Preben Melander har Stine Bosse, Ingolf Gabold, Christian Have, Lone Hertz, Steen Hildebrandt, Kasper Holten, Ole Fogh Kirkeby og Jørgen Huno Rasmussen med i en ny bevægelse.

Opråb fra meningsdannere: Vi har et overreguleret samfund med kronisk stress

Ledelse

05/02/2014 12:34

Nick Allentoft

Med oplæg til en ny social bevægelse er en række højt profilerede personligheder gået sammen med professor Preben Melander om en ny retning for samfundets udvikling. “Vi har skabt et skizofrent og splittet samfund, der befinder sig i et vedvarende spændingsfelt mellem borgernes materielle velfærd og menneskers eksistentielle behov for mening, værdi, udfoldelse og udsyn,” mener de.

Danmark står i et kulturelt og socialt vakuum, som kalder på kunsten og kulturen, lyder det fra et nyt initiativ, der skal bringe kunst og kultur mere centralt ind i udviklingen af fremtidens danske samfundsmodel. Initiativtagerne vil præge de værdier, der er i udvikling, og inviterer folket med ved at kalde det en bevægelse for samskabelse.

“Bevægelsen skal have rod i en bred folkelig medinddragelse, som mobiliserer og involverer mennesker på alle niveauer og sektorer i samfundet,” lyder det.

Lederskabshøringen

Med Lederskabshøringen vil DenOffentlige.dk skabe rammerne for en reformation. Vi vil forene vores læsere - fra den menige borger til den offentligt ansatte og de ledere, der har ansvaret - om en ny konstruktiv retning.

Se tidligere indlæg af bl.a. Preben Melander, Jens Christian Birch og Torben Beck Jørgensen her

 

Professor Preben Melander fra CBS har samlet en række kendte meningsdannere om initiativet SACRE, der fra begyndelsen har opbakning fra Stine Bosse, Ingolf Gabold, Christian Have, Lone Hertz, Steen Hildebrandt, Kasper Holten, Ole Fogh Kirkeby og Jørgen Huno Rasmussen. De sidder alle i et akademi, som skal “iværksætte og kvalitetsudfordre”.

Ifølge en baggrundsartikel, som udgives på DenOffentlige.dk i dag,  om den nye bevægelse er demokratiet i mange henseender sat på stand-by, og Danmark er “på vej mod et fragmenteret, centralistisk og overreguleret samfund, som er i kronisk økonomisk stress, og som magteliten tror, at man kan opretholde gennem åndløs teknologi, regulering, kontrolmekanismer og tælleregimer.”

 

Globaliseringen opløser nationen

Med SACRE ønsker initiativtagerne et opgør med eksperter og ensretning.

“Ekspertvældet har i dag sat sig grundigt på samfundets værdiskabelse og koloniserer og dominerer ikke kun borgernes og producenternes tankesæt, men også politikernes og fagfolkenes udsyn. Det er tallene, teknologierne, tælleregimerne, der sætter dagsordenen for samfundets udvikling og ikke menneskers udfoldelse, kreativitet og forsøg på at skabe samfundet,” mener man, og peger på, at det er en global tendens, der netop øger kravet om, at Danmark finder sit spor og sin retning.

Læs Melander interview & indlæg

Interview med Preben Melander: Professor på barrikaderne

Preben Melander: Lederskabsreformationens udfordring til demokratiet 

 

“Verden, staten og samfundet hænger finansielt og kulturelt mere sammen end nogensinde og udgør en ramme for menneskers tænkning, åndsliv og sociale udfoldelse. Men denne globale økonomiske afhængighed har skabt et socialt og kulturelt vakuum. Vi har som samfund mistet vores selvstændige dømmekraft, værdimæssige refleksioner, menneskelige udsyn og sociale navigationsevne,” fremgår det af baggrundsartiklen som er forfattet af Preben Melander.

Artiklen peger på, at mennesker er individer med følelser, behov, talenter og sociale potentialer, og derfor er det meningsløst at samfundsudviklingen har en retning, der kun svært rummer mangfoldighed og kompleksitet.

“Vi står med en række fælles basale sociale udfordringer med at genopdage, forsvare og forankre et bæredygtigt sammenhængende fællesskab, som borgerne kan identificere sig med og føle ejerskab til. Hvad nytter det at have moderne kommunikationsmedier, hvis de blot afspejler elitens behov og samfundets materielle værdier, meningsskabelsens tomhed, ligegyldighed og almindelige overfladiskhed?” spørger den.  

SACRE ønsker således at kunsten og kulturen indtænkes for at finde ind til de værdier, som det danske samfund skal stå på i fremtiden.  

 

Kunst og kultur skal frigøre samfundet

“Ikke som politiske instrumenter, styringskoncepter og fælles normer og kompetencer. Men som inspirerende visioner og dannelsesgrundlag, alternative sociale mulighedsrum, meningsskabende holdepunkter og nye sociale og menneskelige udtryksformer,” påpeger artiklen.

Med SACRE vil initiativtagerne således skabe mere frihed og rum til at gøre op med den nuværende udvikling i samfundet.

“Men det forudsætter, at vi får lov og rum til at gøre det. At vi har friheden, lysten og drivkræfterne til at udfordre virkeligheden. Her kommer kunsten ind som en evig og uendelig energikilde til at mobilisere menneskers lyst, intuition, mod, risici, motivation, entusiasme, magi, frihedstrang, vildskab etc. Kunsten skal og kan ikke alene skabe sammenhængskraft, men snarere mobilisere og understøtte opbrud, mangfoldighed og udsyn. Kunsten tager afsæt i menneskers livsverden, drømme og fantasi og improvisationsevne,” fremgår det om SACRE’s fokus på kunst, mens kulturen er koblet på som en væsentlig kanal til involvere og inddrage danskerne.

“Kultur kan være eksistentielt berigende og socialt mobiliserende, især hvis mangfoldigheden bevares, og hvis den understøtter menneskers læring, kritiske samfundssyn, nytænkning og kreativitet, dvs. tager afsæt i fællesskabets fornyelse. Kulturen kan således både virke mobiliserende og begrænsende for menneskers refleksionsevne, kreativitet og udfoldelse.”

Således er afsættet for SACRE “en ny social bevægelse, der skal levere et alternativt perspektiv til fremtidens samfundsskabelse gennem kunst og kultur som en mangfoldig drivkraft og et åbent debatrum.”

SACRE præsenteres onsdag 4. februar ved et arrangement i Det Kongelige Teater.

 

FAKTA om SACRE

SACRE har som sit grundlæggende manifest at frigøre samfundet for dets begrænsende institutionelle rammer gennem at skabe en folkelig frigørende debat og bevægelse. Derfor sætter SACRE fokus på Society, Art, Culture, Risk (risiko) og Emancipation (frigørelse).

 

SACRE er derfor skabt som en bred social bevægelse, iscenesat af frivillige ildsjæle, som vil være med til at skabe et nyt meningsfuldt menneskebåret fællesskab som modspil til det eksisterende materialistiske systembårne samfund. Det tager afsæt i de alternative bæredygtige samfundsideer, som en række tyske og franske filosoffer har manifesteret over de sidste 50 år (Arends, Habermas, Deleuze, Sartre m.fl.), og som mange mennesker lader sig inspirere af.

 

Bevægelsen skal have rod i en bred folkelig medinddragelse, som mobiliserer og involverer mennesker på alle niveauer og sektorer i samfundet. SACRE er en græsrodsbevægelse, som skal bæres af menneskers lyst, vovemod og behov for åndelig udfoldelse.

 

Mest Læste

Annonce