Afbureaukratisering kræver samarbejde mellem myndigheder og fagfolk

Politik

25/11/2013 07:01

Peter Wied

Det er glædeligt, at politikerne i forbindelse med det netop overståede valg har vist forståelse for nødvendigheden af at nedbringe det vildtvoksende bureaukrati i den offentlige sektor. Men det konkrete arbejde med at genskabe fornuften kan ikke udføres fra ministerens skrivebord.
Der synes at være en stigende erkendelse blandt politikerne af, at den offentlige sektor er ved at sande til i unyttigt bureaukrati. Samtidig er det glædeligt, at sundhedsministeren og flere andre toppolitikere nu melder sig med konkrete forslag til handling. Det er dog vigtigt at huske, at det omfattende bureaukrati i høj grad er et resultat af politikernes og embedsfolkenes fejlslagne enegang med at styre og udvikle den offentlige sektor. I det arbejde har der grundlæggende været en alt for lille medinddragelse af de fagfolk, hvis arbejdsområder man har villet regulere. Det har ført til ineffektive løsninger, som mangler faglig relevans.   Hvis politikerne derfor mener det alvorligt bør de i det forestående revisionsarbejde i langt højere grad inddrage og lytte til de respektive faggrupper. Der er behov for en mere ligeværdig dialog mellem parterne, således at beslutningstagerne og administratorerne får en bedre forståelse af den faglige virkelighed.

Moderniseringsprogrammet addon

30 år med moderniseringer

Se vores interviewserie med centrale beslutningstagere.

Læs alle artikler her 

 

Bent Hansen og Carl Holst efterlyser i en artikel i Berlingske den 23. november flere konkrete eksempler fra hverdagen på unødvendige registreringer og dokumentation. Det kan undre, at de ikke mener at være i besiddelse af denne viden allerede, eftersom der over de seneste år har været fremlagt talrige eksempler herpå fra alle berørte faggrupper. I facebook-gruppen Tag faget tilbage findes også adskillige konkrete eksempler, som politikerne er velkomne til at lade sig inspirere af. På den anden side, er der ingen, der forlanger, at de to toppolitikere skal have en konkret viden om eller for den sag skyld holdning til relevansen af et bestemt registreringsskema. Det kræver jo netop faglig indsigt.

  Bent Hansen og Carl Holst udsendte i samme artikel en appel til de faglige organisationer om at medvirke til at “mindske bøvlet”. Det vil være helt naturligt, at det videre arbejde sker i et tæt samarbejde med organisationerne, og i Tag faget tilbage støtter vi, at der hurtigst muligt tages initiativ til dette samarbejde. 

Mest Læste

Annonce