Forsiden af den hjemmeside, der spiller en central rolle i kommunikationsindsatsen for moderniseringsarbejdet.
Forsiden af den hjemmeside, der spiller en central rolle i kommunikationsindsatsen for moderniseringsarbejdet.

Stigende frustrationer over offentlig modernisering

Ledelse

18/6/14 6:33

Nick Allentoft

Luften er ved at sive ud af regeringens, Slotsholmens og centrale organisationers højt profilerede aftale om syv principper for offentlig modernisering. Tilliden til den såkaldte tillidsreform er i opløsning.

“Jeg er efterhånden dødtræt af ord.”

Sådan lød udbruddet fra en af de personer, der faktisk kan bidrage til og skabe forandringer i den offentlige sektor. Pågældende er uddannet akademiker og har rygsvømmet i gode intentioner i årevis. Nu er bægeret åbenlyst fyldt, og frustrationerne ved at tage over, hvor rationale og ideer burde styre.   

Dennis Kristensen: Giv ansatte udfordringsret

Dennis Kristensen: Giv ansatte udfordringsret 

 

For omtrent et år siden overraskede det formelle organisationsdanmark med en aftale, der skabte fornyet tro på Vestagers tillidsreform. Syv principper for modernisering af den offentlige sektor skulle revitalisere mere end 30 års forsøg på at modernisere selvsamme sektor.

De følgende måneder rodfæstede fornemmelsen af vilje og nye vinde sig, og da Dennis Kristensen og FOA valgte at stå på sidelinjen var der ingen i tvivl om, at der måtte komme resultater - tænk hvis gadedrengen fra FOA skulle ende med at få ret og det etablerede, netværkede, formelle og ordentlige Danmark fejle.

FTF fik sin luns

I oktober tog principperne et nyt skridt fremad, da gruppen satte flere ord på samarbejdet og de syv principper samt understregede deres vilje med beslutningen om at stifte Center for Offentlig Innovation.

De syv principper for offentlig modernisering

I 2013 fremlagde den daværende regering syv principper for offentlig modernisering. Dengang lød det:

  1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 
  2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 
  3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 
  4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 
  5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 
  6. Ledelse og engagement skal fremme innovation
  7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer
Læs mere om moderniseringsforsøgene her. 

Således blev flere års ønske fra Bente Sorgenfrey og FTF indfriet, og kort tid efter satte man endnu en trumf på, da parterne kunne fortælle om ansættelsen af centerets leder.

Tidligere minister, toppolitiker og senest politisk chef i Djøf, Pia Gjellerup, havde sagt ja til opgaven. Bedre afsæt for det nye innovationscenter kunne man ikke ønske sig.

“Jeg er ikke blind for, at der er en smule dødsforagt i at gå hen og forsøge noget, som en hel del har prøvet før. Der har været gode viljer i tre årtier, men ikke tilstrækkelig samstemthed. Nu er der nogle meget afgørende parter bag, og alle har været glade for begyndelsen. Det giver et godt afsæt,” sagde Pia Gjellerup og satte derefter ord på, hvorfor det både er så svært og så vigtigt, at føre den offentlige sektor ind på en ny retning.

“Det er svært bare at slippe, for man skal have noget andet i stedet. Det har der været en søgen efter den sidste halve snes år, men det er ikke så nemt, som det lyder,” sagde Gjellerup.

Departementschef lagde hånden på kogepladen

Troen på forandringer fik yderligere power, da økonomi- og indenrigsministeriets departementschef i interview med DenOffentlige både kom med erkendelser og konkrete ambitioner.

“Jeg tror mindre og mindre på at forandring primært kan ske gennem love og regler, der er designet på Christiansborg og i ministerierne. Jeg tror grundlæggende på, at vejen frem er færre regler. Vi skal have den dokumentation, der er brug for, men ikke alt muligt andet for at indsamle og følge med nationalt,” lød det fra Sophus Garfiel i januar 2014 mens Pia Gjellerup i sit tiltrædelsesinterview for alvor varmede op under forandringerne.

Tema om offentlig modernisering

Gennem 30 år har politikerne forsøgt at modernisere den offentlige sektor.

Læs her hvad centrale nøglepersoner mener om de forsøg. 

Derefter begyndte hverdagen. Gjellerup, Garfiel, ministerier, udvalg, arbejdsgrupper og ikke mindst afdelingschef Marie Munk i Økonomi- og Indenrigsministeriet fik arbejdsro. Nå ja, måske lige bortset fra professoren ude på RUC, der fandt det nødvendigt at understrege behovet for et opgør. Ikke så snart var de syv principper gået i arbejdsgruppe med henblik på at blive udbredt, før professor Jacob Torfing igen skabte uro på Slotsholmen.

»Hvis man tager sådan en som Niels Gotfredsen, (direktør i Moderniseringsstyrelsen, red.), så har han faktisk i flere sammenhænge givet udtryk for, at han ikke giver ret meget for alt det med frivillighed og innovation, ’så længe vi ikke har fået de offentligt ansatte til at bestille noget. Det er dét, der er problemet!’ Han er tilsyneladende drevet af en fuldstændig mytisk forestilling om, at de offentligt ansatte sidder og drikker kaffe hele dagen og går hjem klokken halv fire – uden at opgaverne er løst," sagde Torfing. Han har i årevis efterlyst forandringer, og stod i 2012 i spidsen for flere forskeres oplæg til ny forvaltningspolitik.  

Svaret på kritikken var afvisende men langt fra overbevisende. DenOffentlige bad direktør Niels Gotfredsen om en reaktion på Torfings kritik, og fik på mail følgende svar.

"RUC-professor Jacob Torfing fremsætter i Information 7. januar nogle ganske fantasifulde gengivelser af, hvad jeg tænker og siger om offentligt ansatte. Jeg kan berolige Jacob Torfing og alle andre med, at gengivelserne er fuldstændigt forkerte og misvisende. Niels Gotfredsen, Direktør, Moderniseringsstyrelsen."

Så stemte kommunaldirektørerne i

De kommunale topledere havde modsat Torfing, der har kæmpet for forandringer i årevis uden videre lydhørhed på Slotsholmen, tålmodighed, og ventede et par måneder med at levere deres kritik.

Den 10. marts 2014 skete dog noget helt særligt for embedskredse. Offentligt ansatte topledere rettede en harsk kritik af regeringen og flere ministre blev sat ind i målet frem for de topledere, der bl.a. deler netværk sammen med de kommunale chefer i regi af Forum for Offentlig Topledelse.

I ugebrevet Mandag Morgen rettede de en usædvanligt skarp kritik mod topstyringen, som de mener går alt for vidt i detailstyringen og ligefrem risikerer at skade danskernes velfærd med bureaukrati og overstyring.

“Det gør det ikke nemmere, men sværere at levere velfærd til borgerne,” sagde stadsdirektør i Aarhus Kommune og formand for kommunaldirektørernes forening, Komdir, Niels Højbjerg.

Kritik har der således været masser af, men stærke signaler og vilje har det seneste år dominineret retningen og gødningen for Vestagers tillidsreform. Spørgsmålet er således om de offentligt ansatte, ledere, politikere og de konkrete initiativer fra ministeriets enhed for Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik har slået rødder.

Det belyser DenOffentlige de næste to uger med indlæg, anmeldelser og artikler. Bestil vores nyhedsbrev og følg med