. I den situation er der naturligvis et stort behov for tryghed, omsorg og kontinuitet, så vi kan sikre, at også de svageste af beboerne kan overkomme de store forandringer, de står over for. Derfor er det vanskeligt at forstå, hvorfor man i denne situation vælger at udskifte så stor en del af de medarbejdere, som beboerne kender og er trygge ved.

De faste afløsere bruges ikke mere, og der hentes vikarer fra vikarbureau, som er helt fremmede for beboerne, og som ikke kender deres behov og vaner. Det er særligt problematisk om natten, hvis beboerne vågner.

Som pårørende er vi også bange for, at disse mange fyringer betyder et farvel til den særlige "Lotte-ånd”, som jo var en væsentlig årsag til, at vi netop valgte Lotte til vores kære - en ånd som i videst muligt omfang bør bevares. Det handler først og fremmest om den kærlighed og omsorg som også bør være drivkraften på det nye Lotte - uanset de økonomiske rammer.”  (Læs hele brevet her)

Tre dage efter brevet skrev OK-Fondens direktør og bestyrelsesformand tilbage 

"Vi står overfor en flytning. Af hensyn til beboerne, er det vores ønske at alle ressourcer sættes ind på at gennemføre flytningen til det nye Lotte så veltilrettelagt som muligt.

Vi afholder derfor nyt pårørende møde den 4. marts 2014 kl. 17.00”  (læs hele svaret her)

DenOffentlige.dk er i besiddelse af referatet fra mødet den 4. marts. Her fremgår det, at nye økonomiske rammer “kommer til at betyde, at der blive nogle ændringer i den måde, vi tilrettelægger hverdagen på.” Det fremgår også, at Lottehjemmets nye leder har vendt rundt på prioriteterne i forhold til den måde Thyra Frank ledede plejehjemmet på.

“Der var pårørende, som efterspurgte “de bløde værdier” i Charlottes strategiplan, og som var bekymrede for “Lotte-åndens” fortsatte eksistens.

Charlottes rækkefølge er omvendt i forhold til fortiden på Lotte. Tidligere har værdierne været afsættet, og så er det praktiske blevet tilpasset.

Charlottes fremgangsmåde er at starte med at få hold på det praktiske (kravene fra kommunen, de fysiske forhold, uddannelse osv.). Det handler kort sagt om at skabe så god en “ramme” som muligt og på den måde få alle til at arbejde sammen om at skabe de bedste muligheder for at udfolde værdierne.

Det er vigtigt for os at gøre klart, at vi ikke anser det ene for bedre eller rigtigere end det andet - det er blot forskellige veje til det samme mål: Nemlig at have beboerne i centrum og at give dem et så godt liv som muligt. “  (Læs hele referatet her)

Forstanderen havde en opgave

DenOffentlige har talt med forstanderen på Lottehjemmet, og hun fortæller, at det har været en kæmpe opgave, at overtage ledelsen af plejehjemmet. Hun mener stadig værdierne er gældende, men erkender, at hun har haft sit fokus et andet sted.

“Jeg har jo ikke lavet værdierne om. For mig er det stadigvæk de værdier, der er gældende. Dem har jeg jo ikke lavet om. Hvis man skal lave værdierne om, så må man jo have en diskussion om det. Jeg skal ikke som leder lave værdierne om. Det er ikke det, det handler om,” siger Charlotte Andreasen, der startede som forstander den første juli sidste år.

Hun forstår godt, at hjemmets pårørende har været frustrerede, men udover en flytning har Lottehjemmet også fået skåret omkring 20 procent i økonomien som følge af en ny driftsaftale med Frederiksberg Kommune.

“Det er selvfølgelig en stor proces når man skal flytte et hus, og har et forhold til de pårørende, hvor de ikke har følt sig informeret i tide. De pårørende havde nok et indtryk af, at det var min skyld, at økonomien blev så dårlig. Det var i hvert fald det de gerne ville tro på et eller andet plan. En eller anden skulle man jo skyde på, og det blev så mig, fordi jeg tillod mig at komme og sige til dem, at vi var nødt til at lave nogle justeringer,” siger Charlotte Andreasen.

Siden de pårørendes opråb er flere af de beboere, der fulgte med fra det gamle hus på Kochsvej døde, og der er i dag kun en håndfuld beboere tilbage, der kan mindes tiden med Thyra Frank.  De pårørende forstår ikke, at de engang en aktiv og ønsket del af helheden på Lotte, men i dag bare er nogen man har en dialog med.

“Det er forståeligt, at Thyra er svær at erstatte, men dybt ulykkeligt, at Lotte-kulturen er blevet kvalt. Det er vores ærinde nu, at Danmark får at vide, at Lottekulturen er død,” siger Susanne de Fine Licht, der er søster til den beboer, der døde.

DenOffentlige.dk fortæller den kommende tid historien om, hvordan Lottekulturen på kort tid blev kvalt i regler, bureaukrati og dårlig ledelse. Det er historien om en samfundsudvikling, der langsomt kvæler vædier til fordel for styring gennem regler, bureaukrati og økonomi. Se det hele her.

Mest Læste

Annonce