Velfærd i udvikling med mere OPS

Folkemødet er en arena med sin egen komplekse økologi og navigationsvilkår. Det er derfor tid til, at du allerede nu planlægger næste år, hvis du vil have succes, siger projektleder på OPS-Scenen Steen Houmark. Den 24/9 udgiver han bogen ”Velfærd i udvikling” – Et folkemødeprojekt.

Folkemødet byder grundlæggende på en unik mulighed for at politikere, borgere, virksomheder og organisationer kan mødes på nye vilkår i et stort antal af arenaer med mulighed for at skabe forstyrrelse og usikkerhed ift. fastlåste meninger og antagelser.

En af de udfordringer man kan iagttage er, at flere begynder at omtale Folkemødet som ”Djøfstortion”.  Altså en kompleks festival hvor de gængse samfundsmæssige hierarkier er erstattet af en enorm fragmentering, men samtidig har gensidig interaktionel afhængighed. Det signalerer en udfordring for grundpræmisserne på Folkemødet om usikkerhed og forstyrrelse. Det vil sige Folkemødet er efter små 8 sæsoner ved at udvikle sig til en kendt og kortlagt arena for embedsmænd, spindoktorer og lobbyister. Det sætter nogle særlige krav til dem, der vil deltage som arrangører og sætte en dagsorden.

”Velfærd i udvikling”. En ny bog om et folkemødeprojekt med fokus på OPS

Med bevidstheden om at Folkemødets uskyld havde ændret sig tog ni virksomheder og organisationer udfordringen op i begyndelsen af 2018, da de planlagde at skabe Danmarks første debatscene om offentlig-privat samarbejde (OPS) på årets Folkemøde. Det var fra starten vigtigt for partnerne og projektledelsen, at man skulle udnytte Folkemødets særlige potentiale, og ikke bare kopiere politik som det foregår til hverdag på borgen, i kommunalbestyrelsen og andre etablerede arenaer.

Det udkommer der nu en bog om. ”Velfærd i udvikling” hedder den. Bogen er dels en beskrivelse af hvorledes du opbygger og afvikler et folkemødeprojekt, så du får mere end fire dage i et telt, dels en konkretisering af en række erkendelser og indsatsbehov ift. offentlig-privat samarbejde.

OPS-Scenen – Et folkemødeprojekt som blev mere end fire dage i et telt

Jeg har haft fornøjelsen af at være projektleder på dette fantastiske projekt. OPS-Scenen adskiller sig fra mange af Folkemødets tilbud ved at partnerne bag OPS-Scenen havde forpligtet sig til tre fortløbende processer en før, under og efter proces.

Tankesættet hos initiativtagerne var, at man ville et niveau op ift. viden og et skridt væk fra markeds- og gøglerperspektivet. Det vil sige, man skulle lære noget af alle tre processer, og Folkemødet sluttede ikke brat som en anden festival på en varm søndag i juni. Sigtet var, at man under Folkemødet indsamlede data mhp. at skrive en ”hvidbog” om erkendelser og iagttagelser inden for OPS-feltet som kunne pege i retning af mulige løsninger og perspektiver.

Et organisatorisk kit og 3 overordnede pejlemærker understøttede fremdriften

Diversiteten mellem de ni partnere; Mariehjemmene, Mediehuset den Offentlige, DLA-Piper, Lindskov Communications, CBS Public-Private, EG A/S, SAS-Institute, Hartmanns A/S og De 4 Vinde var på mange måder enorm. Projektledelsen etablerede derfor et organisatorisk kit bestående af seks arbejdsarenaer, nyhedsbreve, en blå bog om de enkelte partneres kompetencer og en styregruppe mhp at drive projektet fremad efter nogle overordnede pejlemærker. De overordnede pejlemærker blev identificeret af partnerne på det allerførste møde. Her lokaliserede man hurtigt under årets tema ”Velfærd i udvikling med mere og bedre OPS” tre pejlemærker:

 1. Forståelseskløften mellem aktørerne i OPS-feltet
 2. Regler og modeller i OPS-feltet
 3. Velfærdsillusoriske elementer I OPS-feltet

På basis af pejlemærkerne etablerede partnerne på kryds og tværs 15 programpunkter, hvor 1 – 3 partnere gik sammen om beskrivelse og afvikling af programpunkterne.

OPS-Scenen summede af dynamik

Fra torsdag til lørdag optalte vi i alt 598 personer som deltog 5 minutter efter programstart. Der var helt sikkert flere, Folkemødet er jo et rum, hvor mennesker diffunderer ind og ud af teltene.

OPS-Scenen på Folkemødet 2018

Velfærd i udvikling. Det var omdrejningspunktet da Mediehuset DenOffentlige sammen med otte partnere inviterede til debat på OPS-Scenen under hele Folkemødet 2018.

For hvad er lige meningen med offentlig-privat samarbejde, hvis det ikke er at sikre vores velfærd? 

Se hele OPS-Scenens program her

Generelt kan man sige, at paneldeltagerne var godt fordelt mellem den offentlige, den private og civilsamfundssektoren. Min pointe er her, at det betaler sig at forberede sig grundigt op til folkemødet, hvis man skal have fat i de rigtige paneldeltager og opnå et fyldt telt, der summer af dynamik.

Som et par partnerne på OPS-Scenen udtrykker det i bogen, ”Velfærd i udvikling”: ”Der mangler mange flere OPS-telte og OPS-dialoger i dagligdagen…….Stort behov for fortsat at nedbryde mure mellem den offentlige og private sektor. .. ..Teltet blev en platform for at offentlige, private, foreninger, organisationer og A-kasser i mødet om fælles emner.

Hermed peger de lige ned i den unikke mulighed der ligger i at tage velforberedt til folkemødet, fordi her kan du med kant og i respekt opnå en dialog og erkendelse du normalt ikke har mulighed for eller afsætter tid til.

Hvilke erkendelser eller findings står vi så med?

Data i form af lydfiler, artikler, statements indsamlet før, under og efter folkemødet er blevet lagt ind i et analytisk net ud fra de pejlemærker som partnerne oprindeligt udarbejdede for deres programpunkter til folkemødet; forståelseskløften, regler, modeller og illusionen i vores velfærd. Analysen og diskussionen om mere OPS giver ud fra dette et godt billede af nogle af de udfordringer, vi står med i Danmark

Generelt tegner der sig en lang række temaer eller erkendelser. Langt flere end der kan opsummeres her. Overordnet set tegner der sig fem store udfordringer på OPS-området. Det handler om:

 1. Fravær af fælles sprog om OPS
 2. Manglende markedsmodningsbevidsthed fra politisk og myndighedsmæssigt hold
 3. Fravær af fælles erkendelse af markedsvilkår og god markedsskik
 4. Lokalpolitisk sammenblanding af drift, myndighed og indkøb
 5. Viden om OPS er spredt, uopdateret og svært tilgængeligt

De fem hovedudfordringer bliver i bogen, ”Velfærd i udvikling” knækket ned til 13 samfundsmål og konkrete indsatser, der dels blev drøftet på folkemødet, dels bliver tydelige via analysen.

Samfundsmål og konkrete OPS-indsatser præsenteres på en minikonference på CBS den 24 september

Hen over sommeren har jeg haft den berigende oplevelse og fornøjelse at samle, strukturere og skrive bogen ”Velfærd i udvikling”.  En rapport om resultaterne af et folkemødeprojekt med fokus på OPS. 

Pointer og mulige tiltag præsenteres og debatteres i folkemødets ånd på en minikonference. Det sker den 24 september kl. 12.30 – 16 på CBS, hvor partnerne bag OPS-Scenen har inviteret en række spændende paneldeltagere. Lige fra den kommunale rådmand, professoeren, superiværksætteren til forbundsformanden.

Riv en mandag eftermiddag ud af kalenderen og læg vejen forbi CBS.

Konferencen afholdes i folkemødets ånd og er derfor åben og gratis for alle at deltage i.  Bogen udleveres gratis, hvis du er tilmeldt på forhånd. 

Download programmet og tilmeld dig via. [email protected]

Emneord: OPS, Offentligt privat samarbejde, Steen Houmark, Folkemøde 2018, Bøger, Rapporter, 200918
De 4 Vinde på DenOffentlige.dk Steen Houmark har de sidste 30 år arbejdet på alle niveauer i Danmarks tre sektorer. Den offentlige, den private og civilsamfunds-sektoren. Det giver ham en bred pallette af erfaringer. De sidste 7...
Aktivitet: Artikler: 32 | Events: 3 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også